ERBJUDANDE TILL DIG SOM KUND HOS DANSKE BANK

Ekonomisk överblick och professionellt styrelsearbete.

Ge ditt bolag större möjlighet till tillväxt. Med professionellt styrelsearbete och löpande uppföljning av finansiell status, kan du ta kontroll över utvecklingen. Som företagskund hos Danske Bank erbjuder vi dig tjänsterna hos Boardeaser till ett förmånligt pris. 

Boardeaser är en molntjänst med styrelseportal, rapportering, koncernkonsolidering och governance – i samma plattform.

Boardeaser-DB_laptop-ekonomi_02
Erbjudande till kunder hos Danske Bank

Vårt erbjudande till dig som kund hos Danske Bank

Helt kostnadsfritt och utan förbindelser får du:

Styrelseportal – 6 månader

Koncernkonsolidering – 6 månader
En timme hjälp med uppsättning ingår.

Ekonomianalys – 12 månader
Automatiserad analys med rapportmall. Framtagen av experter för att snabbt ge dig insikt i din verksamhet.

Digital aktiebok – 4 år
Smidig aktiebok med tydlig cap table, ägarlista och transaktionshistorik.

Villkor
Som kund tecknar du avtal direkt med Boardeaser och erbjudandet gäller endast nya kunder. Ytterligare konsulthjälp för uppsättning offereras i dialog mellan kund och Boardeaser. Efter erbjudandet slut gäller följande: Styrelseportal: 30% rabatt på ordinarie pris i 12 månader. Koncernkonsolidering: 30% rabatt på ordinarie pris i 12 månader. Gäller även elimineringar. Danske Bank Ekonomianalys: 30% rabatt på ordinarie pris i 12 månader.

Boka en kostnadsfri genomgång

Låt en av våra produktexperter visa dig hur Boardeaser kan hjälpa dig och ditt företag. Boka ett videomöte med oss idag – helt utan förbindelser!

Så ger Boardeaser överblick och full kontroll

Boardeaser förenklar ditt styrelsearbete och automatiserar dina ekonomianalyser. Vi tar automatiskt fram till exempel budget och resultatrapporter. Danske Banks rådgivare får tillgång till färskt och djupgående beslutsunderlag – med bättre förutsättning att stötta er affär framåt.

Styrelseportal

Få snabb överblick med status för samtliga möten, att-göra-uppgifter och strukturerad mötesprocess. Läs mer här.

Rapportering

Boardeaser visualiserar din bokföring i tydliga grafer och tabeller. Omedelbar överblick i dashboards. Läs mer här.

Koncern

Automatiserad konsolidering, rapportering och koncernårsredovisning med digital inlämning till Bolagsverket. Läs mer här.

Governance

Stöd att strukturera den dokumentation som krävs för regelefterlevnad, compliance. Enkelt att hålla uppdaterat. Läs mer här.

“Vi har fått det systemstöd som vi så väl behöver för att kunna arbeta effektivt och professionellt.”

Henric Carlsson

Henric är  är koncernchef på Omilongruppen. Hör honom berätta om hur Boardeasers verktyg förenklar hans vardag.

Svar på frågor om erbjudandet

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad tjänsten innebär för dig som företagskund hos Danske Bank.

Du kontaktar Boardeaser här för en förutsättningslös genomgång av våra tjänster. En av våra produktspecialister bokar ett videomöte med dig där vi visar de tjänster du är intresserad av, och hur de fungerar. Mötet är självklart helt kostnadsfritt och utan förbindelser.

Du kan själv starta ett konto och prova våra tjänster i enlighet med vårt erbjudande. Du startar enkelt ett konto för dig och din organisation här. Det kostar ingenting och du förbinder dig inte till köp efter erbjudandets slut.

Vill du ha hjälp att komma igång? Då bokar du en kostnadsfri demo med en våra produktspecialister här.

Boardeaser Styrelseportal är en säker, lättanvänd webbtjänst. Med en komplett mötesprocess får du och hela styrelsen hjälp att arbeta professionellt. Smarta hjälpfunktioner ger stöd för alla ledamöter att arbeta enligt praxis – att göra rätt, i tid. Portalen förser er med mallar för dagordning, kallelse och protokoll. När ni justerat ert protokoll e-signerar ni enkelt direkt i er portal. Allt material sparas i ett säkert och välstrukturerat dokumentarkiv med versionshistorik och möjlighet att se vem som läst vad. Boardeaser styrelseportal gör det enkelt att uppfylla ditt ansvar som ledamot. Säkert, effektivt och tillgängligt dygnet runt.

Boardeaser Ekonomianalys är en finansiell rapport utvecklad tillsammans Danske Bank. Boardeaser tar in ekonomidata från bokföringssystemet via integration, SIE4-, SAF-T, eller Excelfiler och genererar en automatisk rapport. I rapporten har specialister från Boardeaser och Danske Bank designat och valt ut nyckeltal representerade i tabeller och grafer som ger en djupgående förståelse för företagets finansiella situation.

Ekonomianalysen som är utvecklad tillsammans med Danke Bank är en delfunktion i Boardeaser mer omfattande system för finansiell rapportering. Med det kompletta rapporteringssystemet ges tillgång till mer än 400 standardgrafer och rapporter (tabeller). Rapporteringen är uppdelad i abstraktionsnivå från sammanfattande och verksamhet till komplett. Allt för att enkelt och snabbt ge läsaren insikt i organisationens ekonomi. Ett antal interaktiva dashboards finns som standard och det är lätt att sätta upp egna dashboards. Här finns många nyttiga standardfunktioner som underlättar: drill-down, fly-over, budget- och prognoshantering, automatisk generering av budgetförslag, Rullande 12 (R12), R3, etc. Budget och prognoser kan:

 • exporteras och importeras från och till Excel och Google Sheet
 • skapas för organisation, koncern, resultatenhet, kostnadsställe, projekt, etc.
 • aggregeras från underliggande organisationer eller resultatenheter.

Boardeaser Rapportering fungerar för organisationer, koncerner, resultatenheter, kostnadsställen, projekt och etiketter fullt ut. All data som tas fram i tjänsten kan exporteras som Excelfiler.

Boardeaser Koncernkonsolidering är en komplett, kraftfull process för koncernrapportering. Genom att läsa in bokföring direkt från alla bolags ekonomisystem, kan Boardeaser automatisera analys, konsolidering och rapportering. Du får omedelbar överblick över din koncernstruktur och den finansiella situationen i alla nivåer. Kraftfullt – men enkelt. I tjänsten ingår bland annat verktyg för:

 • uppsättning av koncernstruktur
 • förvärvsanalys
 • kontobryggning inklusive kontogrupper
 • koncernrapportering
 • uppsättning av bokslutsperioder, etc.
 • hantering av minoriteter och subkoncerner.
 • inläsning av bokföringsdata från ekonomisystem
 • avstämning av balansposter
 • hantering av internationella dotterbolag
 • inhämtning av kurser från Riksbanken
 • hantering av valutaomräkning och valutadifferenser
 • motpartsavstämning 
 • uppsättning av motparter via dimensioner, textanalys, konton, transaktionsanalys och integration med ekonomisystem
 • eliminering i koncerntablå, manuellt eller via automatiska regler.

Du får en helt digital aktiebok med hjälpfunktioner för att enkelt hålla all information aktuell. Det genereras alltid en aktiebok i pdf-format som läggs upp i ditt dokumentarkiv. Verktyg finns för nyemission, försäljning av aktier och split av aktier. Ett ägarregister kan enkelt underhållas och en ägarlista kan exporteras som pdf eller Excelfil. I portalen finns stöd för E-signering av aktieboken. Integrerat med Boardeasers tjänster Styrelseportal och Governance.

Ja, säkerhet är högsta prioritet för oss. All data överförs och lagras krypterat. Ni kan tryggt hantera affärskritisk och sekretessbelagd information i vår plattform.

Läs om våra säkerhetsåtgärder här.

Boardeaser har färdiga kopplingar till Fortnox, Visma eEkonomi, Björn Lundén och PE Accounting. Du kan också läsa in SIE4-filer, Excel-filer och Google Sheets i systemet.

Ta del av vårt erbjudande till dig som kund hos Danske Bank genom att boka en demo!​

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo