Viktiga faktorer för tillväxt

Viktiga faktorer för ett bolag i tillväxt – ur styrelsens perspektiv. 

Som styrelse har du och dina kollegor en central och viktig roll i ett bolags tillväxt. Men för att ni ska kunna bidra till och arbeta för bolagets tillväxt på bästa sätt, är det viktigt med rätt förutsättningar. I den här artikeln kan du läsa om några av dessa förutsättningar. Du hittar också viktiga faktorer för potentiell tillväxt.

Artikeln är framtagen tillsammans med Petra Palmgren Lindwall, professionell styrelsearbetare och affärsstrateg. Petra har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete. Hon sitter i ett flertal olika styrelser och håller styrelseutbildningar för ägare, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter.

Viktiga förutsättningar för styrelsen inom bolag i tillväxt

1. Ekonomisk, ekologisk och social tillväxt

För att skapa tillväxt krävs fokus på social, ekologisk och ekonomisk tillväxt. Det behöver också finnas ägare som tycker att samtliga dimensioner är viktiga – och är tydliga med mål och prioriteringar inom varje område. Det kräver också att styrelsen ställer krav på att bolagets ägare skapar goda förutsättningar för styrelsen att arbeta med dessa tre dimensioner.

2. Ett tydligt uppdrag

Det är också viktigt att styrelsen förstår sitt uppdrag och att det är tydligt vad ägarna vill. Du och dina kollegor behöver också ha en gemensam syn på uppdraget, vad det handlar om och vad som krävs för att leverera på det.

Du och dina kollegor behöver titta på hur ni ska ta er an uppdraget rent praktiskt och skapa rätt förutsättningar för att arbeta med bolaget.

3. Bra kultur och struktur

För att skapa god tillväxt behövs ett fungerande styrelsearbete. Och för att styrelsearbetet ska fungera behövs en bra kultur och struktur. Det är viktigt att du och dina kollegor kan samarbeta – effektivt och med fokus på framdrift.

Ni behöver respektera varandras åsikter, välkomna allas perspektiv och erfarenheter, och arbeta tillsammans för bolagets bästa. Tillväxt ställer också krav på att ni har ordning och reda, bra styrdokument och god planering.

“Ni behöver ha god förståelse för nuläget i bolaget, på marknaden och i omvärlden – och arbeta med bolagets framtid.”

Petra Palmgren Lindwall, professionell styrelsearbetare

4. Fokus på nuläge och framtid

Som styrelse behöver ni spana, utvärdera och agera. Ni behöver ha god förståelse för nuläget i bolaget, på marknaden och i omvärlden – och arbeta med bolagets framtid.

Det är viktigt med omvärldsbevakningar och analyser, och mod att fatta beslut för framtiden. 

5. Tid för reflektion och utvärdering

Det är viktigt att inte bara springa på. Ni behöver också stanna upp, reflektera och utvärdera tidigare beslut och värdeskapande delar i bolaget (till exempel affärsidé, strategi, taktik, organisation, kultur och ledarskap).

Som styrelse behöver du och dina kollegor ha väldigt god kunskap om vad som skapar värde, ständigt utvecklar er själva för att kunna bidra i viktiga frågor och följer med i vad som händer – här och nu och i framtiden.

Faktorer som visar om ett bolag har god tillväxtpotential

Lyckad tillväxt kräver att man vet väldigt mycket om mycket. För att skapa tillväxt och avgöra om ett bolag har god tillväxtpotential finns det flera faktorer som är viktiga att titta på och samla in data kring. Annars arbetar ni med mycket risk.

Faktorer som är viktiga att arbeta med för att identifiera och skapa god tillväxtpotential är bland annat:  

  • rörelser på marknaden och i omvärlden
  • väsentliga nyckeltal som ger viktiga insikter om läget
  • möjligheter och hot på marknaden
  • vilka kunder, lösningar och tjänster som är lönsamma och inte
  • definitionen av tillväxt för ditt bolag och er bransch
  • bolagets position och potentiella förflyttning.

Vill du läsa mer om styrelsens arbete i en tid av tillväxt?

I den här artikeln  kan du läsa om vanliga utmaningar och misstag bland styrelser som arbetar med ett bolag i tillväxt.

Om Petra Palmgren Lindwall

Artikeln är framtagen tillsammans med Petra Palmgren Lindwall, professionell styrelsearbetare och affärsstrateg. Petra har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete. Hon sitter i ett flertal olika styrelser och håller styrelseutbildningar för ägare, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter i både noterade och onoterade bolag. Hon har också haft flera ledande befattningar på olika bolag – för att nämna några saker.

Petra är också med och berättar om framgångsrik tillväxt i vårt webbinarium; Strategier och nyckelfaktorer för framgångsrik tillväxt.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar