Konsoliderade rapporter på en minut

Konsoliderar du i Excel? Dags att tänka om. Vi automatiserar de tidskrävande delarna av er koncernrapportering och sköter konsolideringen åt er. Ni får omedelbar överblick och sparar betydande tid – varje månad.

Laptop-konsolidering

Kraftfullt men enkelt.

Koncernrapportering är komplicerat. Därför är våra verktyg lika kraftfulla som lättanvända. Vi minimerar risken för felkällor och gör det lätt att göra rätt. Det innebär att såväl rutinerade ekonomer och professionella konsulter som ”nybörjare” drar stor nytta av Boardeaser. Få koll på hur det går för din koncern på riktigt, med data och beräkningar du kan lita på.

Koncernkonsolidering med knappklick.

Läs in data

Bygg ert koncernträd och läs in bokföringsdata via integrationer eller SIE4-filer.

Inställningar & regler

Sätt upp koncernkontoplan, förvärvsanalyser, valutor m.m. Bygg upp elimineringsregler och/eller motpart för att automatiskt fånga interntransaktioner.

Skapa mallar

Utgå från standardmallar eller skräddarsy egna nyckeltal, dashboards och rapportmallar. Ni kan även läsa in operativa nyckeltal för koncernen.

Börja rapportera

Allt är på plats – nu kan ni få ut konsoliderade månadsbokslut och rapporter med några knappklick!

INTEGRATIONER

Varför automatisera er koncernkonsolidering?

Tidsbesparing – varje månad

Tidskrävande beräkningar sker automatiskt och era rapportmallar och dashboards uppdateras automatiskt med färsk data. Du slipper repetitiva timmar i Excel och kan fokusera på resultaten.

Resultat att lita på

När beräkningarna görs direkt från bolagens bokföring, minimeras risken för fel. Du och andra intressenter får pålitliga resultat med spårbara källor.

Egna analyser

Ständig tillgång till all bokföringsdata för alla koncernbolag. Enkelt att göra egna analyser, jämförelser och drill-downs.

” Hade det inte varit för Boardeaser vet jag inte hur vi effektivt hade löst arbetet kring koncernredovisning.”

Henric Carlsson

Henric är Koncernchef på Omilon Gruppen. Hör honom berätta om hur Boardeaser sparat tid och förenklat rapporteringens komplexitet.

Så fungerar vår koncernkonsolidering.

Översikt

Boardeaser anpassar vilken information som visas och i vilken omfattning, beroende på mottagare. Maximal information kan utläsas med så få medel som möjligt.

Budget & prognos

Läs in budget för koncern och dotterbolag via Excel och få automatisk jämförelse utfall mot budget. Alla dotterbolag kan ta ut budgetförslag baserat på historik och se dashboard för sitt bolag.

Nyckeltalsanalys

Ni kan enkelt bygga egna grafer och tabeller där ni t.ex. kan sammanställa data från dotterbolag, affärsområden och projekt. Varje bolag kan läsa in operativa nyckeltal via Excel som kan konsolideras på koncernnivå.

Rapportverktyg

I vårt smidiga rapportverktyg, sätter ni ihop egna rapportmallar där ni kan kommentera utfall och händelser. Även dotterbolagen kan publicera och distribuera rapporter. Alla rapporter publiceras i webbportal och som pdf.

Elimineringsregler och motpart​

Har ni fasta konton för interntransaktioner? Då kan ni enkelt bygga upp elimineringsregler som automatiskt fångar alla interntransaktioner under en period. Vi har även stöd för motpartshantering och mycket mer.

Elimineringar
Koncernträd

Förvärvsanalys & goodwill​

Sätt upp historiska förvärv och få en automatisk goodwillhantering. Boardeaser har även stöd för hantering av över- och undervärden.

Internationella dotterbolag

För internationella dotterbolag kan ni läsa in data via Excel och inkludera dem i konsolideringen. Via integration med Riksbanken hanterar vi valutakurser och har stöd för bl.a. omräkningsdifferenser.

Avstämningar och varningar

Boardeaser stämmer automatiskt av ingående och utgående balanser mellan perioder och varnar vid avvikelser. Allt för att du ska vara säker på att du får rätt indata.

Detaljerad funktionalitet

Periodrapportera på en minut?

Er bolagsledning och ekonomiavdelning sparar timmar med Boardeasers koncernkonsolidering – varje månad. På bara minuter skräddarsyr ni rapporterna i enlighet med er koncerns behov. Är allt i sin ordning, är ni klara med ett bolag så snabbt som på en minut (!). Ett smidigt sätt att spara tid för vd, CFO och ekonomiavdelning.

Digital aktiebok

Känn dig trygg med oss som partner.

UTBILDNING

Kom igång snabbt

Utbildning och uppstartsstöd ingår alltid i våra abonnemang. Behöver ni mer hjälp, kan extra konsulttimmar köpas till löpande. Vi erbjuder också kostnadsfria webutbildningar.

SUPPORTCENTER

Tillgängligt 24/7

Ni har fri tillgång till guider och instruktionsvideor i vårt supportcentrum. Ställ en fråga till våra produktexperter i Stockholm och få svar samma dag.

SÄKERHET

Hantera er koncerndata i en trygg och säker IT-miljö.

Boardeasers plattform används av både banker och börsnoterade bolag, med rigida krav på IT-säkerhet. Säkerhetsnivån i Boardeaser är den högsta för att ni tryggt ska kunna hantera er data. Vi efterlever självklart GDPR.

Vill du veta mer?

Boka ett videomöte med oss, så visar vi portalens funktioner och våra olika abonnemang. Helt kostnadsfritt och utan förbindelser!  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort med förslag på tider.

Pär Haga, vd på Boardeaser

Pär Haga, Vd

+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com

Spetsa din kunskap i vår blogg.

LÄR DIG MER

Bloggen för modern bolagsstyrning

I vår blogg hittar du praktiska tips, trendspaningar och insikter om modern bolagsstyrning. Välkommen!