Effektivt styrelsearbete

Så får du ett effektivt styrelsearbete.

Ett effektivt styrelsearbete kräver att du och din verksamhet kontinuerligt ser till att effektivisera processer och hålla er uppdaterade på förändringar och nya sätt att arbeta och ta in kunskap. Ni behöver våga tänka nytt och hålla koll på konkurrens, trender och kunder. 

Framgångsrikt styrelsearbete handlar inte längre endast om resultat- och balansräkning. Det kräver också att du och dina kollegor har koll på strategiskt viktiga frågor och tar samhällsansvar. I den här artikeln får du tips på hur du effektiviserar ert styrelsearbete.

Acceptera utmaningarna och ta in expertis

Känner du dig stressad och frustrerad över det snabba tempo som dagens styrelsearbete kan innebära? Det första steget till ett effektivare arbete är acceptans. Dagens informationsflöde går snabbt och är troligen här för att stanna, så fokusera på att hitta lösningar och metoder som underlättar och skapar rätt förutsättningar istället för att göra motstånd.

Se till att bredda er kunskap för att snabbare kunna ta bra beslut utifrån bredare perspektiv. Kanske kan det vara bra för din verksamhet att ta in extern expertis ibland inom de områden som behövs? Anlita expertis som kompletterar den som redan finns bland ledamöterna.

Och sist men inte minst: blicka framåt, samla insikter och strategisk data från flera avdelningar och sätt er ekonomi i ett (och rätt) sammanhang.

Fokusera och fördela ansvaret rätt

Rätt fokus och ansvarsfördelning viktigare än någonsin. Ett effektivt styrelsearbete kräver att varje styrelseledamot fyller ett syfte, och rekryteringen till dessa roller är a och o. Vilka kunskapsområden är viktiga för ditt företag just nu?

Med en tydlig ansvarsfördelning och bra sammansättning av rätt kompetens får ni bättre förutsättningar att ta snabba och rätt beslut. 

Gör tydliga planer framåt

Med tydliga planer för de delar av styrelsearbetet som går att planera och förbereda blir det lättare att hantera oförutsedda händelser. Det kan till exempel vara en god idé att göra en årsplan, krisplan och mötesplan.

Med en årsplan minskar du risken för att bland annat långsiktiga frågor som rör strategi och utveckling hamnar i kläm för till exempel operativa frågor som verksamheten behöver hantera. En framtagen krisplan gör det lättare att snabbt sätta in åtgärder när det sker snedsteg. Idag sprids information snabbt, vilket kan vara en utmaning när något går snett i verksamheten. Se till att ha en stark kommunikationskedja som rycker in vid behov, bestäm vem som får uttala sig om vad, säkerställ alltid fakta och var ärliga.

Det är också bra att göra en plan för styrelsens kommande möten. Bestäm när mötena ska vara och vilket fokus respektive möte ska ha. Starta varje möte med att diskutera fokusområdet och fortsätt sedan med övriga styrelsefrågor.

Använd digitala hjälpmedel

Dagens klimat ställer krav på att ni ligger i framkant och hela tiden är alerta på vad som händer och väntar. Idag finns det en mängd digitala verktyg och styrelseportaler som hjälper er i det dagliga arbetet. Men när du ska välja ett digitalt hjälpmedel är det några saker som är bra att tänka på.

 • Välj ett verktyg som effektiviserar på riktigt
  Alla digitala tjänster är inte tidsbesparande. Var noga med att det verktyg du väljer möter de behov som finns i din verksamhet och kan fungera som en plattform för så många av era arbetsprocesser som möjligt. Det gör att ni kan uppnå högre effektivitet.
 • Se till att du kan automatisera uppföljning, analys och prognos
  Med rätt digitala verktyg kan du automatisera den ekonomiska rapporteringen och hämta information direkt från bokföringen. På så sätt kan vd, ekonomiavdelning och styrelse alltid hålla koll på bolagets ekonomiska situation vilket bland annat sparar tid i form av mindre operativt arbete och färre möten.

 • Hitta en bra lösning för digitala möten
  Videomöten har fått stort genomslag. Idag är det mer standard än en nödlösning och viktigt att kunna ha för den styrelse som vill kunna agera snabbt. Viktiga beslut som måste fattas fort bör inte vara beroende av arrangemang kring fysiska möten.
 • Använd ett digitalt verktyg som har e-signering
  Digitala underskrifter snabbar på beslutsprocesser och sparar administrativ tid där separata signeringsmöten och postgång kan elimineras. E-signaturer är dessutom svåra att förfalska och därmed också säkrare än vanliga signaturer.

Effektivisera ditt styrelsearbete – Testa vår Styrelseportal gratis!

Digitala verktyg effektiviserar ditt styrelsearbete. Vår Styrelseportal innehåller många smarta funktioner som gör dig mer effektiv och hjälper dig att göra rätt i tid. Här testar du gratis i 30 dagar!

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

 • en skräddarsydd genomgång av portalen
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar