Därför ska du sikta högre i din koncernrapportering

Arbetet med koncernrapportering behöver inte innebära minsta möjliga nivå. Det finns flera fördelar med att ha en högre ambitionsnivå än lagkraven.

I den här artikeln kan du läsa om fler sätt att se på och använda sin koncernrapportering. Artikeln är framtagen tillsammans med John Valfridsson. John är koncernredovisningsspecialist, ekonomichef och ägare av Insiktsekonomen – en konsultfirma inom ekonomi och koncernkonsolidering.

Från tillbakablick till framåtblick

Fram till idag har koncernrapportering, för de flesta små och medelstora företag, främst handlat om att blicka tillbaka och gå igenom redan tidigare kända händelsers effekt på koncernredovisningen. Men den senaste tiden har förväntan på, och behovet av, en mer framåtriktad koncernrapportering ökat då styrningen av bolag blir mer komplex, vilket syns i de legala strukturerna.

Det blir också allt vanligare med en funktionell rapportering över legala enheter, som till exempel totala kostnader för försäljningsorganisationen i hela koncernen. Den här typen av rapportering behöver mer information än bara kontouppgifter och blir ofta svår att genomföra i en Excel-baserad konsolidering.

Koncernrapportering för bättre och mer korrekt översyn

Koncernrapporteringen kan bland annat bidra till att öka transparensen i företaget genom att ge en tydligare och mer korrekt helhetsbild av företagets prestationer och resultat. Det gör det lättare att utvärdera hur effektiv en organisation faktiskt är och minskar risken för missvisande siffror där delarna inte överensstämmer med totalen.

– Beslutsfattarna i ett bolag som är ansvariga för både moderbolaget och koncernen, bör få kontinuerlig information om koncernen som helhet enligt gällande redovisningsprinciper, säger John. 

Får de rapporter om till exempel olika bolag eller funktioner som ingår i koncernen separat, finns risken att siffrorna blir missvisande. Siffrorna ser kanske okej ut var sig för, men ser inte längre lika bra ut i samband med att koncernkonsolideringen upprättas.

Genom att titta på hela affären som helhet i din koncernrapportering, som om affären sköttes i ett och samma bolag, kan ditt bolags beslutsfattare med andra ord lättare se hur väl affären som bedrivs faktiskt presterar. 

“Genom att titta på hela affären som helhet i din koncernrapportering, kan ditt bolags beslutsfattare lättare se hur väl affären som bedrivs faktiskt presterar.”

John Valfridsson, specialist på koncernredovisning

Ett mer effektivt sätt att hantera din koncernrapportering

Koncernrapportering och koncernkonsolidering kan lätt bli stökigt i Excel, framför allt vid hantering av information som behöver finnas på flera flikar eller inte är direkt synlig i en och samma överblick. Om det till exempel behöver göras en förändring i rapporteringsstrukturen skapar det väldigt mycket extra arbete även om själva förändringen i sig är enkel.

Ett sätt att ytterligare effektivisera arbetet med koncernrapportering är att hantera den i ett system. Med ett systemstöd slipper du mycket av den extra handpåläggningen. Det blir lättare att hantera viktig information, få en tydlig överblick och snabbt ta fram information som beslutsfattare behöver. Dessutom minskar risken för mänskliga fel och informationen blir med kvalitativ och pålitlig.

Här kan du läsa mer om John Valfridsson och de tjänster som han erbjuder.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar