Maxa värdet på ditt bolag – var due diligence-redo

Ordning och reda i alla led gör att ditt bolag får ett högre marknadsvärde. Se till att vara redo för due diligence för att kunna göra ett starkt intryck i ett tidigt skede. Vi har sammanställt förberedelseprocessen och listat vilken information du behöver ha koll på för att ligga i framkant.

Genom att samla all bolagsdokumentation på samma ställe, ha ordning på siffrorna både framåt och bakåt i tiden och utarbeta en tydlig struktur för due diligence-arbete kommer du långt. 

Från avsiktsförklaring till slutligt avtal

Genom en due diligence besiktas ditt bolag inför ett företagsförvärv eller investering. Processen är ofta omfattande, men innebär olika mycket arbete beroende på vilken typ av företag som besiktigas och i vilket syfte besiktningen görs. Det finns olika typer av due diligence. Vanligtvis handlar det om skattemässig, finansiell, kommersiell, legal och teknisk due diligence. 

Det hela brukar börja med att köparen går igenom vilken potential förvärvet har, en så kallad avsiktsförklaring. I detta skede ses övergripande risker med förvärvet över, men även möjligheter och målsättningar tar form. Utifrån det sammanställs en lista med information som köparen vill ha om bolaget. När informationen har levererats, analyseras den noga i flera steg. Resultatet av analysen sammanställs i en rapport som fungerar som beslutsunderlag för köparen. Det slutliga avtalet kommer till först efter att en överenskommelse har gjorts angående pris och upplägg på köpet.

Därför ska du alltid vara redo för due diligence

Är det verkligen nödvändigt att lägga energi på något som inte är aktuellt i nuläget? Det är en rimlig fråga. När det gäller due diligence är svaret ganska självklart. Bolaget tjänar mycket på att alltid ha all formalia på plats. Finns allt material samlat och strukturerat blir processen smidigare och framförallt skickar det en tydlig signal till köparen att ditt bolag är välskött. Detta minskar risken för köparen och kommer ha en positiv inverkan på priset, och höjer sannolikheten att förvärvet blir av.

Så förbereder du dig för due diligence

När det blir aktuellt med en due diligence av ditt bolag brukar den potentiella köparen eller investeraren höra av sig med en lista över information som efterfrågas. För att kunna återkomma i rimlig tid är det en bra idé att vara ute i god tid med det som går. 

Samla all bolagsinformation på samma ställe

Ordning och reda är a och o. Lättast åstadkommer du det genom att samla all dokumentation om ditt bolag på samma ställe. Det sparar tid och ger dig bättre överblick. Boardeaser har ett digitalt dokumentarkiv med compliance-funktion och en due diligence-checklista som hjälper till att styra upp processen. Dessutom finns möjlighet till digital aktiebok och avtalshantering. Du kan också skapa tydliga, uppdaterade ekonomiska rapporter med ett enkelt knapptryck. 

Se till att ha ordning och reda på dessa parametrar inför en due diligence:

 • Beskrivningen av verksamheten och dess historia
 • Företagets organisation vad gäller både ledning och personal
 • Ekonomisk styrning
 • Marknadsförhållanden
 • Hur kundstruktur och kundavtal ser ut
 • Konkurrentanalys
 • Prognoser för framtiden
 • Produktion
 • Befintliga produkter
 • Utveckling av nya produkter
 • Investeringsbehov
 • Avtal och andra legala dokument
 • Årsredovisning och bokslut för flera perioder
 • Ekonomisystem och kalkylverktyg

Vissa saker kan ständigt vara redo, medan andra behöver uppdateras och vinklas på olika sätt beroende på vad aktuella intressenter är ute efter. 

Sätt strukturen tidigt

Ekonomiska rapporter, kopior på avtal, uppdaterade marknadsanalyser, personaldata och annat relevant kan med fördel finnas redo när möjligheten dyker upp, men det behöver även finnas en struktur för due diligence-arbetet i bolaget. Hur går ni tillväga för att ta fram ekonomiska rapporter? Var finns viktiga avtal? Vem har koll på marknadens utveckling och hur dokumenteras förändringar i företagets organisation? Utarbeta ett arbetssätt och struktur som fungerar för att underlätta varje due diligence-process.

Genom att ha koll på processen och sätta strukturen för hur ni bemöter en due diligence snabbt och smidigt kan mycket tid och energi sparas. Det underlättar för såväl köpare som ledningen och ekonomiavdelningen i bolaget. Dessutom ger det ett välorganiserat intryck, vilket ökar bolagets attraktivitet på marknaden.

Sätt strukturen tidigt

Det är alltid bra att anlita en extern rådgivare för konsultation av bolagets due diligence. Blicken från en utomstående part kan vara guld värd för att hitta förbättringsmöjligheter och brister i dokumentation. Genom att sätta en tydlig struktur från början och samla all information på samma ställe kan du dock spara in på dyra konsulttimmar. 

Boka demo idag och testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad!

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar