Riskerna med oregelbunden koncernrapportering – och hur du undviker dem

En oregelbunden koncernrapportering kan medföra flera risker och öka antalet utmaningar. Om du däremot gör din rapportering regelbundet (och mer än en gång per år) får det goda effekter på allt från koncernkonsolderingen till årsredovisningen.

I den här artikeln kan du läsa om riskerna med en oregelbunden koncernrapportering och fördelarna med en mer regelbunden. Du får också veta hur du kan göra koncernrapporteringen så effektiv och smidig som möjligt. Artikeln är framtagen tillsammans med John Valfridsson. John är koncernredovisningsspecialist, ekonomichef och ägare av Insiktsekonomen – en konsultfirma inom ekonomi och koncernkonsolidering.

Risker med en oregelbunden koncernrapportering

Det finns flera utmaningar med att konsolidera för sällan. En oregelbunden koncernrapportering medför lång tid mellan tillfällena samt att du riskerar att sänka kvaliteten på arbetet. Det ökar risken för tidspress och gör att det inte finns utrymme att kvalitetssäkra arbetet.

Det kan också få effekt på andra viktiga delar i ekonomiarbetet, som kan upplevas svårare och tyngre än vad de egentligen är och behöver vara.

– Ofta upplever jag det som att de ekonomifunktioner som inte gör sin koncernrapportering löpande under året anser att årsbokslutsprocessen är väldigt betungande, berättar John.

Fördelar med att rapportera regelbundet

Att göra konsolideringen och rapportera regelbundet – och gärna mer än en gång per år – har flera fördelar. Det är värdeskapande och bidrar bland annat till en högre effektivitet och mindre risk.

– Genom att rapportera regelbundet uppnås ett antal fördelar och värden vad gäller både riskminimering och värdeskapande, säger John.

Med en regelbunden koncernrapportering får du bland annat:

Rätt processer kan förenkla arbetet med koncernrapportering

För att skapa en smidig arbetsprocess behöver du få bort arbetsuppgifter som tar onödig tid. Du behöver också se över information som hämtas in på fel sätt och åtgärda dessa processer. På så sätt får du också över tid en effektivare  bokslutsprocess och slipper stöta på samma utmaningar varje gång.

Ett sätt att skapa ett mer effektivt arbete för koncernkonsolidering är att följa en strukturerad och cirkulär process för konsolideringen. På en övergripande nivå kan du till exempel följa en process som ser ut såhär:

1. Svara på varför ni ska göra en koncernrapportering

2. Definiera era informationsbehov

3. Skapa en process för hur ni får fram informationen

4. Genomför arbetet

5. Utvärdera steg 1-4 och återupprepa processen.

Vill du läsa mer om denna process? Ladda ned vår kostnadsfria guide här!

Verktyg förenklar din koncernkonsolidering och rapportering

Tycker du att det är svårt att hinna med? Idag finns många verktyg som underlättar din konsolidering och rapportering. Boardeaser är ett sådant verktyg där du utan expertkunskaper snabbt kan skapa konsoliderade rapporter.

Med vårt verktyg skapar du skräddarsydda, färska konsoliderade rapporter med endast ett knappklick.

Visst låter det enkelt? Om du är nyfiken visar vi dig gärna hur det fungerar. Efter mötet får du möjlighet att själv testa helt fritt under 30 dagar, utan några krav. 

Här kan du boka en gratis konsultation >

Mer om John Valfridsson

John är utbildad civilekonom och arbetade efter sina studier som revisor på Ernst & Young (”EY”) i Stockholm. Han blev auktoriserad revisor vid 22 års ålder och arbetade därefter ett antal år som redovisningsspecialist på den internationellt snabbväxande koncernen Snow Software. Idag arbetar han som ekonomichef på Fort Knox Förvaring och driver även Insiktsekonomen; en konsultfirma som erbjuder kvalificerad rådgivning inom ekonomi – och koncernkonsolidering specifikt.

John har arbetat praktiskt med koncernkonsolidering de senaste sju åren och har under hela sin karriär arbetat med bolag som upprättar koncernredovisning. Tack vare sin erfarenhet från olika redovisningsstandarder samt koncerner i olika storlekar, har han god förståelse kring många av de vanligaste problemen som ekonomichefer stöter på i samband med sin koncernredovisning.

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor från en av våra specialister
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar