Koncernrapportering och konsolidering

I Boardeaser kan du sätta upp koncernrapportering på under 1 minut per bolag. Data hämtas direkt från ekonomisystem och du kan enkelt bygga upp konsoliderade rapporter, tabeller grafer samt skapa rapportmall för effektiv månadsrapportering.

En oslagbar konsoliderings och rapporteringslösning

Koncernhantering

Koncernrapportering i Boardeaser ger en pedagogisk, insiktsfull och uttömmande rapportering för koncernen och alla dotterbolag, till styrelse, VD, CFO och verksamheten.

Synka data från ekonomisystem månadsvis och skapa rapporter från färdiga mallar. Boardeaser gör koncernkonsolidering och koncernrapportering enklare, snabbare och effektivare för alla parter.

Hela koncernkonsolideringen inkl. alla elimineringar kan göras helt i Boardeaser, eller helt eller delvis i Excel / Google Sheets. Allt kan exporteras till Excel / Google Sheets. Allt kan visualiseras med Boardeaser koncernrapportering.

ekonomi3

Analyser skräddarsydda efter era behov

En standarduppsättning av analyser ingår, men ni kan själva skapa och anpassa en egen mall med de ekonomiska nyckeltal som är viktiga för er verksamhet.

 • 100-tals bolag kan hanteras i koncernkonsolideringen
 • Koncernstrukturer i flera nivåer
 • Låsning av perioder
 • Helägda dotterbolag, delägda dotterbolag och intressebolag hanteras
 • Koppling till aktiebok för aktuell status på ägande och flaggning vid förändring
 • Framtagning av minoritetsandel
 • Hantering av perioder som månader, kvartal, tertial, år eller vilken period som önskas
 • Automatisk överföring av elimineringar och balansposter mellan räkenskapsår
 • Hantera internationella dotterbolag
 • Valutakurser per dag och snittkurs per månad och år
 • Hanterar KPIer i dotterbolag och koncern.
 • Standard med 12 användare per organisation
 • Hanterar olika kontoplaner för bolag och koncern
 • Kontobrygga för att normera konton i hela koncern
 • Elimineringseditor för automatisk, halvautomatiska och manuella elimineringar
 • Import/export av elimineringar till/från Excel och Google Sheets
 • ”Drill-down” och ”fly-over” på alla poster, konton och variabler (utveckling över tid, trender, tillväxttakt, R3, R12, etc. i tabell och graf)
 • Standardmallar koncern för dashboards, rapporter, tabeller, grafer och nyckeltal
 • Standardmallar dotterbolag för dashboards, rapporter, tabeller, grafer och nyckeltal
 • Lätt bygga egna dashboards, rapporter, tabeller, grafer och nyckeltal
 • Hanterar alla affärsområden, resultatenheter, projekt, etc. i koncernbolagen för dashboarads, rapporter, tabeller, grafer och nyckeltal
 • Hanterar K3/IFRS16
 • Kontroll av inläsning av dotterbolagens räkenskaper gjorts korrekt samt logg
 • Detektering av diffar i interkoncern transaktioner
antalkunder
Sätt upp koncernrapport på nolltid

Så här gör du

1 Skapa konton
Skapa ett Boardeaserkonto per bolag och aktivera önskade tillägg (t.ex. affärsområden, integrationer etc.)

2 Bygg koncernträd
I moderbolaget bygger du upp ett koncernträd.

3 Läs in bokföringsdata
Import från ekonomisystem via SIE4 eller integration, budget och KPIer från Excel eller Google Sheets. Direkt finns dashboards för koncern och dotterbolag samt mallar för rapportering.

4 Skapa grafer och tabeller
Över 400 standardgrafer och tabeller skapas automatiskt och det finns möjlighet att skapa egna.

5 Skapa rapportmallar och rapporter
Välj bland färdiga rapportmallar eller skapa egna. Löpande rapportering blir väldigt tidseffektiv.

Boardeaser Reports

Skapa skräddarsydda rapporter

Med Boardeasers rapportverktyg kan du som VD skapa månadsrapporter snabbt och smidigt. Lägg till text, grafer och sammanställningar med några knappklick. Publicera direkt till styrelsen eller distribuera externt som pdf.

 • Snabbt och korrekt rapportering direkt från verksamheten
 • Importera bokföringsdata från alla svenska bokföringssystem
 • Styrelseledamot kan få parallell rapportering från alla uppdrag
 • Enkelt för VD skriva VD månadsrapport, flera mallar ingår

Nyfiken?

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill boka tid för en kostnadsfri genomgång av Boardeaser.

Pär Haga, VD
+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com