vd-rapport vs. vd-brev

Vd-rapport vs. vd-brev: Skillnader i syfte, innehåll och utformning

Både vd-rapporter och vd-brev används för att kommunicera med företagets intressenter, men de skiljer sig ofta åt i form, innehåll och syfte. Målgruppen, vem man vänder sig till kan också skilja sig åt. I denna artikel kommer vi att gå igenom vilka skillnader som finns.

Detta utmärker en vd-rapport

En vd-rapport är en detaljerad översikt över företagets prestation under en viss tidsperiod, vanligtvis kvartal, år eller månad. Under extrema omständigheter kan styrelsen kräva rapporter oftare än så, t.ex. om man har problem med likviditeten.

Rapporten lämnas vanligtvis till företagets styrelse och aktieägare och innehåller information om företagets finansiella resultat, strategiska planer och andra relevanta aspekter av företagets verksamhet.

En vd-rapport är ett mer formellt dokument. Rapporten följer ofta ett standardiserat format och är inriktad på att ge detaljerade uppgifter om företagets prestationer och framsteg.

Vd-brev behöver inte vara så formella

Ett vd-brev är mer en personlig kommunikation från vd till företagets intressenter, som aktieägare, kunder eller anställda. Ett vd-brev innehåller vanligtvis en mer avslappnad och personlig ton, och kan behandla ämnen som företagets värderingar, kultur, mål och vision. Ämnen som inte nödvändigtvis berör företagets finansiella prestationer.

Utformningen av ett vd-brev är ofta mer flexibelt och kan variera beroende på företagets varumärkespersonlighet och målgrupp. Brevet kan till exempel innehålla bilder, grafik och annat visuellt innehåll för att förmedla information på ett mer engagerat vis.

Sammanfattningsvis kan man säga att en vd-rapport vanligtvis är mer formell och fokuserad på företagets finansiella prestationer, medan ett vd-brev är mer personligt och kan ha en mer varierad design och innehåll, som fokuserar på företagets värderingar, vision och kultur.

Förenkla din kommunikation med moderna verktyg

Genom att använda moderna digitala verktyg kan du enkelt förbättra din vd-rapportering och höja dess kvalitet.

Ett exempel är Boardeasers verktyg som låter dig skapa professionella vd-rapporter på bara 1 minut. Dessa rapporter är lättförståeliga och visuella vilket gör dem populära bland styrelsen.

Med full kontroll över din verksamhets finansiella situation, kan du ta beslut med större självförtroende då de baseras på hårda fakta.

Här hitter du mer om information om Boardeasers populära verktyg för vd-rapportering. 

Du får alltid testa våra verktyg gratis helt förutsättningslöst under 30 dagar. Boka gärna en demo om du vill veta lite mer om hur det fungerar i praktiken.

 

Boka demo och testa våra vd-verktyg

gratis i 30 dagar

En demo är kostnadsfri och helt utan förbindelser. Den tar ungefär en halvtimme och du får:

  • en genomgång av vår plattform och hur den kan stötta just dig och ditt företag.
  • se hur du skapar en vd-rapport på bara minuter.
  • svar på dina frågor och funderingar.
  • tips på hur du kan jobba smartare istället för hårdare.

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något och abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer inom kort med förslag på tider.

Fyll i formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar