Via integrationen kommer Jeeves kunder att snabbt, enkelt och helt automatiskt kunna skapa finansiella rapporter, konsolidera för koncern samt förenkla och underlätta alla delar i styrelsearbetet. Tidsbesparingar och en förenkling av hanteringen av dotterbolag, är några av de mest uppskattade fördelarna.

– Jeeves är en pionjär inom ekonomi och organisationers administration. Boardeaser kommer att kunna komplettera Jeeves väldigt väl och effektivisera arbetet för ekonomer, VDar och styrelsers på ett sätt som vi är mycket stolta över. Vi ser fram emot ett givande samarbete för alla parter, berättar Pär Haga, VD på Boardeaser.

Vad innebär samarbetet för Jeeves kunder?

För Jeeves kunder innebär det nya samarbetet att de får tillgång till Boardeasers produkter genom en integration till sitt Jeeves ERP.

Med Boardeaser förbättras planeringen, du kan på förhand veta att er bokslutsprocess är komplett och sammanhållen i Jeeves. Det möjliggörs att skapa rutiner kring koncernredovisningen och i ditt arbete mot styrelse och ledning.

Arbetet kan i förväg planeras och du vet med säkerhet att det blir rätt och inte tar mer tid än förväntat, man slipper också koncernredovisningen i Excel.