Budgetverktyg.

Med Boardeaser får du ett smidigt och flexibelt budgetverktyg för ert budget och prognosarbete. Få budgetförslag och automatisk jämförelse med utfall mot budget. Vårt budgetverktyg är en verklig tidssparare för bolagets finans- och ekonomiavdelning.

Prognos och budgetverktyg i molnet

Boardeasers verktyg för budget och prognostisering är utvecklat för att underlätta er prognos– och budgetprocess. Med automatiska beräkningar direkt från er bokföring, minimeras dessutom risken för fel. 

Med våra verktyg arbetar du datadrivet i molnet och inkluderar enkelt budget och prognos i er rapportering. I vårt rapportverktyg sammanställer du snabbt skräddarsydda rapporter och grafer där du kan jämföra budget mot utfall och snabbt upptäcka budgetavvikelser.

Prognoser

Prognosarbete kan ofta kan vara både komplicerat och tidskrävande. Med vårt prognosverktyg kan du väldigt enkelt och med endast några knappklick skapa prognoser utifrån olika scenarion och automatiskt generera prognosförslag baserade på KPI:er och trender.

Rullande 12

Vårt verktyg för rullande prognoser, rullande 12, ger dig den flexibilitet och anpassningsförmåga som krävs för att lyckas parera tvära kast och överraskningar.

Med rullande prognoser får ni en kontinuerligt uppdaterad bild av nuläget istället för prognoser under en statisk tidsperiod. Vårt prognosverktyg ger er automatiska prognosförslag med valfria intervall, månader, kvartal, halvår osv. 

 

Klassisk budget och prognos, rullande med 12-18 månader eller med dynamisk längd?

Det finns flera metoder för budgetering och prognostisering. Det är inte alltid helt lätt att veta vilken som är bäst. Här läser du mer om för och nackdelarna med rullande 12.

Så fungerar vårt budgetverktyg i praktiken.

Er bokföring laddas automatiskt in i Boardeaser via integration till ert ekonomisystem eller SIE-fil. Läs sedan in er budget från Excel – vårt kraftfulla verktyg tar därefter hand om matchningen.

Vi tar automatiskt fram budget med hjälp av historik och trender. Via din inlästa budget får du automatisk avstämning månadsvis och ackumulerat. 

Du slipper manuellt arbete med datainsamling, versionshantering, skapandet av mallar, utskick av Excel-filer och konsolidering av budgetmallar. Du kan alltid exportera en budgetmall eller ett budgetförslag till Excel.

 

Stapeldiagram

Några av funktionerna i budgetverktyget

Testa budgetverktyget gratis under 30 dagar genom att registrera dig här och aktivera tillägget Financials.

Budgetverktyget ger omfattande översikt

Boardeaser erbjuder en komplett lösning för budget och prognos, analys, rapportering och visualisering. Vi ger er det beslutstöd som ni behöver för att lyckas.

Tre kollegor sitter och tittar in i sina skärmar

Boka demo idag och testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad!

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo