Utbildning online med Boardeaser.

Välkommen på våra kostnadsfria utbildningar. En av våra specialister visar hur du drar nytta av våra verktyg på bästa sätt. Kom för att lyssna in eller passa på att ställa dina frågor.

Alla utbildningar sker online och allt du behöver är en webbläsare. Du får se hur du kan förenkla och automatisera ditt arbete. Vår specialist bjuder på värdefulla tips och svarar på dina frågor.

Vill du titta i din egen takt? Se någon av våra förinspelade utbildningar.

Boardeaser Koncern

För att kunna erbjuda utbildning så ofta som möjligt, varje dag och varje vecka, samarbetar vi med vår partner Fortnox

Uppstart och uppsättning av koncern

Introduktion till uppsättning av koncernkonsolidering och koncernrapportering.

 

Tid: Måndagar 09.00-09.45

Vi går igenom:

  • Hur är utbildningen upplagd?
  • Hur mycket tid tar det?
  • Vilka steg behöver göras?
  • Vad behöver förberedas?
  • Vilka data ska tas fram?
  • Hur går ett projekt till?
  • Tips och tricks för en lyckad uppstart.
  • Uppsättning av koncernbolag i verktyget och licenser.
  • Uppritning av koncernstruktur.
  • Presentation av speciella koncernkonton.

Koncernkonsolidering - hur används det?

Du får lära dig de olika stegen i periodvis (månads-/kvartalsvis) koncernkonsolidering.

 

Tid: Onsdagar, 09.00-09.45

Vi går igenom:

  • Inläsning av bokföring
  • Avstämning av balansposter, periodens resultat och nya konton
  • Import av bokföringsdata till koncern inklusive kontobryggning
  • Motpartsavstämning
  • Automatiska elimineringsförslag
  • Hantering av ej eliminerade transaktioner
  • Manuella elimineringar
  • Användning av koncerntablå
  • Avskrivningar av goodwill och övervärden
  • Kontroller
  • Låsa och låsa upp koncernbokslut

Uppsättning av koncernkonsolidering

Så sätter du upp din koncernkonsolidering för en enkel koncern i Boardeser.

 

Tid: Torsdagar, 09.00-09.45

Vi går igenom:

  • Skapa koncernkontoplan
  • Motpartstaggning
  • Bokföringsjustering
  • Koncerntablå
  • Elimineringsregler
  • Förvärvsanalys
  • Beräkning av goodwill
  • Avskrivningsplan goodwill
  • Tillträdeseliminering
  • Sätta upp kontroller och låsa/låsa upp
  • Budget och prognos

Boardeaser Rapportering

För att kunna erbjuda utbildning så ofta som möjligt, varje dag och varje vecka, samarbetar vi med vår partner Fortnox

Rapportering - hur används det?

Upplev kraften i bra rapportering.

 

Tid: Tisdagar, 09.00-09.45

Vi går igenom:

  • Interaktiv rapportering
  • Dashboards
  • Distribuera rapporter
  • Export till Excel
  • Drill-down
  • Fly-over
  • Analys
  • Visa och ta fram från bokföring; affärsområden (kostnadsställen, projekt, resultatenheter m.m.)
  • Budget och prognos

Uppsättning av rapportering

Så skapar du rapporter i Boardeaser. Vi visar hur smidigt du använder standardmallar eller skräddarsyr efter dina behov.

 

Tid: Fredagar, 09.00-09.45

 

Vi går igenom:

  • Hur du skapar grafer i grafverktyget
  • Hur du skapar KPI-data och läser in data från Excel eller Google Sheets
  • Formelspråk
  • Etiketter
  • Komplexa uppsättningar av affärsområden 
  • Hur rapporter skapas och görs till mallar
  • Hur du kan jobba med dashboards
  • Hur du kopierar och ärver rapporter och grafer.

Boardeaser Styrelseportal

Styrelseportal

System för koncernkonsolidering

Upptäck hur digitalt styrelsearbete underlättar samarbetet mellan er i styrelsen. Steg-för-steg går vi igenom hur hela mötesprocessen går till i Boardeaser, från kallelse till signerat protokoll. 

Tid: Tisdagar, 09.00-09.45

Vi går igenom:

Övergripande förståelse för hur vår styrelseportal fungerar.

Porträtt Tim Hansen
UTBILDNINGSLEDARE

Tim Hansen

Med gedigen erfarenhet av styrelsearbete kommer Tim att ge dig kunskap om våra verktyg, men också tips kring allt som har med styrelsearbete och rapportering att göra. Missa inte tillfället att få ta del av kunskap från ett verkligt styrelseproffs.

 

Jag hjälper dig att utvecklas oavsett vilken kunskapsnivå du är dig på.

 

Tim Hansen har genom åren startat 26 bolag, varav fyra har resulterat i världsledande produkter. Sammanlagt har han mer än 190 styrelseår bakom sig.