Strategiarbete i styrelsen

Så följer ni i styrelsen upp ert strategiarbete med rapportering

Bra och tydlig rapportering hjälper er i styrelsen att utvärdera om företagets strategi fungerar som planerat. Det stödjer också ert beslutsfattande och hjälper er att identifiera problemområden och att utvärdera olika strategiska initiativ.

I denna artikel får du reda på hur bra rapportering kan hjälpa er i ert strategiarbete i styrelsen.

Mäta resultat mot uppsatta mål

Genom att ta emot regelbunden rapportering om bolagets prestationer kan ni i styrelsen mäta hur väl bolaget lyckas uppnå sina mål. På så sätt kan ni utvärdera om företagets strategi fungerar eller om det behövs några justeringar.

Identifiera problemområden

Med hjälp av rapportering kan ni snabbt avslöja områden där bolaget underpresterar eller där det finns utmaningar som påverkar bolagets möjligheter att uppnå de uppsatta målen. Genom att identifiera problemområden kan ni i styrelsen vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera eventuella brister.

Fatta beslut

Rapportering kan också hjälpa er att fatta bättre beslut genom att ge information om olika scenarion och dess effekt på bolagets prestationer. Genom att ha snabb tillgång till relevant information kan ni i styrelsen fatta välgrundade beslut, i rätt tid och som stödjer företagets strategi.

Utvärdera strategiska initiativ

Rapportering hjälper er att utvärdera om strategiska initiativ, såsom lansering av nya produkter eller förvärv av andra företag, ger önskad effekt. Genom att utvärdera utfallet kan styrelsen ta beslut om att fortsätta eller om ni behöver justera strategiska initiativ.

Risker med låg kvalité på era beslutsunderlag

Det är ofta svårt för en ledningsgrupp att snabbt ta fram relevant rapportering som ni i styrelsen effektivt kan använda er av i ert arbete.

Det tar mycket tid att jaga rätt på och sammanställa relevanta siffror i en överskådlig rapport eller presentation. Ofta är rapporteringen som ni får för omfattande och inte tillräckligt filtrerad på grund av tidsbrist. Den typen av underlag är svår att fatta rätt beslut på då den kan vara svår att tolka och förstå. Får man dessutom rapporten i olika format från gång till gång, kan det också försvåra uppföljningen över tid.

Lösningar som underlättar strategiarbete i styrelsen

Idag finns effektiva lösningar ute på marknaden som bidrar till att ni i styrelsen kan sköta ert uppdrag bättre och mer effektivt. Det finns fristående lösningar för rapportering som ger er pedagogiska rapporter automatiskt i realtid och fristående styrelseportaler som underlättar ert administrativa arbete.

Det finns också helhetslösningar där ni har möjlighet att samla allt ert styrelsearbete, både det administrativa och den viktiga uppföljningen, rapporteringen. Boardeaser är en sådan modern lösning vars syfte är att underlätta alla delar av styrelsens arbete. Ert strategiarbete i styrelsen blir lättare att följa upp och hantera.

En helhetslösning bidrar till ett modernt och effektivt styrelsearbete

En gemensam lösning för allt ert styrelsearbete bidrar till effektivisering, ökad transparens, bättre beslutsunderlag och ökad säkerhet för er i styrelsen. 

En lösning som effektiviserar ert arbete

Genom att ha en gemensam lösning för både rapportering och det administrativa arbetet kan ni i styrelsen effektivisera ert arbete och spara tid. Detta eftersom att allt finns samlat på samma plats och det blir lättare att hantera alla era ärenden. En sådan lösning innehåller även smarta funktioner som automatiserar mycket av det manuella arbetet.

En gemensam lösning kan också bidra till ökad transparens, eftersom alla medlemmar i styrelsen har tillgång till samma information.

Ni får bättre beslutsunderlag

Genom att ha en lösning som både automatiserar och presenterar datan pedagogiskt så har ni i styrelsen alltid tillgång till färska beslutsunderlag. Det kan bidra till bättre beslutsunderlag och öka sannolikheten för att era beslut alltid är är välinformerade.

En styrelseportal ger ökad säkerhet

En gemensam lösning bidrar till ökad säkerhet genom att säkerställa att all information är skyddad och att endast auktoriserade personer har tillgång till innehållet. Boardeaser har många användare så som banker och noterade bolag som ställer höga krav på säkerheten.

Vill du veta mer om hur vår säkra, molnbaserade lösning skulle kunna underlätta ditt och din styrelsearbete? Fyll i formuläret nedan eller testa vår plattform helt gratis i 30 dagar.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar