Styrelsearbete efter pandemin.

Pandemin krävde snabba beteendeförändringar hos oss alla. En hel värld fick ställa om och vi fick lära oss att hålla avstånd, hantera mängder av digitala verktyg och jobba på att tänka positivt i mörka tider. Och nu, såhär nästan två år senare? En helt ny arbetsmarknad att navigera, och därmed också helt nya utmaningar för styrelsen. Vi listar 6 punkter som styrelsen behöver avhandla för att navigera rätt i sitt styrelsearbete efter pandemin.

Än är arbetsmarknaden långt ifrån stabil, och coronaviruset sprids fortfarande. Men i takt med att världen öppnar upp står nya prövningar på tur. I egenskap av bolagets mest strategiska resurs kan styrelsen göra stor skillnad i bemötandet av dessa.

1. Plan för den aktiva styrelsen

Den tidigare styrelsen ägnade sig åt strikta agendor, regler och formalia. Den nya, uppdaterade styrelsen är snabb på bollen när omvärlden oväntat svänger om, tar möten i farten och använder sig av smarta digitala verktyg.

Pandemin har lärt oss att mötas på nya sätt. När du slipper resa land och rike runt för att delta i styrelsemöten, frigörs mycket tid. De timmar du sparar på att träffa de andra ledamöterna via videomöten kan istället läggas på fler möten. På så sätt kan styrelsen hålla sig mer aktiv.

Tillsammans kan styrelsen göra en plan för att möta de nya förväntningarna på snabbrörlighet och anpassning. Ta er tid att bestämma hur arbetet kommer att fortlöpa efter pandemin och var öppna för att förändra strukturen ordentligt. 

En kombination av fysiska och digitala möten, där de digitala utgör majoriteten, är en bra utgångspunkt för att kunna möta de nya förutsättningarna.

2. Tillbaka på kontoret-strategi

Efter en lång tid utanför kontoret är det nu dags att gå tillbaka, men hur lyckas man ställa om – igen? Det är hög tid att utvärdera vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra på kontoret, före pandemin. 

Pandemin påskyndade den digitala utvecklingen för att fler skulle kunna jobba hemifrån, och många planerar att fortsätta erbjuda den möjligheten. Hur kommer ditt bolag att göra? Har ni någon strategi för att lyckas med den, enligt studier, efterlängtade kombinationen av kontors- och hemmajobb?

Diskutera frågor som:

 • Passar bolagets lokaler för det nya jobblivet? 
 • Har lugn och arbetsro knuffat ut behovet av konferensrum och kreativa arbetsrum? 
 • Eller är det kanske just mötesplatserna ni behöver satsa på, snarare än arbetsplatserna? 
 • Har olika team olika behov av fysiska möten?

Om ni väljer att inte stötta distansarbete, och istället återgå till det traditionella kontorsarbetet – hur kommer ni att hantera eventuellt personalbortfall?

3. Så behåller vi personalen

Det kan vara en bra idé att låta HR-ansvariga ha stor insikt i vad styrelsen arbetar med, för personalfrågan är viktigare än någonsin. Se till att få tillgång till så mycket data och information om ledningens personalhantering som möjligt. Ta reda på personalinformation som kan ha förändrats i och med pandemin.

Till exempel:

 • Vilka förmåner efterfrågas? 
 • Har lönenivåerna förändrats?
 • Hur ser konkurrenternas löner och förmåner ut – står ni er bättre eller sämre som arbetsgivare på marknaden idag?
 • Hur har distansarbetet påverkat personalen?
 • Finns det något bolaget kan förändra för att det ska bli mer attraktivt för potentiella anställda?

Ju tydligare bild styrelsen får om personalens behov och de HR-ansvarigas arbete, desto bättre beslutsgrunder byggs upp inför förändringar som kan komma att påverka de som arbetar i företaget. 

4. Cybersäkerhet, cybersäkerhet, cybersäkerhet

Flera rapporter larmar om att det ökade distansarbetet innebär större säkerhetsrisker för många bolag. Främst för att de som arbetar på distans saknar rätt skydd när de använder nya digitala verktyg för kommunikation och datahantering. Att cybersäkerhet kommer att vara en viktig, stående punkt på varenda styrelsens agenda förvånar förmodligen ingen – särskilt med tanke på att distansarbetet lär fortsätta på många håll.

Kommunikation är den viktigaste grundpelaren för att lyckas bibehålla en hög cybersäkerhet i bolaget. Samtliga anställda måste veta vilka förebyggande åtgärder som förväntas av dem. De behöver också förstå när eventuella hot uppstår, samt veta hur, och till vem, det ska rapporteras. Bara då kan ni bygga ett starkt skyddsnät runt organisationen.

En bra start för att höja cybersäkerhetsnivån i bolaget är att följa dessa fem steg:

  1. Utforma en plan för IT-säkerhet.
  2. Utbilda personalen.
  3. Lägg fokus på hantering av lösenord.
  4. Kartlägg risker och hot, samt tillgångar.
  5. Kommunicera regelbundet uppdateringar och förändringar i säkerhetsplanen.

5. Balansräkning och kapital

Efter närmare två år av total oförutsägbarhet efterfrågas stabilitet och trygghet framför allt. De negativa ekonomiska effekterna av samhällets nedstängning sved för de flesta. Men framtida smällar kan bli mildare om kontrollen av företagets cash flow och buffert kontrolleras regelbundet. Risken för stora kundförluster i pandemins efterdyningar är fortfarande stora.

6. Nya hopp om framtiden

Hopp och positivitet behöver genomsyra företaget, särskilt under och efter tuffa tider, för att främja engagemang och tillväxt. När vi nu befinner oss i vad vi hoppas är slutet av pandemin, behöver styrelsen gå in och diskutera vilka framtidsdrömmar ni och företagsledningen har för bolaget. Det är ett värdeskapande arbete som bygger upp för ökad trivsel och trygghet, om de kommuniceras nedåt.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

 • en skräddarsydd genomgång av portalen
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar