Ekonomisk insikt på 1 minut

Boardeaser Financials säkerställer att styrelsen har aktuell och relevant ekonomisk insyn i organisationen. På 1 minut kan styrelseledamoten bilda sig en uppfattning om ytterligare analys krävs.

Uttömmande analys på 5 minuter

Styrelseledamoten kan lätt fördjupa sig i den ekonomiska situationen med de omfattande och pedagogiska ekonomiska analyser som Boardeaser tillhandahåller.

Automatiserat och enkelt

 • Snabbt och korrekt direkt från bokföring till styrelse
 • Stödjer alla svenska bokföringssystem
 • Styrelseledamot kan få samma rapportering från alla uppdrag
 • Enkelt för VD skriva VD månadsrapport, flera mallar ingår
 • Enkelt (max 2 min) att ta fram för CFO, frigör tid till annat
 • Styrelseledamot kan skapa egen rapporteringen
 • Omfattande grafer, tabeller och nyckeltal
 • Revisorn kan få VDs månadsrapport automatiskt
 • Ägare kan få förenklad månads-, kvartals- eller årsinformation
 • Banken informeras automatiskt om så önskas
 • Styrelseledamoten kan se flera organisationer samtidigt
 • Pedagogiskt förklarande texter till alla rapporter och grafer
 • Kassaflöde, Resultat-, balansräkning läggs automatiskt upp för alla tillgängliga perioder i arkivet

Analyser skräddarsydda efter era behov

Vi har tagit fram en standardmall som ligger med från start, men ni kan själva skapa och anpassa en egen mall med de nyckeltal och grafer som är viktigast för er verksamhet.

Resultaträkning
Balansräkning
Likviditetsanalys
Eget kapitalanalys
Kontrollbalansanalys
Analys och kontroll av skattebetalningar
Utestående kundfakturaanalys
Snitt längd utestående kundfakturor

Kassalikviditets utveckling
Soliditet
Resultatanalys mot budget
Resultatmarginal utveckling
Omsättningsanalys mot budget
Omsättningstillväxt utveckling
Skatteanalys
Resultatanalys

Kredittid till kund
Åldersfördelning kundfakturor
Kassaflödes analys
Trender över flera år
Upplösning på månad, vecka, dag, kvartal och/eller år
Rullande 3 och 12 medelvärde
Många variationer på varje graf och tabell

Prislista

Priset för Boardeaser Financials beror på ditt bolags omsättning.

Omsättning Pris per månad
Under 10 MSEK 199 SEK
10-20 MSEK 499 SEK
20-49 MSEK 799 SEK
50-99 MSEK 1.499 SEK
100-250 MSEK 1.999 SEK
över 250 MSEK Offert

Alla priser anges exklusive moms

Nyfiken?

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill boka tid för en kostnadsfri genomgång av Boardeaser.

Pär Haga, VD
+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com