Fortnox förvärvar Boardeaser

Fortnox har idag förvärvat 100 procent av aktierna i Boardeaser och VisualBy,  SaaS-bolag som utvecklar lösningar för rapportering, koncernredovisning, styrelsearbete och bolagsstyrning. Boardeaser och Fortnox har haft ett partnerskap sedan 2023. Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. I tillägg till den initiala köpeskillingen är säljarna berättigade till en eventuell tilläggsköpeskilling uppgående till ett belopp om maximalt 62 miljoner kronor.

Bolagens årligen återkommande licensintäkter hade vid utgången av 2023 ökat med 43% till cirka 20 miljoner kronor. Verksamheten kommer från och med 1 mars att rapportera till affärsområdet Byrån. 

– Boardeaser har redan gjort avtryck hos oss som en betydelsefull samarbetspartner. Produkterna de utvecklar möjliggör snabb och smidig rapportering såväl som djupgående analyser. Vi har många gemensamma värden och tillsammans är jag övertygad om att vi kan göra Sveriges företag mer framgångsrika. Deras medarbetare kommer att tillföra expertis för att göra vårt erbjudande inom bland annat rapportering och bolagsstyrning bättre. Vi önskar dem alla hjärtligt välkomna till Fortnox, säger Tommy Eklund, vd Fortnox. 

Boardeaser utvecklar mjukvara för att förenkla och effektivisera vardagen för styrelse och ledning. Det grundades 2015, har ett 30-tal medarbetare och är baserade i Stockholm och Linköping. Sedan oktober 2023 samarbetar Fortnox med Boardeaser kring produkten Fortnox Koncern som effektiviserar och förenklar koncernkonsolidering och rapportering.   

– Jag är stolt över den resa vi har gjort i Boardeaser så långt, där vi har byggt upp ett starkt team och konkurrenskraftiga produkter. Efter ett år av nära samarbete med Fortnox, är vi trygga i att vi delar vision, värderingar och entreprenörsanda. Tillsammans kommer vi att kunna underlätta vardagen för ännu fler företag, säger Pär Haga, vd och medgrundare på Boardeaser. 

I samband med förvärvet släpper också parterna den nya produkten Fortnox Rapport & Analys som är en kraftfull lösning för att rapportera, dela och följa upp finansiella insikter.

För ytterligare information, kontakta:

Pär Haga, vd Boardeaser

Telefon: 073-725 19 83

E-post: par@boardeaser.com

Läs fler artiklar