Formella krav för koncernredovisning

Uppfyller du kriterierna för krav på att upprätta koncernredovisning? Vi reder ut vilka som ska upprätta koncernredovisning  och varför det kan vara en bra idé att upprätta en, även om man formellt inte behöver.

Syftet med koncernredovisning

Redovisningen för ett moderföretag och dess dotterföretag kallas för koncernredovisning och omfattar ett räkenskapsår. Detta finns reglerat i årsredovisningslagen (1995:1554). Huvudprincipen är att alla moderföretag som omfattas av årsredovisnings­lagen ska göra en koncernredovisning, men det finns vissa undantag. Koncernredovisningen lämnas in till bolagsverket.

Koncernredovisningen upprättas moderföretaget och som om moderföretaget och dotterföretagen är en ekonomisk enhet, alla interna transaktioner dem i mellan elimineras (räknas bort) ur koncernbokföringen.

Elimineringen görs för att koncernen inte ska kunna ”blåsa upp” sin verksamhet och se större ut än vad de egentligen är.

Historiska anledningar till koncernredovisning

Många av dagens regler kom till efter den berömda Kreugerkraschen 1932 då en del av anledningen till kraschen bestod i att man flyttade runt resultat mellan olika bolag i koncernen.

Detta fick siffrorna för enskilda bolag att se bättre ut än vad de i själva verket var och ingen kunde förstå hur ställningen egentligen var för koncernen som helhet.

Kriterier för krav på koncernredovisning

Enligt de formella lagliga kraven behöver koncernbokföring upprättas när 2 av tre punkter gäller, för koncernen tillsammans och för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 1. Omsättningar över 80 MSEK
 2. Balansomslutning större än 40 MSEK
 3. Antalet anställda överstiger 50 personer

Två undantag från krav på att upprätta koncernredovisning:

 1. Moderföretaget är även ett dotterföretag
 2. Dotterföretagen är utan väsentlig betydelse

Andra orsaker till varför du behöver upprätta koncernredovisning

Det kan finnas ett antal andra orsaker till varför det kan vara en bra idé att upprätta koncernbokföring:

  1. Då bolaget har en professionell styrelse
  2. Investerar i koncern eller koncernbolag kräver det
  3. Banken kräver det
  4. Koncernen är noterad
  5. Planera inför att koncernen blir en större koncern
  6. Om man vill visa att koncernen som helhet är starkare än enskilda bolag.

Den viktigaste anledningen till att en mindre koncern upprättar en koncernredovisning är för koncernens egna uppföljning av verksamheten, hur bra det går för alla bolagen som en helhet. Utan en koncernredovisning kan du inte få fram den informationen, i form av en resultat- och balansräkning.

Krav på vad koncernredovisningen ska innehålla:

 • Koncernbalansräkning
 • Koncernresultaträkning
 • Förvaltningsberättelse
 • Kassaflödesanalys
 • Tilläggsupplysningar (Noter)

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor från en av våra specialister
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar