Våra partners

Vi på Boardeaser är stolta över att samarbeta med några av Sveriges främsta bolag, organisationer och nätverk. Vi stöttar också organisationer som gör viktiga samhällsinsatser genom att tillhandahålla vårt digitala stöd.

Borde vi samarbeta?

Vi är intresserade av all samverkan som kan bidra till en enklare vardag för styrelsemedlemmar och företagsledningar.

Boardeasers samarbetspartners, dricker champagne

Samarbeten

Jeeves

Jeeves en helhetsleverantör av affärssystem

Jeeves utvecklar och implementerar affärssystem (ERP) hos medelstora tillverkande och distribuerande företag. De arbetar nära sina kunder, i allt ifrån produktutveckling till implementation och produktsupport.

Garp

Ett affärssystem för stora visioner

Garp affärssystem  –  ett funktionsrikt affärssystem för små och medelstora bolag inom tillverkning, fashion och distribution. Lätt att komma igång med, enkelt att använda, lätt att växa tillsammans med. 

Kunskapsbyggare

Founders Alliance

Founders Alliance är ett forum för Sveriges ledande entreprenörer, som möjliggör möten och utbyten entreprenörer emellan. Sedan starten 2001 har Founders Alliance byggt upp, stärkt och utvecklat medlemskretsen till att nu innefatta stora delar av Sveriges absolut tyngsta och mest erfarna företagsgrundare. Målsättningen är att fler ska bygga långsiktigt framgångsrika företag. Här finner du en outtömlig källa av kunskap, erfarenhet, kontakter och inspiration.

Styrelsebalans

Styrelsebalans utvecklar styrelseledamöter och tillför rätt kompetens till styrelser. Genom utbildning, genomlysning och rekrytering bidrar Styrelsebalans till att kvalitetssäkra styrelser. Styrelsebalans erbjuder en professionell plattform för dig som vill ta nästa steg, oavsett om du söker ditt första styrelseuppdrag, är styrelseproffs eller vill tillföra rätt kompetens till din styrelse.

Executive People

Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd, ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Executive People erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-rollen, styrelsearbete, management samt ledarskap.

Konsulter

Petra Palmgren Lindwall

Petra Palmgren Lindwall stöttar och hjälper bolagsägare att nå sina tillväxtambitioner genom aktivt styrelsearbete, utbildning, coachning och rådgivning. Petra har många års träning som styrelseutbildare och professionell styrelsearbetare i Svenska ägarledda tillväxtföretag.

Scalex Growth Partners

Scalex arbetar långsiktigt med tillväxtbolag med målsättning att öka företagets värde och minska risker genom att bygga systematiska och hållbara företag. Scalex erbjuder en metod och arbetssätt som garanterar resultat och avkastning på investerade medel.

GBA – Great Business Advisory

Styrelsekonsulten Mattias Nordin, erbjuder genom GBA rådgivning till både start-ups och mogna företag inom bl.a. ägarskap och framgångsrikt styrelsearbete. Mattias kan hyras in som styrelseordförande och CEO-coach eller för att hjälpa till med utveckling av strategi och affärsmodeller.

Katalysen & Partners

Katalysen & Partners är en Venture Partner som investerar och skapar värde för sina portföljbolag genom innovation samt genom att addera värdefulla intressenter och föredrar att få betalt i ägarandelar. Relationen med portföljbolagen bygger på partnerskapsprincipen. Katalysen är stödjande, aktiva och ständigt på jakt efter nya intressenter och möjligheter för bolagens räkning.

Inkubatorer

Norrsken Foundation

Norrsken Foundation är en icke-vinstdrivande stiftelse, grundad 2016. Norrsken stöttar entreprenörer på två sätt; genom att erbjuda ett co-working kontor i centrala Stockholm och genom en VC-fond som investerar i företag som har potential att göra radikala förbättringar för vår värld.

Creative House

Creative House samlar människor med driv, växlar upp företag och attraherar investerare – en hubb för både startups och etablerade företag.

Medlemserbjudande
Boardeaser erbjuder företag med medlemskap i Creative House att testa våra produkter helt kostnadsfritt. Läs mer om erbjudandet här.

Creative-House

Sting

Sting hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Stödet vi erbjuder omfattar kvalificerad coachning i affärsutveckling, ett affärsängelnätverk och en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst, och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter. Vi bidrar till Sveriges framtida teknikföretags framgångar genom att hjälpa dem att växa och konkurrera internationellt, och generera exportintäkter till Stockholm.

Sting

GU Ventures

GU Ventures AB kommersialiserar nya innovativa affärsidéer med koppling till Göteborgs universitet. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 190 nya affärsidéer och är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsdrivna inkubatorer. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. 

LEAD

LEAD har som mål att accelerera utvecklingen av start-ups genom att förse idébäraren och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för en snabbare och säkrare tillväxt. LEAD erbjuder entreprenörer med innovativa och skalbara idéer som har stor tillväxtpotential, från såväl akademi som näringsliv, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka och expansiva företag.

Chalmers Ventures

Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag. Chalmers Ventures erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som den bästa nordiska universitetsdrivna inkubatorn av UBI Global och som topp tio bäst i världen.

LiU Invest

LiU Invest investerar i bolag som bygger på projekt och idéer från Linköpings universitet. Vi har fokus på investeringar i tidiga faser och kan både gå in som ensam investerare eller saminvestera med andra. Investeringarna är vanligtvis mellan några hundra tusen upp till några miljoner där LiU Invest går in med mellan en kvarts och en halv miljon.

SSE Business Lab

SSE Business Lab är ett helägt ideellt dotterbolag till Handelshögskolan i Stockholm och erbjuder sina tjänster utan kostnad för team som inkluderar minst en handelsstudent, alumni eller fakultet. SSE Business Lab är en naturlig del av SSE och en bra startplatta för morgondagens framgångsrika företag. Styrelsen består av erfarna specialister specialiserade på olika faser av att starta och driva ett företag, inklusive övergången från idé till företag.

Juridiska partners

Qap Legal

Qap Legal är en affärsjuridisk byrå som levererar värdeskapande och pragmatisk rådgivning för den digitala tidsåldern. Qap Legal har ett tydligt fokus mot start-ups och scale-ups och erbjudandet omfattar rådgivning inom bl.a. M&A, bolagsrätt och bolagsstyrning, kommersiella avtal, finansiering och kapitalanskaffning, bolags- och incitamentsstrukturer, projektledning och ”all things start-up”.

Tips! Qap Legal kan assistera vid uppsättning av Boardeasers DD-checklista samt ta fram eventuella dokument som saknas för compliance.

Servando

Servando erbjuder juridiska tjänster med målet att underlätta och effektivisera ägande och drift av bolag. Tjänsterna tar sin grund i bolagsjuridik kompletterat med ekonomi, praktisk förvaltning, administration och skattefrågor. 

Initiativ vi stöttar

En Frisk Generation

En Frisk Generation bryter trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Stiftelsen erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. Två gånger i veckan under ett år, erbjuds barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet.

Help to Help

Help to Help använder crowdfunding för att möjliggöra stipendier för universitetsstudenter i Östafrika. Studenter som annars inte skulle få chansen att studera. Enligt Help to Help, lyckas 80% av de som tar examen och hittar ett jobb, öka sin familjs inkomst och 60% finansierar dessutom utbildning åt minst ett syskon.