Bli redo för due diligence

Bli due diligence-redo i 15 steg

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vad vill potentiella köpare och investerare veta om ditt bolag? Vi går igenom den kompletta listan.

Om ditt bolag har fångat intresset hos investerare eller köpare är due diligence-processen avgörande för värderingen. För att bli due diligence-redo behöver du kunna ge en tydlig inblick i bolagets ekonomi och hålla ordning och reda på dokument och avtal.

Det här behöver du ha koll på inför due diligence

Att bli due diligence-redo handlar om att samla all dokumentation om bolaget på en och samma plats. Det är den totala överblicken över bolagets finansiella status som efterfrågas. I den överblicken ingår följande femton delar.

1. Beskrivning av bolaget

När och varför startades bolaget, och av vem? Hur ser verksamheten ut idag? Lägg några timmar på att beskriva verksamheten för att ge potentiella investerare och köpare en övergripande bild av bolaget.

2. Företagets organisation

Hur fungerar företaget rent operativt? Vilka ingår i ledningen och hur arbetar personalen? Gör en beskrivning av företagets organisation, gärna både skriftligt och visuellt. Bolag med en tydlig organisation tenderar att ha nöjdare personalstyrka, så se till att dokumentera hur ni jobbar – det kan löna sig.

3. Ekonomisk styrning

Hur arbetar bolaget mot ekonomiska mål? Hur följs dessa upp? Ekonomistyrning är enklare i välorganiserade bolag. Se till att det framkommer hur personal och ledning samverkar för att nå uppsatta mål.

4. Läget på marknaden

Vilka möjligheter och utmaningar finns på marknaden idag och framöver? Kartlägg de marknadsförhållanden som råder för att göra due diligence-processen ännu smidigare.

5. Kunder

Hur läggs kundavtal upp? Vilken kundstruktur präglar bolaget? Dokumentera hur bolaget hanterar sina kunder – de är trots allt de som håller verksamheten igång.

Alltid redo för Due Diligence

En digital bolagspärm hjälper ditt bolag att vara DD-redo

6. Konkurrentanalys

Hur ser konkurrensen på marknaden ut? Vilken position har bolaget i förhållande till konkurrenterna? För att en investerare eller köpare ska våga satsa behöver alla korten ligga på bordet, även de som eventuellt kan försvåra tillväxten. 

7. Prognos för framtiden

Vilka prövningar kan bolaget komma att utsättas för i framtiden? Vad talar för att bolaget kommer att blomstra med tiden? Att göra en rättvis sammanställning av hur bolagets framtidsprognos ser ut är ett bra sätt att visa att du har koll på läget.

8. Produktion

Hur går produktionen till? I vilken takt producerar bolaget och vilka intressenter är involverade? Oavsett om bolaget tillhandahåller produkter eller tjänster är produktion ett viktigt inslag i due diligence-processen.

9. Befintligt utbud

Vilka produkter och tjänster tillhandahåller bolaget idag? Redogör för bolagets utbud för att ge en komplett bild av vad som utgör själva kärnan i verksamheten.

10. Utveckling av utbud

Vilka produkter och tjänster kan bolaget tjäna på att utveckla framöver? I samband med genomgången av bolagets befintliga utbud av produkter och tjänster, bör du se över utvecklingspotentialen. 

11. Investeringsbehov

Hur stora investeringar behöver bolaget och varför? Var tydlig med vad pengarna ska användas till och vilken effekt investeringarna kommer att ha. Om du inte är tydlig här riskerar du att potentiella investerare tappar intresset.

 

 

12. Avtal och andra juridiska dokument

Vilka avtal har bolaget med andra intressenter idag? Hur ser de ut? Att ha ordning på bolagets olika avtal är viktigt om du vill att due diligence-processen ska förstärka bilden av ditt bolag som tryggt och pålitligt.

13. Årsredovisning och bokslut

Hur har det gått för företaget de senaste åren? Ha bolagets årsredovisningar och bokslut redo för flera perioder för att kunna visa bolagets ekonomiska status på ett enkelt sätt.

14. Ekonomisystem och kalkylverktyg

Vilka bokföringsprogram och ekonomisystem använder bolaget idag? Gör en lista över vilka kalkylverktyg och system bolaget använder för att sköta bokföring, analys och dokumentation.

15. Hållbarhet

Hur jobbar bolaget med hållbarhet? I dagens samhälle spelar klimatfrågan och det sociala ansvaret en viktig roll. Dokumentera hur bolaget arbetar med dessa frågor – de kommer bli allt viktigare med tiden.

Hur vet jag att jag är due diligence-redo?

När du har gått igenom alla 15 steg kan du känna dig trygg med att rätt dokumentation finns tillgänglig inför en due diligence. Många väljer att ta in en extern rådgivare som kan titta närmare på dokumentationen. Det är kanske främst intressant vid en stundande due diligence, men kan också vara användbart om ni precis börjat jobba aktivt med dokumentation. En finansiell rådgivare är van vid due diligence-uppdrag och kan komma med värdefulla förslag på hur bolagets dokumentation kan förbättras ytterligare.

Hur ofta behöver dokumentationen kontrolleras?

Gå igenom listan över vilken information som efterfrågas vid en due diligence med jämna mellanrum för att kontrollera att bolagets ekonomi och verksamhetsstatus är uppdaterad. På så sätt vet du att bolaget alltid är due diligence-redo. Bäst är förstås om du delegerar dokumentationsansvaret på ansvariga för bolagets olika delar, så att du enkelt kan samla ihop informationen när en due diligence blir aktuell.  

Att använda digitala tjänster är ett mer tidseffektivt sätt att bli due diligence-redo på. Du kan till exempel ta genvägen via Boardeasers digitala dokumentarkiv med compliance-funktion, som erbjuder ett tryggt och säkert sätt att skapa ordning och reda i bolaget.

Vill du vet mer? Boka en kostnadsfri personlig demo och testa gratis i 30 dagar! Helt förutsättningslöst!

Boardeaser gör det enkelt att hantera och hålla koll på all bolagsformalia. Digital aktiebok och DD-checklista är exempel på lösningar i vår webbtjänst som hjälper dig mot ett välskött bolag. Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeaser i 30 dagar.

Läs fler inlägg

Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Är du styrelseledamot eller rapporterar till styrelsen? Lär dig välja rätt och viktiga nyckeltal att följa. Vi ger dig tre enkla tips.