Utbildningar.

Välkommen på våra kostnadsfria utbildningar. En av våra produktspecialister visar hur du drar nytta av våra verktyg på bästa sätt. Kom för att lyssna in och passa på att ställa dina frågor.

Vi erbjuder utbildningar på alla nivåer, Alla utbildningar sker online och allt du behöver är en webbläsare. Din kundansvariga hos Boardeaser hjälper gärna till att rekommendera utbildningar på rätt nivå. För att kunna erbjuda ett brett utbud i flera olika format, samverkar vi med företagsplattformen Fortnox.

Boardeaser är en del av Fortnox Group och produkterna Koncern och Rapportering säljs under båda varumärken.

Digitala klassrumsutbildningar

Boardeaser Koncern

Uppstart och uppsättning av koncern

Introduktion till uppsättning av koncernkonsolidering och koncernrapportering.

 

Tid: Måndagar 09.00-09.45

Vi går igenom:

 • Hur är utbildningen upplagd?
 • Hur mycket tid tar det?
 • Vilka steg behöver göras?
 • Vad behöver förberedas?
 • Vilka data ska tas fram?
 • Hur går ett projekt till?
 • Tips och tricks för en lyckad uppstart.
 • Uppsättning av koncernbolag i verktyget och licenser.
 • Uppritning av koncernstruktur.
 • Presentation av speciella koncernkonton.

Boardeaser Koncern

Koncernkonsolidering – hur används det?

Du får lära dig de olika stegen i periodvis (månads-/kvartalsvis) koncernkonsolidering.

 

Tid: Onsdagar, 09.00-09.45

Vi går igenom:

 • Inläsning av bokföring
 • Avstämning av balansposter, periodens resultat och nya konton
 • Import av bokföringsdata till koncern inklusive kontobryggning
 • Motpartsavstämning
 • Automatiska elimineringsförslag
 • Hantering av ej eliminerade transaktioner
 • Manuella elimineringar
 • Användning av koncerntablå
 • Avskrivningar av goodwill och övervärden
 • Kontroller
 • Låsa och låsa upp koncernbokslut

Boardeaser Koncern

Uppsättning av koncernkonsolidering

Så sätter du upp din koncernkonsolidering för en enkel koncern i Boardeser.

 

Tid: Torsdagar, 09.00-09.45

Vi går igenom:

 • Skapa koncernkontoplan
 • Motpartstaggning
 • Bokföringsjustering
 • Koncerntablå
 • Elimineringsregler
 • Förvärvsanalys
 • Beräkning av goodwill
 • Avskrivningsplan goodwill
 • Tillträdeseliminering
 • Sätta upp kontroller och låsa/låsa upp
 • Budget och prognos

Boardeaser Rapportering

Rapportering – hur används det?

Upplev kraften i bra rapportering.

 

Tid: Tisdagar, 09.00-09.45

Vi går igenom:

 • Interaktiv rapportering
 • Dashboards
 • Distribuera rapporter
 • Export till Excel
 • Drill-down
 • Fly-over
 • Analys
 • Visa och ta fram från bokföring; affärsområden (kostnadsställen, projekt, resultatenheter m.m.)
 • Budget och prognos

Boardeaser Rapportering

Uppsättning av rapportering

Så skapar du rapporter i Boardeaser. Vi visar hur smidigt du använder standardmallar eller skräddarsyr efter dina behov.

 

Tid: Fredagar, 09.00-09.45

 

Vi går igenom:

 • Hur du skapar grafer i grafverktyget
 • Hur du skapar KPI-data och läser in data från Excel eller Google Sheets
 • Formelspråk
 • Etiketter
 • Komplexa uppsättningar av affärsområden 
 • Hur rapporter skapas och görs till mallar
 • Hur du kan jobba med dashboards
 • Hur du kopierar och ärver rapporter och grafer.

Boardeaser Styrelseportal

Upptäck hur digitalt styrelsearbete underlättar samarbetet mellan er i styrelsen. Steg-för-steg går vi igenom hur hela mötesprocessen går till i Boardeaser, från kallelse till signerat protokoll. 

Tid: Tisdagar, 09.00-09.45

Vi går igenom:

Övergripande förståelse för hur vår styrelseportal fungerar.

Förinspelade utbildningar​

Vill du titta i din egen takt? Se någon av våra förinspelade utbildningar.