KONSOLIDERING & RAPPORTERING PÅ MINUTER

Effektiv koncernrapportering och bolagsstyrning

Låt Boardeaser automatisera er konsolidering och rapportering – spara tid och förenkla hanteringen av era dotterbolag. I en visuellt överblickbar koncernstruktur skapar ni ordning på alla bolagens dokument, avtal och aktieböcker. 

Blå prickar
koncern-laptop-rapportering

RAPPORTERING UNDER EN MINUT

Automatiserad konsolidering och rapportering

Gör det enkelt för vd och CFO att rapportera! Läs in data från ert ekonomisystem och Boardeaser genererar automatiskt rapporter i våra standardmallar eller mallar ni själva skapar. Underlättar ert arbete med koncernredovisningen. 

koncernrapport

Ordning & reda

Boardeaser hjälper er att strukturera hela koncernens dokument- och avtalshantering. Vi ger pålitligt stöd för compliance med tydlig överblick och hög säkerhet. 

Digital styrelseportal med BankID-inloggning

Styrelseportal

Tydlig mötesprocess, påminnelsefunktioner och användarvänligt gränssnitt sparar er värdefulla arbetstimmar.

Digital dokumenthantering

Dokument & avtal

Skapa checklistor och se till att alla bolag har viktiga dokument och avtal på plats. Påminnelsefunktioner hjälper er att hålla allt uppdaterat.

Digital aktiebok

Aktiebok

Upprätta enkelt en digital aktiebok enligt lagkrav. Styrelsen får tillgång till en säker och aktuell aktiebok med cap table, ägarlista och transaktionshistorik.

Behörighetsnivåer är en viktig säkerhetsaspekt

Behörighet

Bjud in styrelse, ledning och administratörer till respektive bolag. Hantera vilka som har tillgång till information och dokument.

omilon-koncern

Tillväxt ställer krav på struktur!

Genom kraftfulla verktyg kan Omilon med full kraft fokusera på att växa och sin vision, att vårdsektorn ska kunna lägga mer tid på sina patienter.
 
Koncernen Omilon sparar både tid och resurser tillsammans med Boardeaser.

Skräddarsydd offert för koncerner

Boardeaser erbjuder förmånliga rabatter som baseras på antal bolag och antal produkter ni är intresserade av.

rabatt-40-discount

Styrelseportal, finansiell analys & vd-rapportering för den medelstora koncernen.

Omfattar nio bolag med total omsättning på ca 660 MSEK.

Produktförslag för effektiv koncernstyrning

Kontakta oss för en offert