Tips inför ditt styrelsemöte

Optimera era möten: 5 värdefulla tips inför ditt styrelsemöte

Vill du göra ditt styrelsemöte mer produktivt och effektivt? I denna artikel delar vi fem värdefulla tips som kommer hjälpa dig inför ditt styrelsemöte.

Genom att vara väl förberedd, hålla fokus på strategin, vara aktiv och engagerad, vara öppen för olika perspektiv samt dokumentera och följa upp mötet, kan du ta ledningen och bidra till att fatta strategiska beslut som driver er framåt.

Läs vidare för att lära dig mer om hur du kan göra dina styrelsemöten mer framgångsrika och produktiva.

Här är fem tips inför ditt styrelsemöte:

1. Var alltid väl förberedd inför ditt styrelsemöte​

 Se till att du är ordentligt förberedd inför mötet. Läs igenom mötesagendan och alla relevanta dokument i förväg så att du har en god förståelse för ämnena som ska diskuteras. Förbered eventuella presentationer eller rapporter som du behöver ge. Ju bättre förberedd du är, desto mer framgångsrik kommer du vara under mötet.

2. Håll fokus på strategin

Styrelsemöten är vanligtvis inriktade på strategiska frågor och beslut. Se till att hålla fokus på företagets övergripande strategi och mål under mötet. Undvik att fastna i operativa detaljer som kan skjuta upp diskussionen eller distrahera från de större strategiska frågorna.

3. Var aktiv och engagerad

Delta aktivt i diskussionerna och visa ditt engagemang för företagets framgång. Ställ relevanta frågor och dela dina idéer när det är lämpligt. Genom att vara engagerad visar du ditt intresse för företaget och dina kollegor i styrelsen.

4. Var öppen för olika perspektiv

Ett styrelsemöte samlar vanligtvis personer med olika bakgrunder och expertis. Var öppen för att lyssna på olika perspektiv och vara beredd att ompröva dina egna åsikter. Att ha en diversifierad åsiktsbild kan leda till bättre beslut och mer framgångsrika resultat.

5. Dokumentera och följ upp

Ta noggranna anteckningar under mötet för att säkerställa att du har en tydlig förståelse för de beslut och åtgärder som har diskuterats. Se också till att det finns en uppföljningsplan för att säkerställa att beslut implementeras och att eventuella åtgärder utförs. En bra uppföljning kan vara avgörande för att säkerställa framsteg och genomförande av tagna beslut.

Genom att tillämpa dessa tips inför ditt styrelsemöte kommer du att vara väl förberedd.  Lycka till!

Vi hjälper dig till bättre styrelsemöten

 

Vår Styrelseportal ger digen  snabb överblick och kontroll på vad som förväntas av dig.

Inför mötet får du stöd att läsa på och under mötet arbetar ni med protokoll och ansvarsfördelning direkt i portalen.

Efteråt? Då påminner vi rätt ledamot så att justering, signering och beslut genomförs och följs upp i tid.

Här testar du vår plattform helt gratis i 30 dagar.

 

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar