Joylife
Joylife

Så optimerade Joylife sina verksamhets-processer.

Joylife är ett rikstäckande nätverk av legitimerade naprapater, fysioterapeuter och kiropraktorer. De erbjuder effektiva och individuellt anpassade naprapat-, fysioterapi-, kiropraktor- och massagebehandlingar.

Genom att använda sig av modern diagnostik och behandlingsteknik med ultraljud, laser och stötvåg blir diagnostiseringen mer precis och behandlingsresultaten bättre.

De finns representerade på över 55 orter runt om i Sverige.

joylife.se

Joylife, grundades 2010 och har under nästan 14 år varit en drivande kraft inom hälsobranschen. Företaget värdesätter effektivitet och struktur, det var därför naturligt att implementera Boardeaser.

I en intervju med företagets vd, Peter Kruse som även är grundare och delägare, får vi inblick i hur de använder Boardeaser för att underlätta och effektivisera sina verksamhetsprocesser.

Brist på struktur i styrelsearbetet och i rapporteringen

Joylife saknade struktur och tydlighet i sitt styrelsearbete innan de började använda Boardeaser. Den formalia som krävs i ett professionellt styrelsearbete kan också upplevas som komplex. Peter Kruse ville därför hitta ett sätt att underlätta för sin organisation att arbeta professionellt utan att behöva öka den administrativa bördan. Det saknades även rutiner och en tydlig struktur för vd-rapportering, vilket gjorde att det tog onödigt mycket tid.

Upptäckten av Boardeaser: Effektivitet och struktur i styrelsearbetet

Peter Kruse kom i kontakt med Boardeaser genom hans uppdrag i en idrottsförening med 1 600 medlemmar som använde sig av plattformen. Där upptäckte han hur enkelt det kunde vara att arbeta mer strukturerat och professionellt.
 
– Jag insåg ganska snabbt att det här var ett verktyg som skulle underlätta både mitt och styrelsens arbete i Joylife, säger Peter.
 
Innan Peter Kruse slutligen valde Boardeaser gjorde han en ordentlig research och jämförde mellan olika lösningar och verktyg.
 
– Jag tycker inte att jag kunde hitta något annat liknande verktyg som hade alla de funktioner som jag letade efter, därför föll valet på Boardeaser, menar Peter.
 
Peter letade efter en lösning som kunde underlätta hela styrelsearbetet och kommunikationen mellan dem. Han ville också ha en lösning som kunde skapa ordning och reda bland dokument och avtal, samt förenkla administrationen kring rapporteringen till styrelsen.
 
Idag använder de Boardeaser för sitt styrelsearbete, rapportering, dokument och avtalshantering.

“Alla små och medelstora bolag som vill arbeta professionellt utan att det tar för mycket tid har nytta av ett verktyg som Boardeaser. “

Peter Kruse

vd för Joylife

Boardeaser är nu en central del i Joylife's verksamhetsstyrning

Boardeaser har sedan implementeringen blivit en central del av bolagets struktur och styrning. Peter betonar hur mycket enklare och effektivare det har blivit att arbeta strukturerat samt att det ökat tydligheten i styrelsearbetet.
 
– Boardeaser ger oss struktur och tydlighet i våra styrelsemöten. Protokoll och rapportering samlas på samma ställe. Att följa formalia känns inte längre som något komplext för styrelsen. Det har också blivit en plats där vi samlar våra avtal och dokument vilket gör det enklare för oss att hålla ordning, säger Peter Kruse.

Effektivitet och förbättrad kommunikation

Joylife har inte bara ökat effektiviteten utan har också förbättrat kommunikationen inom styrelsen. Genom att använda en gemensam plattform har det blivit möjligt för dem att fatta beslut baserat på en tydlig och enhetlig information.
 
– Vi har ökat effektiviteten, men något som jag tycker är viktigare är att vi har förbättrat kommunikationen och minskat tiden vi behöver lägga på administration, menar Peter.
 
– Vi har också blivit tryggare i vår dialog med externa aktörer då vi genom Boardeaser har fått högre kvalité och ordning på all vår företagsdokumentation, fortsätter Peter.
 
– Det känns som en billig investering för att få ordning och reda i vårt bolag. Det är enkelt att ta fram styrelseprotokoll, enkelt att ta fram olika rapporter och enkelt att hitta alla avtal. Det är många positiva effekter, säger Peter. 

Vd-rapportering nu med rutin och struktur

Joylife rapporterar främst gentemot styrelsen men även till dess ägare. Tidigare saknades struktur och rutin för vd-rapporteringen, något som de nu fått med Boardeaser. Att göra sin vd-rapport varje månad till styrelsen tar inte längre en massa tid och med de mallar som finns i Boardeaser är det enkelt att få med alla viktiga delar i sin rapport.

– Våra beslut har i och med vd-rapporteringen blivit mer baserade på verklig data och jag har fått in en bra rutin med hjälp av Boardeaser. Det har också blivit lättare att ta affärsbeslut som är förknippade med våra mål, säger Peter

En smidig implementering av Boardeaser

Det var smidigt för Joylife att komma igång med Boardeaser Styrelseportal. De fick lägga lite tid på att tillsammans med Boardeaser få till rapporteringen så som de ville ha den.

– Stötte vi på problem var Boardeaser alltid snabba med att återkoppla oavsett om det gällde enklare ärenden eller mer komplexa frågeställningar. Idag har vi inte haft så mycket problem, det var mest i början. Det är en smidig, intuitiv plattform, tycker Peter.

Effektiv verksamhetsstyrning, transparent kommunikation och bättre beslutsunderlag

Med hjälp av Boardeaser har Joylife fått en strukturerad verksamhetsstyrning. De har fått en strukturerad och effektiv rapporteringsprocess vilket gör att ägare och styrelse har en snabb inblick och kan fatta beslut på verklig data. Genom att ha ordning på viktiga dokument och avtal har de full kontroll samtidigt som de sparar tid.

– Förbättrad kommunikation har minskat administrationen. Nu vet alla vad som händer, vad vi har beslutat, hur vi jobbar och hur det ser ut i bolaget.

– Jag skulle tro att alla små och medelstora bolag som vill arbeta professionellt utan att det tar för mycket tid har nytta av ett verktyg som Boardeaser. De är dessutom trevliga att ha att göra med och alltid hjälpsamma och tillmötesgående avslutar Peter Kruse.

Dela artikeln

Boka demo idag och testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad!

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Senaste från oss