FINANCIALS

Automatiserad finansiell analys

fr. 199 SEK *

Per styrelse och månad

Läs in en bokföringsfil från ert ekonomisystem och Boardeaser presenterar automatiskt er data i pedagogiska och snygga grafer, nyckeltal och tabeller. Få budgetförslag och automatisk jämförelse med utfall mot budget.

*Pris beroende på omsättning:
0-10 MSEK: 199 SEK/mån. I 20 MSEK: 499 SEK/mån.
50 MSEK: 799 SEK/mån. I 100 MSEK: 1 499 SEK/mån.
250 MSEK: 1 999 SEK/mån. I 250+ MSEK: 2 999 SEK/mån.

Automatiserad rapportering

Snabba rapporter som imponerar

Med Boardeaser kan du leverera pedagogiska och utförliga rapporter som fyller din styrelses uppföljningsbehov. Allt som behövs är en bokföringsfil. Din data visualiseras automatiskt i grafer, nyckeltal och tabeller som enkelt sammanställs i våra rapportmallar.

 • checkCreated with Sketch. Direkt från bokföring till styrelse
 • checkCreated with Sketch. Stödjer alla svenska bokföringssystem (SIE 4-filinläsning)
 • checkCreated with Sketch. Automatisk generering av över 400 nyckeltal, grafer och tabeller
 • checkCreated with Sketch. Läs in Excel-budget och få automatisk avstämning månad och YTD
 • checkCreated with Sketch. Få koll på likviditet, KF, eget kapital, skatter m.m.
 • checkCreated with Sketch. Automatisk budgetanalys
 • checkCreated with Sketch. Forecast och uppdaterade prognoser under året
Vd-rapport
Ekonomisk rapportering

Dashboard för snabb insyn

Boardeaser Financials ger din styrelse insikt i bolagets utveckling och finansiella ställning. Pedagogiskt presenterat och tillgängligt 24/7. 

 • checkCreated with Sketch. Resultat- och balansräkning
 • checkCreated with Sketch. Likviditet- och kassaflödesanalys
 • checkCreated with Sketch. Eget kapital- och kontrollbalans
 • checkCreated with Sketch. Omsättning och tillväxt
 • checkCreated with Sketch. Resultat månad och YTD jämfört med budget
 • checkCreated with Sketch. Grafer med flera år samt R3 och R12
 • checkCreated with Sketch. Upplösning på dag, vecka, månad, kvartal, år
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Likviditetsanalys
 • Eget kapitalanalys
 • Kontrollbalansanalys
 • Analys och kontroll av skattebetalningar
 • Utestående kundfakturaanalys
 • Snitt längd utestående kundfakturor
 • Kassalikviditets utveckling
 • Soliditet
 • Resultatanalys mot budget
 • Resultatmarginal utveckling
 • Omsättningsanalys mot budget
 • Omsättningstillväxt utveckling
 • Skatteanalys
 • Resultatanalys
 • Kredittid till kund
 • Åldersfördelning kundfakturor
 • Kassaflödesanalys
 • Trender över flera år
 • Upplösning på månad, vecka, dag, kvartal och/eller år
 • Rullande 3 och 12 medelvärde
 • Många variationer på varje graf och tabell

Budget, forecast & prognos

När du läst in din data i Boardeaser, kan du exportera en budgetmall eller ett budgetförslag till Excel. Vi tar automatiskt fram budget med hjälp av historik och trender. Ladda upp din budget och få automatisk avstämning månadsvis och ackumulerat. 

 • checkCreated with Sketch. Automatiskt budgetförslag, baserad på tidigare utfall
 • checkCreated with Sketch. Import och export till Excel och Google sheets
 • checkCreated with Sketch. Automatisk uppföljning av utfall mot budget och forecast
 • checkCreated with Sketch. Automatisk analys av lagd budget
 • checkCreated with Sketch. Ladda upp uppdaterade prognoser under året
 • checkCreated with Sketch. Skapa budget för affärsområden och koncern
grafik_kpi

Boardeaser använder cookies för du ska få den bästa möjliga upplevelse på vår webbplats.
Läs mer om cookies och hur du kan neka till användningen av dem.