Artiklar på ämnet koncern

Förvärvsanalys

Förvärvsanalys – köp av koncernbolag

Förvärvsanalys, vad gäller och varför görs den? När ett moderföretag köper ett annat bolag och får bestämmande rätt så ska en förvärvsanalys upprättas.

Sikta högt koncernrapportering

Därför ska du sikta högre i din koncernrapportering

Arbetet med koncernrapportering behöver inte innebära minsta möjliga nivå. Det finns flera fördelar med att ha en högre ambitionsnivå än lagkraven. I den här artikeln kan du läsa om fler sätt att se på och använda sin koncernrapportering.