Ordning och reda på dokument och avtal.

Boardeaser Bolagsstyrning hjälper dig att strukturera den dokumentation som krävs för att efterleva lagar och regler. Med automatiska påminnelser håller ni alla dokument och avtal aktuella. Dessutom kan ni distribuera information internt och externt på ett IT-säkert sätt.

Full kontroll – mindre risk

Alla bolag är ålagda att upprätta strukturer för att förebygga lag- och regelöverträdelser. Saknas viss dokumentation kan det innebära stora risker inte bara för organisationen utan även för styrelsen som är ytterst ansvarig.

Vi gör det enkelt att leva upp till externa och interna krav.

Högre bolagsvärde

Ordning och reda signalerar att din organisation är välskött. Det minskar riskerna för alla inblandade men höjer också ert bolagsvärde. Med god struktur och regelefterlevnad är ni alltid redo för en due diligence vid ett eventuellt förvärv.

Verktygen i Boardeaser hjälper er att strukturera de dokument och avtal ni bör ha på plats – redo att delas med t.ex. potentiella köpare, ägare eller revisor. Dessutom får ansvariga stöd att hålla allt aktuellt.

Full kontroll med smarta funktioner

Compliance – intelligent checklista

Skräddarsy enkelt er checklista utifrån våra förslag. Lista alla dokument och avtal som måste finnas och hållas uppdaterade. Ange sedan livslängd och ansvarig.
Med allt på plats har ni riskreducerat och gjort er redo för Due Diligence.

Avtalshantering

Samla in och arkivera avtal från er organisation på en strukturerad plats. Välj metadata som start- och slutdatum, få påminnelser, kategorisera och mycket mer. Allt på en säker plats – ständigt redo att distribueras till intressenter.

Digital aktiebok

Enligt aktiebokslagen måste styrelsen upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Vår intelligenta e-aktiebok gör det enkelt! Aktieboken finns alltid uppdaterad och i pdf-format, redo att distribueras till intressenter. Tydlig överblick över aktieägande och bolagets ägarförhållande.

E-signera årsredovisning

Vi erbjuder en smidig process för att e-signera årsredovisning och bolagsstämma, på ett korrekt sätt. Spara tid och underlätta för styrelsen!

Hantera din data på ett tryggt och ansvarsfullt sätt

Vår molntjänst används av både banker och börsnoterade bolag, med rigida krav på IT-säkerhet. Säkerhetsnivån i Boardeaser är den högsta för att du tryggt ska kunna hantera din organisations data. Vi efterlever självklart GDPR.

”Det går inte ens att mäta effekten av att använda Boardeaser. Det är en sådan effektivitetshöjning så det är inte sant.”
Hans Sollerman styrelseproffs
Hans Sollerman
Styrelseproffs och entreprenör

Boka demo idag och testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad!

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs mer i vår blogg