Allt för din koncern – i samma tjänst.

Med Boardeaser Koncern får du ett modernt arbetssätt med konsolidering, rapportering och årsredovisning – i samma tjänst. I vår tjänst kan du smidigt konsolidera varje månad (!) och vara trygg i att du har ett genomarbetat underlag inför koncernårsredovisningen. 

Boardeaser Koncern – ett smartare och tryggare arbetssätt

Upptäck verktyget som gör det möjligt att konsolidera och ta fram rapporter på bara minuter.

Bättre insikter

Högre kvalitet

Snabbare

Prisvärt

“På kort tid fick vi överblick över hela koncernens finansiella situation och sparar timmar varje månad.”

Ruud Suntjens

Ruud är CFO på Yabie, ett snabbväxande fintechbolag. Läs mer om hur Boardeaser har förenklat koncernens månadsrapportering.

Koncernkonsolidering

Koncernkonsolidera enkelt varje månad och få kontroll på bokföringen

Gör din koncernkonsolidering till en automatiserad process istället för att arbeta manuellt i kalkylark. Boardeaser Koncern analyserar alla transaktioner i respektive koncernbolag och ger automatiska elimineringsförslag enligt uppsatta regelverk. 

Med smarta inbyggda verktyg för avstämning och kontroll får du en kvalitetssäkrad konsolidering.

Se urval av funktioner

 • Koncerntablå

 • Manuella elimineringar

 • Regelbaserade automatiska elimineringar

 • Matchning av interntransaktioner & verifikat

 • Avstämningar

 • Motpartshantering, IC - Intercompany

 • Motpartsavstämning

 • Förvärvselimineringsverktyg

 • Goodwill avskrivningsplan, omvärdering

 • Över-/undervärden, omvärdering

 • Valutaomräkning & valutadifferenser

 • Hämtar automatiskt valutakurs från Riksbanken

 • Kontroller

 • Dokumentation till revisor

 • Kontobrygga

 • Underkoncerner (SUB)

 • Bokföringsjusteringar

  • Automatisk eller manuell ombokning av periodens eller årets resultat

  • Automatisk eller manuell ombokning av obeskattade reserver

  • Manuell hantering av anteciperad utdelning och heterogena räkenskapsår

 • Minoritetshantering

  • Automatisk ombokning av minoritetsandel

 • Koncerner med olika räkenskapsår, samt förkortade & förlängda räkenskapsår

 • IFRS 16

 • Stegvis förvärv (lanseras 2024)

 • Koncern omorganisation (lanseras 2024)

Koncernrapportering

Smidig rapportering som alla förstår

Boardeaser Koncern ger dig snabbt insyn i koncernens finansiella situation. Vi omvandlar bokföringen från dina koncernbolag till överskådliga grafer och rapporter.

Med verktyg och mallar för att automatisera den löpande rapporteringen får din organisation möjlighet att fokusera på analys och väl underbyggda beslut. Dessutom innehåller verktyget allt du behöver för att hantera budget- och prognos samt genomföra nyckeltalsanalyser.

Se urval av funktioner

 • För hela koncernen och koncernbolagen

 • 400+ koncernrapporter och grafer

 • Koncernbudget & prognos

 • Automatiskt skapa budgetförslag från tidigare års bokföring

 • Import/export av budget & prognos till Excel

 • Dashboard inkl. drill-down, fly-over, expandera, fakturabild m.m.

 • Kontobrygga

 • Ärva koncernkontoplan, rapporter, grafer, m.m.

 • Importera subkoncerner automatiskt

 • Schemalägga rapportutskick

 • Interaktiv rapporteditor för att bygga egna rapporter

 • Alla rapporter kan distribueras via länk till PDF eller interaktiv rapport

 • Projekt- och resultatenhetsuppföljning & -rapportering

 • Rapportering av divisioner i koncerner

 • KPI för data som inte finns i bokföringen

 • Likviditetsprognos (planerad till början av 2024)

Koncernårsredovisning – lanseras 2024

Slipp stress och oro – lämna in koncernårsredovisningen digitalt

Med integrerad e-signering och digital inlämning till Bolagsverket, gör vi det smidigare än någonsin att ta fram och lämna in din koncernårsredovisning. Dessutom slipper du postgången och kan känna dig trygg i att den lämnats in.

Boardeaser Koncern har stöd för över 100 noter, fastställelseintyg, förvaltningsberättelse, RR, BR och KF. Med oss kan du sköta hela koncernredovisningen; från löpande avstämningar till inlämning av årsredovisningen.  

Se urval av funktioner

 • K3 Koncern

 • Digital inlämning till Bolagsverket (lanseras 2024))

 • Förvaltningsberättelse

 • Koncern resultaträkning, balansräkning och kassaflöde

 • Moderbolags resultaträkning, balansräkning och kassaflöde

 • 100+ noter

 • E-signering

 • Eget kapital - kontroll

 • Kassaflödesjusteringsverktyg

 • Koncernbokslutsplanering (planerad till slutet av 2023)

NÅGRA AV VÅRA INTEGRATIONER

Fortnox-logo
Visma-eAccounting_integration
Bjorn-Lunden_integration
Excel-Logo-2013
Vitec_integration
PE-accounting_integration

Fördelar för dig som ekonom

Automatiserat arbete

Processer som rapportering, konsolidering och budget kan i vanliga fall vara ett tidskrävande, manuellt arbete. Med Boardeaser går det snabbt och automatiserat.

Värdefull vägledning

Tack vare att konsolideringskunskap finns inbyggd i våra verktyg får du en hjälpande hand längs vägen – oavsett om du är nybörjare eller erfaren.

Kvalitetssäkra leveranser

Vår tjänst är alltid uppdaterad enligt de senaste lagar och regler. Med färsk data från bokföring och automatiska kontroller kvalitetssäkrar du din leverans.

Fördelar för dig i styrelse och ledning

Blixtsnabb insyn i koncernen

Då konsolidering och rapportering går på ett kick får du i styrelse- eller ledningsposition snabbt tillgång till aktuell data.

Tydlig överblick

De överskådliga och visuellt tydliga rapporterna gör det enkelt för dig att processa stora mängder information på ett enkelt sätt.

Underlag för bättre beslut

Utifrån den snabba och pedagogiska inblicken i koncernen och dess bolag kan du med trygghet fatta bättre beslut.

”I Boardeaser har vi hittat en tjänst där vi kan få kontroll på styrelsearbete, rapportering och konsolidering samtidigt.”
Camilla Wolff
Group Financial Controller, Navigo Invest

Snabb uppstart med vår skräddarsydda onboarding

Kom igång snabbt med våra specialister

Det är lätt att komma igång med vår tjänst. Tillsammans med våra specialister lär du och ditt team känna verktygen och sätter upp strukturen för din koncern. 

Utbildning och support

Vi erbjuder vidareutbildningar för att ditt bolag ska kunna dra mesta möjliga nytta av våra verktyg. Dyker det upp frågor längs vägen? Då vänder du dig till vårt supportcenter med kostnadsfria guider och instruktionsfilmer.

Detta erbjuder vi:

Vanliga frågor och svar

Tjänsten lanseras våren 2024.

I Boardeaser Koncern ingår tre olika delar: konsolidering, rapportering och årsredovisning. Du kan välja mellan olika paket med varierande funktionalitet utifrån din koncerns storlek och behov.

Mer information om paketen och prissättning hittar du här.

Du bokar en kostnadsfri demo med en av våra produktspecialister. Du och dina kollegor får se hur tjänsten fungerar i praktiken och chans att ställa er frågor. Är ni fortsatt intresserade tar vi fram en offert utifrån era behov.

Boka en demo här.

Ja, det går utmärkt. De utländska bolagens bokföring kan man läsa in via SIE4-, SAF-T- eller Excel-fil. 

 
 

Ja, full hantering av IFRS16 lanseras under våren 2024.

 

Stegvis förvärvsanalys lanseras under 2024.

Ja. Koncernkonsolideringen i Boardeaser har fullt stöd för hantering av internationella dotterbolag & valutadifferenser. Valutakurser hämtas automatiskt från Riksbanken, både average och ultimo kurs för perioden.

Valutakurser som inte Riksbanken stöder kan du lägga in manuellt.

Boardeaser har färdiga kopplingar till bland annat Fortnox, Visma eEkonomi, Björn Lundén och PE Accounting. Du kan också läsa in SIE4-filer, Excel-filer och Google Sheets i systemet.

Ja. Både användargränssnittet och rapporter finns på engelska.

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor från en av våra specialister
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs mer i vår blogg