konsolidera

Konsolidera – det här betyder begreppet

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Begreppet konsolidering används inom olika områden och inte bara inom ekonomi. Begreppet kan då ha olika innebörd beroende på vilket faktaområde man pratar om.

Vanliga synonymer till konsolidera är förstärka, stabilisera eller befästa.

Från början kommer ordet konsolidera från latin och ordet consolidare som betyder att förbättra eller förstärka strukturen hos något.

Konsolidera enligt Svenska Akademin
Så här förklarar Svenska Akademien begreppet: förstärka, säkra: ​konsolidera företaget.

Konsolidering som ekonomisk term

Inom ekonomi används begreppet på lite olika vis beroende på vilket område det gäller. Konsolidering är vanliga termer inom både koncernredovisning och inom aktiemarknaden.

Som term inom koncern betyder ”Konsolidera” att sammanfoga eller slå ihop flera delar till en enda helhet.

Här är olika exempel på hur termen konsolidera vanligen används inom koncern och redovisning:

1) bolags uppgående i annat bolag,

2) sammanläggning av balansräkningar,

3) förstärkning av ett företags ekonomiska ställning.

Konsolidering som term på aktiemarknaden

Inom aktiemarknaden används begreppet som ett sätt att beskriva en aktiekurs som rör sig i sidled. Aktiekursen rör sig varken uppåt eller nedåt.

Konsolidera inom koncernredovisning

Inom koncernredovisning innebär termen att finansiella rapporter från ett moderbolag och (minst) ett dotterbolag eller intressebolag sammanfogas till en helhet.

Processen innefattar ofta att sammanfoga finansiella poster såsom balansräkning, resultaträkning och kassaflöde för att skapa en enda ekonomisk bild av verksamheten. För att kunna presenteras som en helhet måste bolagen eliminera transaktioner mellan varandra.

Här kan du testa vårt verktyg gratis under 30 dagar, helt utan krav.

Varför ska man inom koncernredovisning konsolidera?

Koncernkonsolidering är ett viktigt verktyg för att skapa en helhetsbild av en koncernens finansiella ställning i koncernredovisningen. Det ger en översikt över koncernens finansiella ställning och resultat och är en grundläggande princip för god redovisningssed.

Att konsolidera hjälper även till att hålla koll på de olika dotterbolagens finansiella situation, vilket gör det möjligt för ledning att planera för framtida investeringar och förbättra företagets tillväxt och lönsamhet.

Tycker du att det är svårt att konsolidera?

Många tycker att det är svårt att greppa, hur man ska göra för att konsolidera och skapa korrekta rapporter. Ofta gör man det för sällan och man hinner glömma till nästa gång det är dags att göra sin koncernrapport igen.

Många företag och ekonomiansvariga tycker att det är så pass svårt och tidskrävande att konsolidera så att de behöver ta in konsulthjälp för detta moment. Detta kan bli dyrt i längden och vara helt onödigt då det idag finns många smarta verktyg på marknaden som underlättar din konsolidering.

Få konsoliderade rapporter på 1 minut

Boardeaser är ett sådant verktyg som underlättar din konsolidering oavsett vilket ekonomisystem du arbetar med idag.

Med vårt verktyg skapar du skräddarsydda, färska konsoliderade rapporter med endast ett knappklick.

Visst låter det enkelt? Om du är nyfiken visar vi dig gärna hur det fungerar. Efter mötet får du möjlighet att själv testa helt fritt under 30 dagar, utan några krav. 

Här kan du boka en gratis konsultation

Krånglig och tidskrävande koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din rapportering och konsolidering snabbare och bättre?  

Med Boardeaser kan du automatisera hela koncernrapporteringen och spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvalitén.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Boka en demo av vår plattform

Riksbyggen
Spiltan-invest-logga
monterro
skanska
Albert-logo

Läs fler inlägg

Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Är du styrelseledamot eller rapporterar till styrelsen? Lär dig välja rätt och viktiga nyckeltal att följa. Vi ger dig tre enkla tips.