Björn Lundén och Boardeaser inleder samarbete

Boardeaser inleder samarbete med program- och kunskapsleverantören Björn Lundén. Björn Lundéns kunder kan nu automatisera sin rapportering och koncernkonsolidering – med stora tidsvinster. Vad innebär samarbetet för Björn Lundéns kunder?

Kunderna kan enkelt koppla ihop Boardeaser med BL Bokföring tack vare en färdig integration. När kopplingen gjorts, visualiseras bokföringen i Boardeaser. Över 400 färdiga grafer och tabeller finns då redo att sammanställas i tydliga rapporter. Tidsvinsten är betydande och en rapport kan göras på bara en minut.

Redovisningskonsulter kan hantera alla kunder i samma, överblickbara adminpanel. Rapporterna anpassas enkelt för varje kund och uppdateras med knappklick varje månad. För en redovisningsbyrå erbjuder systemet flera fördelar, bland annat:

  • Snabbt att skapa budget och prognos enligt kundens önskemål 
  • Kraftfull men enkel koncernkonsolidering
  • Utrymme för fler fakturerbara timmar
  • Smidig merförsäljning med tilläggstjänster i samma portal

– Det känns fantastiskt bra att vi nu kan erbjuda våra kundbyråer en integration mot Björn Lundén som i det närmsta eliminerar det tidsödande arbetet med koncernkonsolidering, menar Ulf Bokelund Svensson, vd på Björn Lundén

Kunskapstung partner passar Boardeasers strategi

Björn Lundén är en etablerad kunskapsförmedlare. Det gör företaget till en särskilt passande partner för Boardeaser, vars strategi är att utveckla produkter i nära dialog med experter och erfarna professionella. 

– Att ha en samarbetspartner med ett kunskapskapital som Björn Lundén passar oss utmärkt. Boardeasers produkter bygger på kunskap från kunder och partners. Det är så vi kan göra nytta i deras vardag på riktigt, menar Pär Haga, vd på Boardeaser.

Läs mer om integrationen här

Do you want to streamline your reporting process?

Try Boardeaser for 30 days – for free!

We visualize your accounting in clear tables and graphs that you can quickly compile into customized reports. Our cloud-based tool is integrated with all common financial systems.

You will get:

  • a tailored review of our reporting tools
  • answers to your questions from one of our experts
  • tips on how to work smarter (instead of harder)

In addition, you get the opportunity to try our platform for 30 days free of charge. You do not commit to anything, the subscription ends automatically after the trial period if you do not choose to continue.

 
 
 
 
 
 

Submit the form to book a demo

Läs fler artiklar