Vad innebär samarbetet för Björn Lundéns kunder?

Kunderna kan enkelt koppla ihop Boardeaser med BL Bokföring tack vare en färdig integration. När kopplingen gjorts, visualiseras bokföringen i Boardeaser. Över 400 färdiga grafer och tabeller finns då redo att sammanställas i tydliga rapporter. Tidsvinsten är betydande och en rapport kan göras på bara en minut.