Bloggen för styrelse & ledning.

Förvärvsanalys

Förvärvsanalys – köp av koncernbolag

Förvärvsanalys, vad gäller och varför görs den? När ett moderföretag köper ett annat bolag och får bestämmande rätt så ska en förvärvsanalys upprättas.

dagordning

Konsten att sätta en bra dagordning

Förberedelse är a och o för framgångsrika styrelsemöten. Vi reder ut vad en bra dagordning innehåller, hur punkterna är utformade och vad du bör tänka på.