Starkt år för Boardeaser med rekordmånga nya kunder: “Fokus framåt är att skapa ännu mer värde för våra användare.”

Kundvård, produktutveckling och att förenkla samarbetet mellan styrelser och ledningsgrupper. Det står i fokus när Boardeasers vd, Pär Haga, ser tillbaka på året och delar med sig av planerna framåt.

Sett till era målsättningar, hur har 2023 sett ut för Boardeaser?

– Vi har gjort stora investeringar i vår produktutveckling och rekryterat kompetens som behövs för att ta emot den stora tillströmningen av kunder. I början av året hade vi siktet inställt på att sätta oss i en stark, konkurrenskraftig position inför 2024 och det har vi lyckats med.

Ni fick utmärkelsen Di Gasell för andra året i rad?

– Ja, det är vi stolta över. Det är ett kvitto på att vi har ett hårt arbetande team som siktar högt samtidigt som vi använder resurserna smart. Vi har jobbat fokuserat för att fortsätta växa stabilt utan att tappa vårt kundfokus. Parallellt med våra investeringar har vi lyckats jobba oss upp till en ökning på 50% i ARR, trots konjunkturläget.

Hur påverkar konjunkturläget er och era kunder?

– Vi ser att de företagsledningar vi möter är försiktigare med att dra på sig nya kostnader. Varje inköp övervägs noga och det är ju klokt. Samtidigt växer behovet av att ha bättre kontroll på kassaflöde och eget kapital. Efterfrågan på våra lösningar finns oavsett konjunktur, vi är inte så känsliga för svängningar.

Har ni sett några trender eller beteendeförändringar hos styrelser och företagsledningar på grund av omvärldsläget?

– Jo, vi ser att styrelse och ledning börjar söka sig närmare varandra. Man behöver tätare avstämningar och mer kontroll. Det efterfrågas tydligare och mer frekvent rapportering och det ökar kraven på vd och CFO. Vi märker det på inflödet av kunder, där vi ser att fler söker lösningar på utmaningarna som uppstår där.

Vilka utmaningar tänker du på?

– Att kunna leverera bra beslutsunderlag, oftare. Att hitta tid och resurser till det har alltid varit en utmaning för ledningen. Samarbetet som krävs mellan alla parter för att ha överblick och fokus framåt är också en svårighet. Här spelar våra lösningar en avgörande roll genom att knyta ihop ekosystemet för bolagsstyrningen. Vi underlättar genom att öka effektiviteten och förenkla rutiner, samtidigt som vi skapar smidiga arbetsflöden och samarbetsytor.

Boardeaser gick in i flera strategiska samarbeten under året. Kan du berätta något om vad de har gett så långt?

– Ja, det hände mycket under året! Vi har inlett samarbetet med Danske Bank där vi nu når ut till deras SME-segment via företagsrådgivarna. Där har vi sett kunder som själva efterfrågar automatiserad rapportering från sin bank och det är roligt att se.

Fortnox hade säljstart för sin koncernlösning i höstas, som vi har utvecklat åt dem. Det var väldigt efterlängtat i deras kundbas och mottagandet har varit väldigt positivt. Vi ser hur välkommet det är med en lösning klarar komplex konsolidering och samtidigt är prisvärd. Fortnox är dessutom bra på kundvård och det värdesätter vi, de har en företagskultur och ett varumärke som vi gärna förknippas med.

På tal om varumärke. Berätta om det strategiska varumärkesarbetet Boardeaser genomfört under året. Varför gör ni det just nu? 

– Vi har gått från startup till etablerad aktör. Det kräver en ny kostym som bättre speglar vad vi står för och vårt löfte gentemot våra kunder. Vi hjälper beslutsfattare i alla typer av organisationer att utvecklas och nå sina mål, och det ska vara tydligt.

Utöver varumärkesbyggande, vilka målsättningar har du och Boardeaser för 2024? 

– Vi fortsätter att fokusera på att skapa värde för våra användare. Vi har målet att växa i stabil takt men kommer att satsa på att ta hand om vår växande kundbas. Kompetensen och processerna finns på plats och vi ser att det finns stort behov av att få stöttning och kunskap. Behovet är särskilt stort inom avancerad rapportering och konsolidering, men det handlar också om att stötta i övergången till ett nytt arbetssätt.

Innebär det att vi kan förvänta oss nya produktlanseringar?

– Självklart, vi har mycket i pipen! Både styrelseportal och rapportering kommer att få en förhöjd och förenklad användarupplevelse. På koncernsidan lanserar vi snart Koncernårsredovisning K3 med digital inlämning och IFRS 16. Det kommer innebära att vi kan erbjuda en tjänst som förenklar för koncernledningar på ett helt nytt sätt. Ett enklare och tryggare sätt att jobba med hela koncernredovisningen, menar vi.

Avslutningsvis, ser du trender som påverkar er produktutveckling nästa år?

– Vi ser som sagt ett växande behov av ett tajtare samarbete mellan styrelse och ledning. Det stärker oss i valet vi gjort, att satsa på en helhetslösning för alla i bolagsstyrningen. Vi kommer att fortsätta arbeta med enskilda produkter men också med samverkan dem emellan. Göra det enklare att utvecklas framåt, helt enkelt.

Boka demo idag och testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad!

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo