Introduktion till Due Diligence

Introduktion till Due Diligence – så gör du ditt bolag säljredo

Att driva företag är en passion för många, men när det börjar bli dags att släppa taget gäller det att vara förberedd. Inför ett stundande företagsförvärv görs ofta en oberoende besiktning av bolaget, en så kallad due diligence, av köparen.

Information om bolaget samlas in och analyseras in i minsta detalj, för att skapa en så tydlig bild som möjligt av skicket. Om du står inför en eventuell försäljning kan det vara smart att göra en egen due diligence. Då tittar du helt enkelt på ditt bolag utifrån och kan åtgärda eventuella brister i förväg. Möjligheterna till en bra förhandling blir då större.

Vad är due diligence?

Due diligence är kort sagt en företagsbesiktning. Att genomföra en due diligence är en omfattande process, men kan vara mer eller mindre detaljerad beroende på det granskade bolagets storlek och komplexitet. Resultatet av en due diligence fungerar som beslutsunderlag för köparen eller investeraren, och kan även ligga till grund för avtalsförhandlingen.

För bästa resultat bör du anlita professionella rådgivare som kan göra en total genomlysning av bolaget.

Hur går en due diligence till?

Besiktningsprocessen brukar se någorlunda likadan ut vid en due diligence. Överlag kan man säga att arbetet görs i fem steg. 

 1. Förberedande arbete
  Köparen går igenom mål och risker med förvärvet.
 2. Information efterfrågas
  Köparen sammanställer vilken information som behövs inför besiktningen och skickar listan till säljaren. Säljaren återkommer sedan med informationen.
 3. Analys
  Informationen analyseras i flera steg, uppdelade på olika typer av due diligence. Oftast handlar det om skattemässig, kommersiell, teknisk, finansiell och legal besiktning.
 4. Rapportering
  Analysen sammanställs i en rapport som får fungera som beslutsunderlag.
 5. Genomförande
  Det sammanställda underlaget ligger till grund för diskussioner kring upplägg för den eventuella försäljningen. Här ser köpare och säljare över hur eventuella risker kan förebyggas och vilka styrkor och tillgångar som kan användas för att öppna upp större möjligheter på marknaden. Beroende på besiktningens resultat kan förändringar göras både vad gäller pris och vad som ska ingå. 

Olika typer av due diligence

En due diligence kan se ut på olika sätt. Beroende på vilka steg köparen inkluderar i DD-processen efterfrågas olika typer av information. Låt oss gå igenom de områden som vanligtvis granskas.

Skattemässig DD
Vid en skattemässig due diligence tittar man på hur bolagets skattesituation ser ut i dagsläget. Det handlar om moms, inkomstskatt, möjligheter till koncernbidrag eller annan skatteoptimering samt internprissättning. Skattemässiga risker ses också över. Den här delen av due diligence-processen sköts oftast av en advokat eller revisor med inriktning på skattefrågor.

Kommersiell DD-process
Den kommersiella delen av en due diligence handlar om markandsanalys. Den görs för att de potentiella investerarna ska få en överblick över bolagets konkurrensfördelar och potential. 

Teknisk DD-process
Det finns ofta med en teknisk del i en due diligence. Här fokuseras det på att upptäcka eventuella risker, som till exempel miljöförstöring, men också på att värdera och bedöma skicket på tillgångar. En genomgång av IT-strukturen i bolaget görs och praktiska tester av produkter utförs. 

Finansiell DD-process
Den finansiella delen av en due diligence analyserar bolagets finansiella data. Oftast utgår en anlitad revisionsbyrå från bolagets redovisning. Jämförelser av resultat över flera perioder görs för att få inblick i olika förändringar som gjorts och dess effekter. Även kostnadsutvecklingen i bolaget ses över. En viktig del i arbetet handlar om att undersöka balansräkningen för att ta reda på hur bolaget är finansierat och vilka förändringar som har skett på senaste tiden.

Legal DD-process
Den legala due diligence-biten handlar om juridiska frågor som rör bolaget och utförs vanligtvis av en advokatbyrå. Associationsrätt, bedömning av nyligen avslutade och pågående tvister, patent och viktiga avtal gås igenom.

Vikten av ordning och reda

Att ha ordning och reda på alla avtal, dokument och ekonomiska data förenklar förstås DD-arbetet. Inför en eventuell försäljning eller överlåtelse av ditt bolag vill du förstås göra det så attraktivt som möjligt på marknaden. Utgå alltid från att köparen kommer att göra en genomgående analys av bolaget och se till att ha all viktig information tillgänglig när det är dags.

Numera finns digitala verktyg utformade för att hantera just DD-processen. Boardeaser håller dig ständigt redo genom att sammanställa och lista dokument och avtal som alltid bör finnas i organisationen. Vi påminner om vad som behöver revideras och erbjuder också en mer detaljerad checklista för due diligence.

Boka demo idag och testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad!

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar