7 tips som höjer kvalitén på din koncernrapportering

Här får du 7 smarta tips som kommer att underlätta och höja kvalitén på din koncernrapportering.

1. Implementera en effektiv informationshantering

Se till att du har effektiva system och processer för att samla in och hantera information från olika delar av ditt företag. Det hjälper dig att säkerställa att informationen är korrekt och tillförlitlig.

2. Ha tydliga kommunikationskanaler

Se till att du har tydliga kommunikationskanaler mellan olika enheter och dotterbolag inom din koncern. Det underlättar för dig att samla in rätt information och dela relevant information mer effektivt under processens gång.

3. Ha en tydlig struktur i din koncernrapport

Se till att du har en klar och tydlig struktur för din koncernrapport eller koncernredovisning som inkluderar alla viktiga delar. Det underlättar för läsarna att hitta vad de söker.

Få gratis steg-för-steg guide: Så lyckas du med din koncernredovisning >

4. Använd en enhetlig rapporteringsstandard

Använd en enhetlig rapporteringsstandard som är relevant för ditt företags verksamhet och bransch. Det kan hjälpa dig att göra jämförelser över tid och med andra företag.

5. Fokusera på relevanta prestationer

Fokusera på de prestationer som är relevanta för ditt företags mål och strategi i din koncernrapportering. Genom att vara noggrann i urvalet av data, blir insikterna i din rapport lättare att förstå och koppla till målsättningarna. Självklart utan att tumma på regelefterlevnad.

6. Använd visualiseringar av data

Använd visuella hjälpmedel som tabeller, diagram och grafer för att hjälpa dig att illustrera data. Tydliga visualiseringar underlättar för mottagaren att snabbt förstå innebörden av datan som presenteras. 

7. Säkerställ kvaliteten på koncernrapporteringen

Vårt sista tips för din koncernrapportering är att säkerställa säkerställa att din rapport är av hög kvalitet. Detta gör du genom att använda tillförlitlig data, korrekt språk och en enhetlig rapporteringsstandard. Det kan hjälpa dig att öka förtroendet för dig, ditt företag och koncernrapporten.

Moderna verktyg förenklar din koncernrapportering och konsolidering

Idag finns många olika verktyg som underlättar din koncernredovisning och rapportering. Dagens verktyg har ofta en låg inlärningströskel vilket gör att du snabbt är igång. Många av de äldre systemen kräver ofta dyra konsultkostnader då det oftast tar längre tid att lära sig och är komplexa.

Dagens verktyg uppbyggda på ett helt annat vis och är lätta att lära sig och komma igång med.

Med ett modernt verktyg kan du minska risken för fel genom smidiga automatiseringar, du sparar tid då den tar bort mycket av det manuella arbetet. Du genererar också snygga visualiseringar på nolltid som gör att man snabbt får en överblick över bolagets situation och kan agera datadrivet och snabbfotat.

Framtidssäkra ert arbete med digitalisering

Genom att digitalisera och automatisera er rapportering och konsolidering säkerställer du att ni står rustade inför dagens förändrade krav där du som ekonomiansvarig måste ta mer ansvar för analys och rådgivning samt besitta förmågan att se in i framtiden och måla upp och titta på vad olika scenarier kan komma att betyda för just ert bolag.

Är du nyfiken på hur ett sådant verktyg skulle kunna fungera för er? Tveka inte med att kontakta oss så berättar och visar vi gärna, helt förutsättningslöst. Du kan även få testa våra verktyg helt gratis så att du själv kan bilda dig en närmare uppfattning.

Automatiserad koncernkonsolidering – enkelt och snabbt

Med vårt koncernverktyg sker konsolideringen automatiskt hela tiden. Du har alltid en uppdaterad bild över det aktuella läget. Den legala rapporteringen, koncernredovisningen blir också smidigare.

Idag kan vi koncernkonsolidera och generera färdiga rapporter på en minut per bolag för de allra flesta av våra kunder.

Boka en demo för att få en personlig rådgivning och få fler tips för din koncernrapportering. 

Efter demon har du möjlighet att testa och utvärdera helt gratis under 30 dagar.

Jag vill komma igång >

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor från en av våra specialister
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar