Det här innebär styreslearbete

Vad ingår i ett styrelsearbete? En översikt.

Styrelsen är det högsta beslutsfattande organet i en organisation. Att arbeta i en styrelse är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver erfarenhet, kunskap och engagemang. Själva styrelsearbete är en viktig funktion inom bolag och organisationer, som syftar till att säkerställa att verksamheten drivs på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

I den här artikeln berättar vi mer om vad styrelsearbete kan innebära och vad det vanligtvis omfattar.

Viktiga ansvarsområden inom ditt styrelsearbete

Styrelsen är en grupp av personer som är utsedda att ta beslut och utöva övergripande tillsyn över företagets eller organisationens verksamhet. Några av de vanligaste uppgifterna som styrelsen ansvarar för är att fastställa bolagets eller organisationens övergripande strategi och mål. Det innebär att styrelsen måste ha en djup förståelse för bolagets eller organisationens verksamhet, dess konkurrenter och marknaden som helhet. 

Styrelsen säkerställer att ledningen följer strategin

Det är styrelsens ansvar att övervaka ledningens arbete och beslutsfattande för att säkerställa att deras beslut är i linje med bolagets eller organisationens övergripande strategi och mål. Styrelsen ansvarar också för att ta beslut om viktiga affärsbeslut och investeringar. Dessa beslut kan innefatta att välja mellan olika investeringsalternativ, besluta om företagets framtida riktning eller att ta beslut om viktiga transaktioner eller förvärv. Styrelsen måste se till att dessa beslut är väl genomtänkta och att de baseras på tillförlitlig information och analys.

Styrelsens uppgift är också att utse och övervaka verkställande direktören eller koncernchefen och andra högre ledare i organisationen.

Styrelsen säkerställer att verksamheten följer tillämpliga lagar och regler. Styrelsen måste förstå de regler och bestämmelser som är relevanta för bolagets eller organisationens verksamhet, och se till att verksamheten drivs i enlighet med dessa regler och bestämmelser.

Agera aldrig i egenintresse

Styrelseledamöter har en skyldighet att alltid agera i företagets eller organisationens bästa intresse och skydda dess tillgångar. Det är därför viktigt att styrelsen har relevant kunskap men också att de har väl fungerande system och processer som gör att de kan hålla sig välinformerade för att kunna ta de bästa besluten för bolaget eller organisationen.

För att utföra sitt arbete effektivt måste styrelseledamöterna besitta relevant kunskap och erfarenhet inom det område som de ska verka i. Styrelsen måste också arbeta tillsammans som en enhet och vara öppen för olika perspektiv. Det är också viktigt att styrelsen har en sund affärssyn och att de kan fatta välgrundade beslut baserade på objektiv information och analys. Du måste kunna åsidosätta personlig prestige och verka för bolagets bästa.

Vanliga utmaningar inom styrelsearbete

Att arbeta i en styrelse kan vara en spännande och givande uppgift, men det innebär också en del utmaningar som kräver skicklighet och erfarenhet. 

  • Professionellt styrelsearbete kräver att man arbetar tillsammans med andra styrelsemedlemmar som ofta har olika bakgrund, erfarenheter och åsikter. Eventuella konflikter som uppstår måste hanteras professionellt och konstruktivt.
  • Som styrelseledamot måste du ha förmågan att hantera komplexa frågor inom olika områden så som, finans, juridik eller teknik, och det kräver en viss kunskap och kompetens.
  • Styrelsen måste ständigt hantera och identifiera olika typer av risker som kan komma att påverka organisationens verksamhet och resultat. 

Genom att ha en välstrukturerad och effektiv styrelseprocess och genom att ha styrelsemedlemmar med olika erfarenheter och kompetenser kan dessa utmaningar hanteras på ett bättre sätt.

Bedriva modernt styrelsearbete

Digitaliseringen har medfört stora förändringar inom styrelsearbetet. Digitala verktyg och styrelseplattformar har gjort det möjligt för styrelsemedlemmar att kommunicera och samarbeta på ett mer effektivt sätt. Detta har minskat behovet av fysiska möten och har gjort det enklare för styrelsen att hantera ärenden på ett snabbare och smidigare sätt.

Med digitala verktyg är det lättare för styrelsemedlemmar att få tillgång till information och dokument. Detta har i sin tur ökat transparensen och underlättat för styrelsemedlemmarna att ta mer välgrundade beslut.

Moderna och smarta verktyg har gjort det möjligt att samla in och analysera stora mängder data. Vilket innebär att det är enklare för styrelsemedlemmarna att övervaka företagets verksamhet och att få en mer detaljerad inblick i företagets prestationer och utmaningar.

Boardeaser är en effektiv plattform för hela ditt styrelsearbete

Söker din styrelse en effektiv plattform för ert styrelsearbete? Boka en demo och upplev hur Boardeasers säkra Styrelseportal och innovativa verktyg kan underlätta er vardag. Du får alltid testa våra verktyg helt gratis utan några krav på köp under 30 dagar. 

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar