Viktiga faktorer för tillväxt

Styrelsens utmaningar och misstag i samband med tillväxt i bolag.

Tillväxt i bolag är starkt förknippat med möjligheter och potential. Men utan rätt fokus, fundament och förutsättningar kan det uppstå risker.

I den här artikeln kan du läsa om utmaningar och misstag som är vanliga bland styrelser som arbetar i bolag som växer.

Vanliga utmaningar och misstag för styrelsen i en tid av tillväxt i ett bolag.

1. För lite framtidsfokus

En av de vanligaste utmaningarna för styrelsen i ett växande bolag är balansen mellan nutid och framtid. Det är vanligt att man som styrelse missar att arbeta med både nuvarande och framtida affärsmodell. Framtiden glöms bort och fokus hamnar främst på här och nu. Men som styrelse är du och dina kollegor ansvariga för att också lyfta blicken och titta framåt.

2. Fel målsättning

En annan vanlig utmaning vid bolagstillväxt är att det saknas tydlig målsättning och att styrelsen inte har koll på vad som behöver mätas för att identifiera om bolaget är på väg åt rätt håll eller inte. Men utan tydlig målsättning finns det en risk att du och dina kollegor väljer fel väg och att bolaget styrs i fel riktning. Det är viktigt att löpande mäta och förstå.

3. Obalans mellan ekonomisk, ekologisk och social tillväxt

För att nå framgångsrik tillväxt behövs en balans mellan ekonomisk, ekologisk och social tillväxt. Det behöver finnas en jämn fördelning mellan dessa områden, men många gånger finns det en obalans.

Det är vanligt att ett bolag är mer styrt på ekonomisk tillväxt, och mindre på social och ekologisk. Det kan få konsekvenser som till exempel förlorade medarbetare och affärer. Om du och dina kollegor inte prioriterar även ekologisk och social tillväxt, kan det bli svårare att attrahera nya medarbetare, kunder och intressenter.

En framgångsrik tillväxt kräver tydlig målsättning, bra förutsättningar och fokus på alla tre delar.

“Utan en tydlig målsättning finns det en risk att du och dina kollegor väljer fel väg och att bolaget styrs i fel riktning. Det är viktigt att löpande mäta och förstå.”​

Petra Palmgren Lindwall, professionell styrelsearbetare

4. Beslut på fel eller för få grunder

Det är vanligt att beslut baseras på lösa antaganden, känsla eller historiska data. Det är lätt hänt att ha bråttom och förlita sig på hur man alltid har gjort. Men omvärlden förändras. För att fatta välgrundade beslut som stöttar bolagets tillväxt och leder det i rätt riktning behöver du och dina kollegor väga in fler faktorer och ta hänsyn till kontexten som ni befinner er i idag.

5. För lite eller inget riskarbete

Bolagstillväxt är starkt förknippat med möjligheter och potential, och det är vanligt att man inte lägger tid på riskarbete och riskhantering. Men utan fokus på risk, ökar risk.

Ett vanligt misstag är att man inte lägger tid och resurser på riskarbete, på att titta på alternativ till den väg man valt och gå – och på att testa sin tes och leta efter antiteser. Men om du och dina kollegor inte arbetar med och hanterar vad som kan bli eventuella risker, jobbar ni med hög risk.

6. Styrelsens sammansättning och kultur

Sammansättningen av en styrelse har stor betydelse – och kan bli en utmaning. Som styrelse är man många gånger inte med och påverkar styrelsens konstellation. Det kan göra att en styrelse saknar kunskaper, erfarenheter och egenskaper som är viktiga för tillväxt och ett framåtriktat arbete. En styrelse som inte är optimalt sammansatt skapar obalans.

Samma sak gäller kulturen i styrelsen. För ett optimalt styrelsearbete i en tid av tillväxt behöver styrelsen ha en kultur där alla får komma till tals. Om en del syns och hörs mer och andra tystas, finns det en risk att insikter och erfarenheter inte får plats – och att du och dina kollegor missar viktiga perspektiv.

7. För mycket av det ena och för lite av det andra

Det är vanligt med obalans inom fler områden, bland annat: 
  • För mycket operativa aktiviteter och för lite strategi. 
  • För mycket prat och för lite verkstad – man pratar mycket om saker men omsätter dem inte till handling. 
  • För mycket reaktivt och för lite proaktivt – styrelsen blir reaktiv och agerar på analyser och direktiv som redan satts av vd och ledning istället för att ifrågasätta, bidra med perspektiv och arbeta mer proaktivt. 

Vill du veta mer om viktiga parametrar för en framgångsrik tillväxt i ditt bolag?

Lyssna på vårt webbinarium “Strategier och nyckelfaktorer för framgångsrik tillväxt”. Du får lyssna på företagsledare och styrelseproffs som delar sina erfarenheter och tips från sina tillväxtresor.

Om Petra Palmgren Lindwall

Artikeln är framtagen tillsammans med Petra Palmgren Lindwall, professionell styrelsearbetare och affärsstrateg. Petra har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete. Hon sitter i ett flertal olika styrelser och håller styrelseutbildningar för ägare, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter i både noterade och onoterade bolag. Hon har också haft flera ledande befattningar på olika bolag – för att nämna några saker.

Petra är också med och berättar om framgångsrik tillväxt i vårt webbinarium; Strategier och nyckelfaktorer för framgångsrik tillväxt.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar