Artiklar på ämnet koncern

Sikta högt koncernrapportering

Därför ska du sikta högre i din koncernrapportering

Arbetet med koncernrapportering behöver inte innebära minsta möjliga nivå. Det finns flera fördelar med att ha en högre ambitionsnivå än lagkraven. I den här artikeln kan du läsa om fler sätt att se på och använda sin koncernrapportering.

En bra koncernredovisning

Så gör du en bra koncernredovisning

Så gör du för att skapa en bra koncernredovisning som inte bara visar era siffror utan också berättar historien om er och stärker ert varumärke.