Digitala verktyg

Så kan digitala verktyg stötta en framgångsrik tillväxt. 

Digitala verktyg kan ha en stor påverkan på arbeten, inte minst när ett bolag växer, och förbättra förutsättningarna för en hållbar utveckling. Genom att välja rätt verktyg för ditt bolag och er resa, kan du skapa flera effekter som gynnar och bidrar till er tillväxtresa.

Tillsammans med Petra Palmgren Lindwall – professionell styrelsearbetare och affärsstrateg med över 20 års erfarenhet av styrelsearbete – har vi samlat kunskap om hur digitala verktyg kan stötta styrelsens arbete och bolagets utveckling.

Effektivitet och kvalitet i alla led

Med hjälp av digitala verktyg kan du nå högre effektivitet och kvalitet i alla led, både i arbeten, samarbeten och beslut. Rätt verktyg gör det lättare att fokusera på rätt saker, att minimera tidstjuvar och skapa säkerhet och struktur.

Digitala verktyg gör också att du, övriga styrelsemedlemmar och andra personer i ledningen och organisation utgår från samma information och arbetar på liknande sätt. Det minskar risken för fel som kan uppstå när man utgår från olika informationskällor och gör saker på olika sätt.

I en tid av tillväxt ligger stort fokus på affären, tempot är högt och det händer mycket runtomkring. Tiden och utrymmet för att samtidigt skapa ordning och reda kan minska, men det är fortfarande lika viktigt – om inte ännu viktigare. Med ett digitalt verktyg kan du enkelt skapa och bibehålla struktur, och få stöd i olika delar av processerna i ditt arbete och bolag.

Regelefterlevnad, ekonomi, samspel och mer därtill

Digitala verktyg kan stötta din styrelse och bolagets tillväxt på flera sätt. Några av dem är:

1. Ordning och reda

Digitala verktyg kan stötta och förenkla arbetet inom flera områden. Bland annat gör ett digitalt verktyg att det blir lättare att hålla koll på rätt saker i rätt fas (som omsättning, balansomsättning, antal anställda och mer). Det blir lättare att ha god koll på compliance och säkerställa regelefterlevnad.

2. Nyckeltal och beslutsfattande

När bolaget växer är det viktigt att ha god koll på nyckeltal, göra medvetna val och agera i tid. Med rätt verktyg får du stöttning i vilka nyckeltal som är viktiga för din styrelse och organisation. Du får god koll på ekonomi och nyckeltal och kan lättare mäta och förstå din verksamhet – och på så sätt se trender, ta bra beslut och agera på rätt saker.

3. Information och kommunikation

Ett digitalt verktyg kan vara den brygga som behövs mellan roller och funktioner i styrelsen och övriga bolaget – ett stöd i samspelet mellan ägare, styrelse, vd och ledning.

Med en digital samlingsplats för viktig information, och strukturer och processer för gemensamma arbetssätt, blir det lättare att dela och överlämna information i viktiga processer. Det gör det också lättare att onboarda nya personer och ge dem rätt stöd.

4. Ägardirektiv och affärsprocesser

Med digitala verktyg blir det lättare linjera ägardirektiv med styrelsens praktiska och strategiska arbete. Det blir också lättare att få rätt insikter och säkerställa att viktiga delar i affärsprocesser inte tappas.

“Rapporteringsfunktionen är en av de största fördelarna med Boardeasers plattform. Här finns det väldigt mycket stöd.”

Petra Palmgren Lindwall, professionell styrelsearbetare

Så hjälper vi på Boardeaser dig

Med kunskap och teknik har vi utvecklat en innovativ plattform för styrelse och ledning. Här finns digitala verktyg som förenklar, förbättrar och lyfter arbetet.

– Med Boardeaser får användaren en plattform för stora delar av sitt arbete. För planering, administrering och strukturering. Här finns väldigt mycket stöd för både styrelse, vd och ekonomi – och processer och verktyg som höjer kvaliteten på arbeten, arbetssätt och beslut, menar Petra Palmgren Lindwall.

Ett ställe, samma information och gemensamma arbetssätt

Vår plattform är noga utvecklad för att skapa hög kvalitet och effektivitet – i arbeten, processer och planering. Med våra digitala verktyg framtagna för styrelse får du en plattform som bland annat hjälper dig att: 

  • planera och styrelsearbetet och hantera protokollskrivning
  • samla och strukturera allt som rör styrelsearbetet
  • minska risken för att viktiga saker glöms.

Verktyg för rapporter till styrelsen

I verktyget finns också stöd till vd, ekonomichef och andra i ledning som skriver rapporter till styrelsen. Här finns färdiga nyckeltal och rapporter, samtidigt som det också går att anpassa och ta fram egna.

– Rapporteringsfunktionen är en av de största fördelarna med plattformen. Här finns det väldigt mycket stöd, understryker Petra Palmgren Lindwall.

Vill du veta mer om hur vårt verktyg kan stötta er tillväxt?

Med vår styrelseportal blir det lättare att arbeta smart. Du och dina kollegor får stöd i allt från förberedande arbeten till färdiga protokoll.

Läs mer om vår styrelseportal här.

I vår portal kan dina kollegor skapa pålitliga och tydliga rapporter till styrelsen – utan att det tar lång tid.

Läs mer om vår rapportering här.

Om Petra Palmgren Lindwall

Artikeln är framtagen tillsammans med Petra Palmgren Lindwall, professionell styrelsearbetare och affärsstrateg. Petra har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete. Hon sitter i ett flertal olika styrelser och håller styrelseutbildningar för ägare, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter i både noterade och onoterade bolag. Hon har också haft flera ledande befattningar på olika bolag – för att nämna några saker.

Petra är också med och berättar om framgångsrik tillväxt i vårt webbinarium; Strategier och nyckelfaktorer för framgångsrik tillväxt.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar