Ordning på dokument och avtal

Boardeaser hjälper er att strukturera dokumentation som krävs för att efterleva lagar och regler. Med automatiska påminnelser håller ni alla dokument och avtal aktuella. Dessutom kan ni distribuera information internt och externt – på ett IT-säkert sätt.

Avtalshantering i Boardeaser

Full kontroll – mindre risk.

Alla bolag är ålagda att upprätta strukturer för att förebygga lag- och regelöverträdelser. Saknas viss dokumentation kan det innebära stora risker inte bara för organisationen utan även för styrelsen som är ytterst ansvarig.

Vi gör det enkelt att leva upp till externa och interna krav.

INTEGRATIONER

Fri support

Ställ en fråga i vårt supportcenter och få svar samma dag.

Gratis utbildning

Anpassad utbildning av våra produktexperter ingår i alla abonnemang.

Hjälpcenter 24/7

Fri tillgång till vårt hjälpcenter med guider och videos – dygnet runt. 

Högre bolagsvärde.

Ordning och reda signalerar att din organisation är välskött. Det minskar riskerna för alla inblandade men höjer också ert bolagsvärde. Med god struktur och regelefterlevnad är ni alltid redo för en due diligence vid ett eventuellt förvärv.

Verktygen i Boardeaser hjälper er att strukturera de dokument och avtal ni bör ha på plats – redo att delas med t.ex. potentiella köpare, ägare eller revisor. Dessutom får ansvariga stöd att hålla allt aktuellt.

Full kontroll med smarta funktioner.

Compliance – intelligent checklista

Skräddarsy enkelt er checklista utifrån våra förslag. Lista alla dokument och avtal som måste finnas och hållas uppdaterade. Ange sedan livslängd och ansvarig.
Med allt på plats har ni riskreducerat och gjort er redo för Due Diligence.

Avtalshantering

Samla in och arkivera avtal från er organisation på en strukturerad plats. Välj metadata som start- och slutdatum, få påminnelser, kategorisera och mycket mer. Allt på en säker plats – ständigt redo att distribueras till intressenter.

Digital aktiebok

Enligt aktiebokslagen måste styrelsen upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Vår intelligenta e-aktiebok gör det enkelt! Aktieboken finns alltid uppdaterad och i pdf-format, redo att distribueras till intressenter. Tydlig överblick över aktieägande och bolagets ägarförhållande.

E-signera årsredovisning

Vi erbjuder en smidig process för att e-signera årsredovisning och bolagsstämma, på ett korrekt sätt. Spara tid och underlätta för styrelsen!

Hantera er data i en trygg och säker IT-miljö.

Boardeasers plattform används av både banker och börsnoterade bolag, med rigida krav på IT-säkerhet. Säkerhetsnivån i Boardeaser är den högsta för att ni tryggt ska kunna hantera er data. Vi efterlever självklart GDPR.

Vill du veta mer?

Boka ett videomöte med oss, så visar vi portalens funktioner och våra olika abonnemang. Helt kostnadsfritt och utan förbindelser!  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort med förslag på tider.

Pär Haga, vd på Boardeaser

Pär Haga, Vd

+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com

Spetsa din kunskap i vår blogg.

LÄR DIG MER

Bloggen för modern bolagsstyrning

I vår blogg hittar du praktiska tips, trendspaningar och insikter om modern bolagsstyrning. Välkommen!