Fallgropar och tips – inför er koncernredovisning.

När det är dags att sammanställa koncernredovisningen är det viktigt att du är väl förberedd och medveten om de vanligaste fallgroparna.

Genom att vara uppmärksam och noggrann kan du undvika kostsamma misstag och säkerställa en korrekt och transparent redovisning. Här är några fallgropar att se upp för, samt tips för att undvika dem.

1. Missar du att eliminera interna transaktioner?

En av de vanligaste fallgroparna är att missa att eliminera interna transaktioner och mellanhavanden inom koncernen. Dessa transaktioner kan snedvrida den ekonomiska bilden om de inte tas bort.

Tips: Upprätta en detaljerad lista över alla interna transaktioner och verifiera att dessa elimineras korrekt i redovisningen. Regelbundna avstämningar kan hjälpa till att upptäcka eventuella missar i tid.

2. Har du korrekt hantering av valutakonverteringar?

Om din koncern innefattar bolag i olika länder med olika valutor kan valutakonverteringarna bli en komplicerad och potentiellt felaktig process. Felaktiga växelkurser eller bristande uppdateringar kan leda till felaktiga siffror i redovisningen.

Tips: Se till att använda aktuella och korrekta växelkurser samt att regelbundet uppdatera dessa. Använd etablerade metoder för valutakonvertering och dokumentera varje steg noggrant.

3. Är du säker på att alla dotterbolag inkluderas?

Ibland kan det hända att vissa dotterbolag förbises vid sammanställningen av koncernredovisningen. Detta kan ske på grund av dålig kommunikation eller bristande uppföljning.

Tips: Upprätta och underhåll en fullständig lista över alla dotterbolag och deras respektive rapporteringskrav. Inför regelbundna uppföljningsmöten för att säkerställa att ingen enhet glöms bort.

4. Följer du de senaste redovisningsstandarderna?

Redovisningsstandarder och regler ändras regelbundet, och det är avgörande att du håller dig uppdaterad med de senaste ändringarna för att säkerställa att din koncernredovisning följer alla aktuella krav.

Tips: Prenumerera på nyhetsbrev från relevanta redovisningsorgan och delta i utbildningar och seminarier för att hålla dig uppdaterad. Implementera ett system för att snabbt integrera nya regler och standarder i din redovisningsprocess.

5. Har du en effektiv och säker rapporteringsprocess?

En ineffektiv eller osäker rapporteringsprocess kan leda till felaktigheter och risker i koncernredovisningen. Pappersbaserade system eller äldre mjukvara kan vara sårbara och ineffektiva.

Tips: Investera i moderna system som erbjuder automatisering, säker datalagring och enkel tillgång till uppdaterad information. Se till att din personal är välutbildad i hur systemen ska användas.

6. Förstår du komplexiteten i goodwill och nedskrivningar?

Goodwill och nedskrivningar är ofta komplexa områden som kräver noggrann bedömning och redovisning. Felaktig hantering kan leda till stora justeringar och påverka företagets resultat negativt.

Tips: Arbeta tillsammans med erfarna revisorer och konsulter som kan hjälpa dig att korrekt bedöma och redovisa goodwill och nedskrivningar. Regelbundna värderingar och granskningar säkerställer att redovisningen är korrekt och aktuell.

Genom att vara medveten om dessa fallgropar och följa dessa tips kan du säkerställa att din koncernredovisning är korrekt, transparent och i enlighet med alla aktuella standarder. Var noggrann, håll dig uppdaterad och investera i rätt verktyg och kunskap för att undvika onödiga misstag.

Vill du lära dig mer om hur du kan förbättra din koncernredovisning?

Boka ett möte med en av våra experter för fler tips och råd och för en personlig genomgång av vårt verktyg för rapportering och konsolidering. Du får alltid testa våra verktyg gratis innan du tar beslut!

Tveka inte – ta steget mot en bättre ekonomisk översikt idag! 

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor från en av våra specialister
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar