strategi styrelse

Vanliga utmaningar och fallgropar för styrelsen i ett strategiarbete.

Att utveckla och implementera en bolagsstrategi kan vara avgörande för att få bolaget dit ägarna önskar. Men arbetet är inte alltid helt enkelt. I styrelsens arbete med att styra organisationen mot ägarnas mål och visioner, finns det en del utmaningar och fallgropar som är vanligare än andra. 

I del två i vår artikelserie tillsammans med Petra Palmgren Lindwall kan du läsa om vanliga utmaningar och fallgropar i strategiarbetet. Petra har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete. Hon sitter i ett flertal olika styrelser och håller styrelseutbildningar för ägare, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter i både noterade och onoterade bolag. Hon har också haft flera ledande befattningar på olika bolag – för att nämna några saker.

7 risker som du i en styrelse bör ha koll på

För att ett strategiarbete ska bli effektivt behöver du som sitter i bolagets styrelse se till att ni har rätt strategisk kompetens, rätt perspektiv och rätt fokus.

– Har man bra koll på dessa delar blir de viktiga framgångsfaktorer, men är man inte medveten skapar de istället stora risker i strategiarbetet, säger Petra.

1. Otydliga ägare och ägardirektiv

En vanlig utmaning i strategiarbetet är otydliga ägare och ägardirektiv. Otydliga mål och riktlinjer kan göra det svårt att prioritera, fatta (rätt) beslut, använda resurser på bästa sätt och identifiera risker och möjligheter. Det kan också skapa en osäkerhet hos anställda eftersom att det blir svårare att förstå företagets riktning.

Det händer också att ett bolags ägare är mer taktiska än rationella och lägger för mycket fokus på små detaljer. För att skapa ett effektivt strategiarbete behöver ägarna lyfta blicken och ha mer höjd i sina ägardirektiv. Annars riskerar arbetet att bli alltför begränsande. 

2. En okunskap och ovana

Ibland finns det en okunskap och ovana av strategiskt arbete i bolagets ledande befattningar. Många gånger är ett bolags ägare entreprenörer och inte strateger, och ibland är bolagets vd, styrelse och medarbetare inte vana vid strategiskt arbete. Det händer också att bolag förväxlar strategi med planering och fokuserar på vägen fram och användningen av resurser vid fel tillfällen.

När man rekryterar till bolagets styrelse är det också vanligt att man inte tittar på kandidatens strategiska förmåga. Istället fokuserar man på kandidatens kunskap och resultat inom branschen, men man behöver också ha erfarenhet av strategiskt arbete. 

– Det är vanligt att ett bolags ägare och valberedning inte tittar lika mycket på kandidaters strategiska träning och förmåga som annan kompetens och erfarenhet. Men ofta behöver man både och, menar Petra. 

3. Fel avvägningar och fokus

För att strategiarbetet ska bli effektivt behöver du och dina kollegor göra avvägningar. Ni behöver anpassa strategiarbetet efter det specifika företaget och vara flexibla i era lösningar.

Ett vanligt misstag är att man kopierar ett tidigare strategiarbete för ett annat bolag. Men det finns inget facit för ett bolags strategiarbete, inget sätt som är rätt för alla företag. Varje strategi behöver anpassas efter respektive bolags mål, förutsättningar och resurser.

Det är också lätt att hamna i fällan att man vill vara bäst på allt och vara för alla. Men för att strategiarbetet ska bli effektivt behöver ni göra avvägningar, annars riskerar ni att göra ett arbete som inte når resultat.

“Ägare och valberedning fokuserar inte alltid lika mycket på kandidaters strategiska träning och förmåga som på annan kompetens och erfarenhet, men oftast är båda viktiga.”​

Petra Palmgren Lindwall, styrelseproffs

4. Reaktiva insatser istället för proaktiva

Många bolag är mer reaktiva än proaktiva, men ibland händer det saker som gör att man behöver tänka framåt och ha framförhållning. Många bolag gör misstaget att endast luta sig mot de siffror man har som leder fram till idag, vilket gör att man inte står redo om yttre faktorer slår till (som till exempel en pandemi, krig, inflation eller lågkonjunktur). Undvik att bara ta tag i viktiga frågor först när ditt bolag har problem. Genom att arbeta proaktivt kan händelser och yttre faktorer bli mindre utmanande.

5. Ingen insikt i hur viktig kulturen är

Glöm inte bort kulturen i bolaget! Många underskattar hur viktig den är för ett bolags förändring. Kulturen har en stor inverkan på hur lätt eller svårt det är att genomföra stora förändringar. 

Hur förändringsbenägna är era anställda? Hur proaktiv är man i organisationen? Är företagskulturen rätt för stora förändringar? Om inte behöver ni börja där. Kulturen först, förändringarna sen.

– Om man har en kultur där man är väldigt van vid att vara reaktiv så tar det många år att ställa om till att bli proaktiva. Och det måste göras först, och sen kan man börja se effekten av de andra förändringarna. Det är svårt att arbeta med en kulturföränding och förändringarna i strategin parallellt, det måste ske sekventiellt, säger Petra.

6. Grunda antaganden och underlag

En annat misstag som många gör är att framtida hypoteser byggs på väldigt grunda antaganden och underlag. I många strategiarbeten utgår man från det man tror att man vet istället för fakta. Men en bra magkänsla räcker inte, du och dina kollegor behöver backa upp den med tillförlitlig och bra information. 

Det är lätt att göra misstaget att bara utgå från sitt perspektiv istället för att involvera andras. Man vill också gärna göra det enkelt för sig och söker därför stöd för det enda alternativ man har, istället för att leta andra möjliga tillvägagångssätt och ställa dem mot varandra.

7. Strategiarbetet blir en skrivbordsprodukt

Glöm inte att faktiskt använda det strategiarbete som ni har gjort! Många gör ett fint arbete som sedan läggs åt sidan. 

Missa inte vår första artikel med Petra:
Läs om styrelsens roll i ett bolags strategiarbete.

Här kan du komma i kontakt med Petra om du behöver hjälp med frågor som rör ditt styrelsearbete. 

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar