Förenkla arbetet med IFRS 16

Den 1 januari 2019 tillkom en ny standard för hur företag ska redovisa sina leasingavtal, IFRS 16. I denna artikel berättar vi vad du behöver veta om den nya redovisningsstandarden för leasingavtal.

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som publicerades av International Accounting Standards Board (IASB) i januari 2016. Standarden ersatte tidigare standard IAS 17 och ändrade hur leasingavtal redovisas i företagens finansiella rapporter. IFRS 16 har tillämpats för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2019.

IFRS 16 gäller för alla koncerner som använder IFRS, och standarden innebär att du nu behöver redovisa alla leasingavtal som är längre än 12 månader och har ett värde på mer än 50 000 kr i din balansräkning. Standarden innebär med andra ord att ditt företags leasingavtal ska redovisas på samma sätt oavsett om det rör sig om finansiell leasing eller operationell leasing.

Ett nytt sätt att redovisa leasingsavtal

IFRS 16 innebär att en leasingavtal nu ska redovisas på balansräkningen som en tillgång och en skuld.

Innan IFRS 16 tillkom för snart tre år sedan kunde du redovisa ditt företags leasingavtal på olika sätt. Operationell leasing redovisades i resultaträkningen och finansiell leasing redovisades i balansräkningen. Men nu behöver all leasing redovisas på samma sätt som finansiell leasing; direkt i ditt företags balansräkning som tillgångar och skulder.

Företag som påverkas av detta måste också ange mer detaljerad information i sina finansiella rapporter, inklusive leasingavtalets löptid, ränta och betalningsplaner. Detta kräver en noggrann granskning av företagets leasingavtal och en utvärdering av hur dessa kommer att påverka företagets ekonomiska rapporter.

 

Vårt verktyg effektiviserar arbetet med IFRS 16

För en del bolag har den internationella standarden haft en stor påverkan, medan andra har påverkats mindre. De nya reglerna innebär avancerade beräkningar och standarden gör arbetet med redovisningen mer krävande. IFRS 16 ställer också högre krav på ditt företags redovisning och på dig som är ansvarig för den. 

Boardeaser är ett komplett molnbaserat verktyg för koncernkonsolidering och rapportering. Verktyget automatiserar din konsolidering och rapportering oavsett ekonomisystem.

Ny funktion för hanteringen av IFRS 16

För att förenkla ditt arbete med IFRS 16 har vi utvecklat en ny funktion för detta. Du som använder vårt verktyg kommer att kunna addera ett tillägg specifikt för hanteringen av IFRS 16. 

Med hjälp av vår nya funktion för IFRS 16 blir det lättare att hantera kraven som finns i den nya standarden. Ditt arbete blir mer effektivt och du kan lita på att de siffror du får fram i verktyget alltid är korrekta så länge du har lagt in rätt parametrar. Det enda du behöver göra är att mata in er data, resten sker automatiskt i verktyget.

– Funktionen bidrar bland annat till högre säkerhet och bättre koll på objekt. Man sparar mycket tid eftersom att stora delar av arbetet automatiseras och man får samtidigt bra rapporter till sina revisorer, säger Robin Skarphagen, Boardeaser. 

Här kan du testa vårt verktyg gratis under 30 dagar, helt utan krav. >

Jobba datadrivet och modernt med Boardeaser

Boardeaser är ett molnbaserat verktyg för bolagsstyrning, rapportering och konsolidering. I vår tjänst kan du enkelt skräddarsy dina egna rapporter och dashboards utefter dina egna unika behov. 

Idag konsoliderar vi koncernen och utformar rapporter till styrelsen på en minut per bolag för de flesta av våra kunder.

Du har alltid tillgång till aktuell data och kan snabbt agera om något oväntat sker. När du digitaliserar, automatiserar och visualiserar din data får du bättre rapporter och djupare insikt i verksamheten. 

Vill du veta mer om vår nya funktion för IFRS 16?

Har du frågor eller vill du veta mer om konsolidering, koncernredovisning och IFRS 16? Kontakta oss så hör vi av oss så snart vi kan! Det går också bra att fylla i formuläret nedan.

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor från en av våra specialister
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar