Konsolidering

Konsolidering – det här betyder och innebär begreppet

Begreppet konsolidering används inom olika områden och inte bara inom ekonomi. Begreppet kan då ha olika innebörd beroende på vilket faktaområde man pratar om.

Från början kommer ordet konsolidera från latin och ordet consolidare som betyder att förbättra eller förstärka strukturen hos något.

Konsolidera enligt Svenska Akademin
Så här förklarar Svenska Akademien begreppet: förstärka, säkra: ​konsolidera företaget.

Konsolidering som ekonomisk term

Inom ekonomi används begreppet på lite olika vis beroende på vilket område det gäller. Konsolidering är vanliga termer inom både koncernredovisning och inom aktiemarknaden.

Som term inom koncern betyder “Konsolidera” att sammanfoga eller slå ihop flera delar till en enda helhet. Sammanfattningsvis kan man säga att konsolidering är en process som används för att skapa en helhetsbild av en koncerns ekonomi genom att kombinera finansiell information från flera olika företag inom koncernen.

Här är exempel på hur termen konsolidera används inom koncernredovisning:

1) bolags uppgående i annat bolag,

2) sammanläggning av balansräkningar,

3) förstärkning av ett företags ekonomiska ställning.

Konsolidering som term på aktiemarknaden

Inom aktiemarknaden används begreppet som ett sätt att beskriva en aktiekurs som rör sig i sidled. Aktiekursen rör sig varken uppåt eller nedåt.

Konsolidering inom koncernredovisning

Konsolidering är en process där man kombinerar finansiell information från olika företag inom samma koncern, för att skapa en övergripande bild av koncernens ekonomi. Genom konsolidering får man en sammanhållen bild av koncernens finansiella ställning, resultaträkning och kassaflöde.

Processen innebär att man lägger samman resultat- och balansräkningarna från de olika företagen inom koncernen, och tar bort eventuella interna transaktioner och poster för att undvika dubbletter. Detta görs för att få en korrekt bild av koncernens ekonomi och för att kunna göra en korrekt analys av koncernens prestation och hälsa.

Varför ska man konsolidera inom en koncern?

Koncernkonsolidering är ett viktigt verktyg för att skapa en helhetsbild av en koncernens finansiella ställning i koncernredovisningen. Det ger en översikt över koncernens finansiella ställning och resultat och är en grundläggande princip för god redovisningssed.

Att konsolidera hjälper även till att hålla koll på de olika dotterbolagens finansiella situation, vilket gör det möjligt för ledning att planera för framtida investeringar och förbättra företagets tillväxt och lönsamhet.

Det är också en viktig del av koncernredovisningen för koncerner som rapporterar till investerare eller andra intressenter, då det ger en helhetsbild av koncernens prestation.

Tycker du att det är svårt att konsolidera?

Många tycker att det är svårt att greppa, hur man ska göra för att konsolidera och skapa korrekta rapporter. Ofta gör man det för sällan och man hinner glömma till nästa gång det är dags att göra sin koncernrapport igen.

Många företag och ekonomiansvariga tycker att det är så pass svårt och tidskrävande att konsolidera så att de behöver ta in konsulthjälp för detta moment. Detta kan bli dyrt i längden och vara helt onödigt då det idag finns många smarta verktyg på marknaden som underlättar din konsolidering.

Få konsoliderade rapporter på 1 minut

Boardeaser är ett sådant verktyg som underlättar din konsolidering oavsett vilket ekonomisystem du arbetar med idag.

Med vårt verktyg skapar du skräddarsydda, färska konsoliderade rapporter med endast ett knappklick.

Visst låter det enkelt? Om du är nyfiken visar vi dig gärna hur det fungerar. Efter mötet får du möjlighet att själv testa helt fritt under 30 dagar, utan några krav. 

Här kan du boka en gratis konsultation >

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor från en av våra specialister
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo