Värdet av digitala verktyg för bolag i tillväxt

Värdet av digitala verktyg för bolag i tillväxt – ur en vd:s perspektiv.

– Det stora handlar om att lägga fokus på rätt saker. Att få insikter, göra rätt prioriteringar och få tid över till värdeskapande arbete, menar Erik Utas, vd på Hässelby Blommor

Erik Utas är vd på Hässelby Blommor; ett familjeföretag som grundades år 1915 och
som de senaste tio åren har växt i snabb takt.

I den här artikeln kan du läsa om hur digitala verktyg hjälper honom i hans arbete
och hela verksamheten i stort. Du hittar också mer specifik information om hur vi,
med kunskap och teknik, hjälper dig att skapa processer för ett så effektivt och tryggt
arbete som möjligt.

Ett stort värde för bolag i tillväxt och för dess kunder

Digitala verktyg har ett stort värde för många delar i ett bolag. Det ger bland annat en
ökad förståelse för och bättre inblick i verksamheten, pålitliga underlag för
välgrundade beslut, bättre resursfördelning och mer tid över till arbetsuppgifter som
skapar mer kundvärde.

– Vi har digitala verktyg för mer eller mindre alla delar i vår verksamhet. Vi är väldigt
digitala, även om vi är en verksamhet med händerna i jorden där en stor del av
personalen jobbar med hantverk.

Men det är inte bara vi som har nytta av digitala verktyg, det kommer också våra kunder till godo. Med hjälp av digitala verktyg får vi en bättre förståelse för våra kunder och det gör att vi kan erbjuda bättre och mer konkurrenskraftiga produkter säger Erik Utas

Hässelby blommor befinner sig både på en tillväxtresa och en digitaliseringsresa och
har implementerat specialistverktyg för olika områden i verksamheten. Med digitala verktyg blir det lättare för bolaget att lägga fokus på rätt saker, fatta rätt beslut och
addera ännu mer värde – bland annat tack vare ständigt uppdaterad och pålitlig
data.

Mer välgrundade strategier och tryggare beslut

För ledning och rollen som vd har digitala verktyg också en stor betydelse. Det blir
lättare att snabbt följa upp vad som händer i företaget, att känna sig tryggare i beslut som behöver tas och att ha kontroll. Tack vare all data som tillhandahålls i digitala verktyg blir det också lättare att våga göra centrala strategiska satsningar som annars kanske inte hade gjorts.

– Ju mer data vi har, desto fler möjligheter är det som öppnas upp, menar Erik Utas.

Att digitalisera arbetsuppgifter och processer kan upplevas som ett stort arbete till en
början, men det är en investering som har en positiv effekt på många sätt.

– Det kan upplevas som en stor investering, men det är väldigt skalbart. Många
gånger när vi har investerat i ett digitalt verktyg så har vi önskat att vi hade haft det
på plats mycket tidigare, fortsätter Erik Utas.

“Med digitala verktyg blir det lättare för oss att lägga fokus på rätt saker, fatta rätt beslut och addera ännu mer värde”

Erik Utas, vd på Hässelby Blommor

Vi erbjuder digitala verktyg för dig och din organisation

I våra digitala verktyg har vi samlat kunskap och teknik som bland annat hjälper dig
att effektivisera verksamheten, stärka ledningen, fatta välgrundade beslut, öka
transparens och stärka kommunikationen. 

Du får snabb tillgång till information, verktyg som hjälper dig att analysera trender och möjligheter och en plats där team och olika intressenter kan samarbeta, dela och snabbt komma åt information. 

Med automatiserade processer som ersätter manuell hantering av data, hög säkerhet och en gemensam plattform för stora delar av ledningen och styrelsens arbete kan du lättare och mer effektivt arbeta för bolagets framtid.

Vår plattform kan skalas upp och ner, och anpassas efter just dina behov.

I vår plattform hittar du bland annat tjänsterna:

1. Rapportering – Rapporter för trygga beslut

Här kan du snabbt och enkelt skapa och ta del av professionella rapporter som är
lätta att förstå. Här läser du mer om vårt verktyg för rapportering.

2. Bolagsstyrning – Ordning och reda på dokument och avtal

Här får du ordning och reda på dokument och avtal, och du är alltid redo för en due
diligence. Här läser du mer om vårt verktyg för bolagsstyrning.

3. Styrelseportal – En styrelseportal för proffs och nybörjare

Med vår styrelseportal får du en samlingsplats för kommunikation, beslut och för all
formalia som krävs för ett professionellt styrelsearbete. Här läser du mer om vår styrelseportal, vårt verktyg för profesionellt styrelsearbete.

Vill du förenkla din rapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Vi visualiserar din bokföring i tydliga tabeller och grafer som du snabbt sammanställer i skräddarsydda rapporter. Vårt molnbaserade verktyg är integrerat med alla vanliga ekonomisystem.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av våra rapporteringsverktyg
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar