Rullande 12

Rullande 12 – Fördelar och nackdelar med rullande rapportering

Tillgången till ekonomisk data är större än någonsin, men förvånansvärt många maximerar inte nyttan av den. Med rapporteringsmetoden Rullande 12 får du tydligare inblick, tyngre beslutsunderlag och bättre prognoser, året om. 

Styrelsen och företagsledningen sätter gemensamt upp tydliga mål för företaget. Var vill ni vara om 1, 5 och 10 år? Hur mycket avkastning kan ni räkna med? När är en bra tid att satsa och när ska ni hålla tillbaka?

För att säkerställa att bolagets utveckling går enligt den utstakade planen behöver utvecklingen ses över regelbundet. Det görs bland annat genom beräkning och rapportering av olika nyckeltal, som jämförs över tid.

Osäker på vilka nyckeltal som är av intresse för att följa ditt bolags utveckling? Här kan du läsa mer om hur du väljer rätt nyckeltal.

Bra rapportering en förutsättning för framgång

Med bra rapportering har du större chans att nå framgångar med bolaget. Det beror på att regelbunden analys och rapportering ger dig bättre koll på hur företaget mår. Det gör det möjligt för dig att snappa upp varningssignaler och andra tecken som kräver åtgärder. De problem som framtiden siar om kan hanteras innan de hinner förvandlas till verklighet, och företaget kan fortsätta på rätt bana.

Det här är Rullande 12

Metoden är ett användbart verktyg för verksamheter som vill vara proaktiva inför tecken på oönskad förändring och som vill kunna följa sina framsteg med tätare mellanrum.

Med Rullande 12  tar du fram trendrapporter där du visar du omsättning, lönsamhet eller andra nyckeltal som ett årsresultat fram till den senaste månaden.

Med Rullande 12 kan du alltså ta fram en ny årsrapport – varje månad, istället för att bara visa förra månadens omsättning och en gång per år visa resultatet för hela året.

Fördelar med Rullande 12

Fler och fler upptäcker fördelarna med Rullande 12-rapportering. Här listar vi de främsta fördelarna.

Tydligare 

Rullande 12-rapportering växte fram som ett alternativ till traditionell rapportering, eftersom nyckeltalen enskilt egentligen inte berättar hur tillväxten i bolaget ser ut. Eftersom det som visas i Rullande 12-rapportering är 12 månaders rullande värde, döljs hoppen mellan perioderna. Med Rullande 12-rapportering visualiseras därför trenderna på ett tydligare sätt, och det blir enklare för styrelse och ledning att utröna vart bolaget är på väg. 

Tidigare tecken på förändringar

Genom att använda dig av Rullande 12-rapportering kan du snappa upp varningssignaler och göra förändringar i verksamheten i ett tidigare skede. Tack vare att du får en typ av trendrapport kan du ta aktiva beslut som spelar roll för bolagets framtid, både på kort och lång sikt.

Bättre prognoser

Det är förstås inte bara varningssignaler och negativa trender som upptäcks. Ibland kan Rullande 12-rapportering visa på en ganska neutral utveckling. Oavsett blir det enklare för dig att göra mer rättvisa prognoser för framtiden. 

Snabbare beslut

När du skapar en mer frekvent och aktiv bild av bolagets utveckling, kan du ta viktiga beslut på kort varsel, till skillnad från om du skulle ha analyserat siffrorna en gång per år.

Alltid redo för due diligence

Med rullande rapportering är du alltid redo att sätta in aktuella nyckeltal i ett helhetsperspektiv, att till exempel presentera för potentiella investerare eller köpare. Vi har pratat mycket om vikten av att vara redo för due diligence tidigare – Rullande 12 kan hjälpa dig med förberedelserna.

Nackdelar med Rullande 12

Nackdelarna med Rullande 12-rapportering är färre än fördelarna, men nog existerar de alltid.

Mer tidskrävande

Den uppenbara nackdelen med Rullande 12-rapportering är förstås att det är mer tidskrävande än traditionell årsrapportering. Att ta fram nyckeltal tolv gånger per år, istället för en, tar helt enkelt mer tid i anspråk, även om det förstås finns digitala tjänster som underlättar och automatiserar det hela. Addera sedan att du också ska lägga tiden på att analysera vad nyckeltalen berättar för dig, och avgöra vilka åtgärder som krävs för att undvika eventuella problem som analysen visar tecken på, så har ännu mer tid gått.

Ineffektivt för vissa verksamheter

För att kunna dra nytta av fördelarna med Rullande 12-rapportering behöver det finnas något nytt att analysera varje månad. Om du driver ett mindre bolag säger inte varje inbetalning eller försäljning lika mycket för helheten.

Så fungerar rullande prognos för koncerner

I en koncern kan räkenskapsåren mellan dotterbolagen ofta skilja sig åt. Det kan orsaka problem i jämförelsen om nyckeltalsanalysen utförs i slutet av varje räkenskapsår. Om du istället väljer att jobba med Rullande 12-rapportering kan du enkelt jämföra koncernens olika bolag med varandra, eftersom alla siffror är lika aktuella varje period. 

Ta er analys till nästa nivå

Många styrelser och ledningsgrupper lägger stor vikt vid att välja ut och ta fram underlag för viktiga nyckeltal i bolaget. Det är i sin ordning. Med rullande rapportering kan du ta analysen till nästa nivå, och lyfta verksamheten på samma gång. 

Precis som med det mesta i livet är det sällan Rullande 12-rapportering fungerar smärtfritt på en gång. Räkna med en omställningsperiod där du och ditt team regelbundet behöver granska och utvärdera metoden och hur den används i bolaget. Med det i bakhuvudet har du och ditt bolag en bra utgångspunkt om du skulle vilja prova på Rullande 12-rapportering.

Smarta budgetverktyg för budget och prognos

Idag finns många intelligenta digitala lösningar för att enkelt hantera  budget och prognos och rullande prognos. Lösningarna brukar stödja både traditionell budget, prognoser för valfri tidsperiod och rullande prognoser. Med vårt budgetverktyg automatiserar du manuella processer och får siffror du kan lita på.

Boka demo och testa våra verktyg

gratis i 30 dagar

Under en demo får du bland annat: 

  • en genomgång av vår plattform och hur den kan stötta just dig och ditt företag.
  • se hur automatiserad rapportering fungerar.
  • svar på dina frågor och funderingar.
  • tips på hur du kan jobba smartare istället för hårdare.

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta.

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer inom kort med förslag på tider

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar