3 vanliga misstag vid koncernkonsolidering – och hur du undviker dem

Som ekonomichef finns det några saker som är bra att se upp för när det är dags för koncernkonsolidering. Vi har pratat med John Valfridsson – grundare av Insiktsekonomen och specialist på koncernkonsolidering – om vanliga misstag och hur du gör för att undvika dem.

I den här artikeln kan du läsa om:

Vi kom i kontakt med John Valfridsson för cirka ett år sedan när han sökte efter ett system som kunde effektivisera styrelsearbete, standardisera dokumenthantering samt göra det lättare för bolag att förstå sin ekonomi och förbättra sin ekonomistyrning. Sedan dess har vi haft förmånen att arbeta tillsammans och ta del av hans kunskap och erfarenhet inom ekonomi, redovisning och koncernkonsolidering.

I den här artikeln får du ta del av hans tips på hur du undviker vanliga misstag som han ser att bolag gör vid koncernkonsolidering.

Vilka misstag är vanliga att göra vid koncernkonsolidering och hur undviker man dem?

– Först och främst måste vi konstatera att koncernredovisning skiljer sig väldigt mycket beroende på koncernens struktur. Devanligaste misstagen beror därför mycket på om det är en liten svensk koncern eller stor internationell, och på bolagets förståelse för koncernredovisning.

För ekonomichefer och styrelser finns det dock några saker som är bra att se upp för och som är återkommande problem, säger John.

1. Inga eller dåligt strukturerade processer

Utmaning:

Koncernredovisning är relativt enkelt så länge den underliggande rapporteringen är tydlig. Det absolut vanligaste och största misstaget är dock att bolag inte har processer eller en tydlig struktur på plats i redovisningen, vilket försvårar koncernredovisningen.

Man har inte definierat hur de bolag som ingår i koncernen ska rapportera och hur deras struktur behöver se ut för att underlätta konsolideringen.

Ofta finns det även en diskrepans mellan den detaljrikedom som organisationen förväntar sig och den som bolagen planerar och strukturerar sin ekonomiska data efter.

Bristen på struktur och processer kan bidra till att bolag behöver börja sitt arbete med att försöka analysera och rätta rapporterade siffror och leta efter information som inte redan finns på plats.

Lösning:

Utgå från era behov kring konsolidering och den information som behövs för att göra koncernredovisningen. Det kan vara en fördel att gå tillbaka till föregående period och fundera på vad som eventuellt inte fanns tillgängligt när ni gjorde bokslutet som skulle underlätta i nästa period.

Definiera tydliga processer och strukturer utifrån det här och se till att de efterlevs vid varje månadsbokslut. Ta aldrig genvägar på koncernnivå, rätta istället felen i källan och förfina processen.

Våga vara bestämd i din uppföljning och i kommunikationen med de som sköter er redovisning. Var noga med att de som arbetar med redovisningen förstår varje del i processen, varför varje del är viktig och hur varje del påverkar slutresultatet.

Det är vanligt att den löpande redovisningen sköts av redovisningsbyråer, men kravställningen behöver ändå vara densamma.

Få gratis steg-för-steg guide: Så lyckas du med din koncernredovisning >

2. Dålig kommunikation med redovisningsbyrå i utlandet

Utmaning:

Som internationell koncern är det vanligt att man inte lyckas skapa en tydlig och bra kommunikation med den lokala redovisningsbyrån. Risken finns att de som arbetar på byrån inte förstår det som ditt bolag försöker uppnå och har försökt definiera i bokslutsprocessen i relation till deras ordinarie bokslutsprocess.

Lösning:

Om du arbetar på en internationell koncern är det viktigt att se till att den redovisningsbyrå som du väljer i utlandet verkligen förstår och har kompetens kring koncernredovisning som koncept. Internationella regelverk gör att reglerna kring koncernredovisning ser ganska lika ut i olika länder. Det viktiga är därför att skapa en bra kontakt med en motpart som har den kunskapsnivå som behövs för att ni enkelt ska kunna kommunicera kring vad det är du och ditt bolag behöver.

Försök att inleda och hålla kommunikationen med en kundansvarig på redovisningsbyrån som förstår koncernredovisning. Det behöver inte vara den person som sedan sköter den löpande redovisningen, den kundansvariga kan i sin tur prata med de anställda om hur redovisningen behöver skötas. Säkerställ att redovisningsbyrån har arbetat med liknande kunder tidigare innan ni inleder ett samarbete. Och glöm inte att ta referenser!

3. För sena kontroller i konsolideringsprocessen

Utmaning:

Många bolag upptäcker felaktigheter i samband med att koncernredovisningen upprättas. Det kan bland annat handla om förändringar i eget kapital som upptäcks sent i konsolideringsprocessen. Ofta innebär dessa fel att man behöver gå bakåt i tiden för att förstå vad som skapat problemet, vilket gör att processen blir stressig och att man behöver lägga mer tid än vad man egentligen har på att lösa problem istället för att analysera resultat och skapa värde för slutanvändarna.

Lösning:

Använd systemstöd för att löpande stämma av de viktigaste delpunkterna i din koncernkonsolidering (till exempel eget kapital i juridisk enhet i respektive valuta samt koncernelimineringarnas effekt på eget kapital). Vänta inte till slutet med att kontrollera utan gör det så tidigt som möjligt på de delar som ingår. Om du upptäcker differenser, fokusera först på att förstå vad som gick fel och förfina processen så att det inte sker igen. När du har gjort det kan du sedan rätta felet.

Mer om John Valfridsson

John är utbildad civilekonom och arbetade efter sina studier som revisor på Ernst & Young (”EY”) i Stockholm. Han blev auktoriserad revisor vid 22 års ålder och arbetade därefter ett antal år som redovisningsspecialist på den internationellt snabbväxande koncernen Snow Software. Idag arbetar han som ekonomichef på Fort Knox Förvaring och driver även Insiktsekonomen; en konsultfirma som erbjuder kvalificerad rådgivning inom ekonomi – och koncernkonsolidering specifikt.

John har arbetat praktiskt med koncernkonsolidering de senaste sju åren och har under hela sin karriär arbetat med bolag som upprättar koncernredovisning. Tack vare sin erfarenhet från olika redovisningsstandarder samt koncerner i olika storlekar, har han god förståelse kring många av de vanligaste problemen som ekonomichefer stöter på i samband med sin koncernredovisning.

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor från en av våra specialister
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar