Så hanterar du stora egon i styrelserummet.

Hur får man en grupp med  intelligenta, högpresterande, självsäkra människor med olika åsikter, perspektiv och bakgrund att arbeta effektivt tillsammans, mot samma mål? Finns det något vinnande recept? Konsten att hantera stora egon i styrelserummet är en mycket vanlig utmaning för styrelsen. Lägg grunden för ett framgångsrikt styrelsearbete – ta del av våra tips och råd.

Receptet för ett framgångsrikt styrelsearbete

Framåtlutade bolag strävar numera medvetet efter att fylla sina styrelserum med ledamöter som besitter olika kompetenser och erfarenheter. Moderna bolag vet att mångfald är en viktig ingrediens för att kunna skapa framgångsrik bolagsstyrning och undvika snäva, likriktade tankebanor. Det säger sig självt, det blir omöjligt att undvika friktion och spänning när styrelserummet är fyllt av självsäkra människor med olika bakgrund, perspektiv och expertis.

Behöver detta vara något som är dåligt eller skadligt? Debatt, att vrida och vända på fakta utefter olika perspektiv är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå ett framgångsrikt styrelsearbete. En garant för att de bästa besluten verkligen kan fattas. Svårigheten är att se till att det inte leder till en fullskalig och dränerande konflikt.

Så, hur lyckas du med att hantera stora egon, friktion och rivalitet i styrelsen, för att i slutändan nå målet, att ta de absolut bästa besluten för bolaget?

Därför är högpresterande egon bra för styrelsen

Ego har ofta en orättvis negativ klang, men tänker man efter är det egentligen precis tvärt om. Ego handlar ju om tilliten till sin egen förmåga. Egot är din självbild, din sociala mask. Ett stort ego med högt självförtroende blandat med erfarenhet, kunskap och självkännedom är ett vinnande recept för den framgångsrika styrelsen.

Bolag i framkant är ofta väldigt noga med att bara rekrytera styrelseledamöter som är så pass självsäkra att de utan problem frikostigt delar med sig av sina idéer och sin expertis.

Passionerade människor som vågar säga ifrån och ifrågasätta varandras åsikter är den ultimata styrelseledamoten för framgångsrika bolag. Svårigheten ligger i att hitta ledamöter som alltid har bolagets bästa för ögonen, istället för sin egna karriär och som kan samarbeta oavsett om man är enig eller inte.

Så hanterar du motsättningar i styrelsen

Motsättningar är nästintill oundvikligt i en fungerande styrelse och ska ses som något positivt. Saknas motsättningar och meningsskiljaktigheter är det ett allvarligt tecken på att styrelsen är ineffektiv. Brist på mångfald hämmar ett bredare perspektiv och nya, innovativa lösningar, som i längden påverkar bolagets resultat negativt.

En styrelse som kan hantera olika perspektiv och motsättningar kommer tveklöst att bli mer framgångsrik, än en nyansfattig och likriktad styrelse som aldrig tänker nytt och harvar på i gamla hjulspår.

När motsättningar uppstår är en vanlig impuls att släta över det hela och sticka huvudet i sanden. Det är det absolut sämsta man kan göra och förgiftar hela styrelsearbetet.

För att fatta de bästa besluten behöver ni omfamna era motsättningar och skilda perspektiv, lyfta upp dem till ytan för att möjliggöra att de bästa besluten för bolaget verkligen fattas. I en bred och diversifierad styrelse, blir alla lyssnade på och alla bidrar.

För att lyckas krävs högt i tak och att nya idéer och skilda åsikter alltid välkomnas.

Bolagets bästa ska alltid vara i fokus

Detta kan låta självklart, men är ofta svårt i praktiken, även för de mest professionella styrelseledamöterna, att helt lägga undan både prestige, maktspel och individuella åsikter. Men, att fatta beslut endast för bolagets bästa är styrelseledamotens jobb och ansvar, oavsett om man håller med eller inte. Klarar man inte av det, ska man nog fundera på om man verkligen är på rätt plats.

Styrelseledamöter som kämpar sig blodiga bara för att få igenom sina egna åsikter, istället för att titta på vad som faktiskt är den bästa lösningen eller beslutet för bolaget, hämmar styrelsens effektivitet och framgång. Här är styrelseordförandens roll avgörande och hen ska alltid verka för att främja en atmosfär där alla känner sig inkluderade och som en viktig del av helheten.

Utmaningen är att få styrelseledamöterna att förstå att bolagets bästa är deras främsta prioritet. Maktspel, prestige eller personkonflikter hör inte hemma i styrelserummet.

Styrelseordföranden måste kunna hantera styrelserummet

Välj in en ordförande som vet hur man hanterar styrelserummets hela dynamik, som vet hur man bryter destruktiva mönster och undviker fruktlösa konflikter.

Hens jobb är att vägleda diskussionerna som uppstår och skapa förutsättningar för ett lyckosamt styrelsearbete där endast de bästa besluten klubbas igenom. Man brukar säga att en styrelse aldrig blir bättre än sin ordförande.

När det kommer till att hantera egon så finns det dessvärre inte en lösning som passar alla. Det underlättar om ordföranden har en djup kunskap och förståelse för varje styrelseledamots unika kompetens och erfarenhet. Detta kan hen använda sig av för att framgångsrikt driva styrelsearbetet framåt. Hens jobb är att hjälpa och vägleda styrelsen att nå consensus, inte att göra det åt dem.

Ignorera inte de små sakerna

Ett litet tips på vägen är att inte ignorera de små sakerna. Det är lättare att hålla fast vid egot när insatserna är låga. Triviala frågor som i praktiken inte innebär några egentliga konsekvenser är där konflikter lättast börjar och tar fart.

Slutligen, motsättningar och stora egon kommer alltid att vara en del av ett effektivt och professionellt styrelsearbete. Var inte rädd, bejaka det och se det som en del av processen för ett framgångsrikt styrelsearbete, en positiv kraft.

Lyssna till allas åsikter, alla ledamöter ska få utrymmet att bidra, alla är lika viktiga och bidrar på sitt sätt med sin unika kompetens till att styrelsen kan fatta rätt beslut. Kom ihåg, en styrelse full av Ja-sägare bygger inte framgångsrika bolag.

Vilka delar tycker du är viktigast för ett framgångsrikt styrelsearbete?

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar