Budgetverktyg

Med Boardeaser får du ett smidigt och flexibelt budgetverktyg för ert budget och prognosarbete. Få budgetförslag och automatisk jämförelse med utfall mot budget. Vårt budgetverktyg är en verklig tidssparare för bolagets finans- och ekonomiavdelning.

Automatiserad rapportering

Prognos och budgetverktyg i molnet

Boardeasers verktyg för budget och prognostisering är utvecklat för att underlätta er prognos– och budgetprocess. Med automatiska beräkningar direkt från er bokföring, minimeras dessutom risken för fel. 

Med våra verktyg arbetar du datadrivet i molnet och inkluderar enkelt budget och prognos i er rapportering. I vårt rapportverktyg sammanställer du snabbt skräddarsydda rapporter och grafer där du kan jämföra budget mot utfall och snabbt upptäcka budgetavvikelser.

Ekonomirapportering
CFO

Rullande 12

Vårt verktyg för rullande prognoser, rullande 12, ger dig den flexibilitet och anpassningsförmåga som krävs för att lyckas parera tvära kast och överraskningar.

Med rullande prognoser får ni en kontinuerligt uppdaterad bild av nuläget istället för prognoser under en statisk tidsperiod. Vårt prognosverktyg ger er automatiska prognosförslag med valfria intervall, månader, kvartal, halvår osv. 

 

Prognoser

Prognosarbete kan ofta kan vara både komplicerat och tidskrävande. Med vårt prognosverktyg kan du väldigt enkelt och med endast några knappklick skapa prognoser utifrån olika scenarion och automatiskt generera prognosförslag baserade på KPI:er och trender.

2 kvinnor sitter och jobbar vid skrivbord
LÄR DIG MER

Klassisk budget och prognos, rullande med 12-18 månader eller med dynamisk längd?

Det finns flera metoder för budgetering och prognostisering. Det är inte alltid helt lätt att veta vilken som är bäst. Här läser du mer om för och nackdelarna med rullande 12.

Så fungerar vårt budgetverktyg i praktiken.

Er bokföring laddas automatiskt in i Boardeaser via integration till ert ekonomisystem eller SIE-fil. Läs sedan in er budget från Excel – vårt kraftfulla verktyg tar därefter hand om matchningen.

Vi tar automatiskt fram budget med hjälp av historik och trender. Via din inlästa budget får du automatisk avstämning månadsvis och ackumulerat. 

Du slipper manuellt arbete med datainsamling, versionshantering, skapandet av mallar, utskick av Excel-filer och konsolidering av budgetmallar. Du kan alltid exportera en budgetmall eller ett budgetförslag till Excel.

 

Stapeldiagram

Testa budgetverktyget gratis under 30 dagar genom att registrera dig här och aktivera tillägget Financials.

Några av funktionerna i budgetverktyget

Budgetverktyget ger omfattande översikt

Boardeaser erbjuder en komplett lösning för budget och prognos, analys, rapportering och visualisering. Vi ger er det beslutstöd som ni behöver för att lyckas.

Tre kollegor sitter och tittar in i sina skärmar

Boka gratis demo

Våra verktyg gör det enkelt att skapa och hantera er budget och prognosprocess – oavsett bransch. Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo med en av våra experter för en diskussion om hur er budgetprocess kan optimeras eller om du vill veta mer om våra andra lösningar.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort med förslag på tider.

porträtt på Pär Haga, Vd på Boardeaser

Pär Haga, Vd

+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com

Spetsa din kunskap med oss.

LÄR DIG MER

Bloggen för modern bolagsstyrning

I vår blogg hittar du praktiska tips, trendspaningar och insikter om modern bolagsstyrning. Välkommen!