Nyttan med en styrelseportal

Nyttan med en Styrelseportal – 8 starka skäl.

Dagens arbetsklimat kräver hög kommunikationstakt, ständig tillgänglighet och snabba beslutsprocesser. Men hur ökar vi takten utan att tumma på kvaliteten? En professionell styrelseportal hjälper till med just det – vi ska förklara hur och ger dig åtta starka skäl till att använda en styrelseportal.

Vi flyttar allt mer av våra yrkesliv till det digitala rummet. Förväntan på att kunna arbeta var och när som helst är närmast självklar. Styrelsevärlden är inte undantagen. Det intensiva informationsflödet utmanar dig som enskild styrelsemedlem; att ta in, sortera och analysera information tar tid. Styrelser som hanterar känslig eller affärskritisk data står dessutom med utmaningen att arbeta informationssäkert.

En digital styrelseportal ska fylla din styrelses behov av effektivitet, säkerhet och flexibelt samarbete. Den stöttar och avlastar alla enskilda medlemmar. En bra portal gör sig helt enkelt värd sin investering på flera sätt – här är åtta av dem. 

1. Säker informationshantering

Känns det tryggast att hantera all information på papper? Faktum är att utskrifter och vanlig e-post innebär avsevärt högre risk för informationsförlust och felspridning än väl utformade digitala lösningar. Att använda en professionell styrelseportal innebär att eran information är säker.

 • Tryggt lagrat i molnet
  Allt material som sparas i portalen säkerhetskopieras automatiskt och alla filer krypteras.

 • Säker inloggning
  Inloggning till portalen kräver personlig identifikation genom t.ex. BankID och tvåfaktorsautentisering.

 • Behörighetskontroll
  Ni kontrollerar vilken information olika användare har tillgång till. Specifik information kan väljas ut och delas via säker länk med utomstående intressenter, t.ex. revisorer.*

 • Säkert att kommunicera
  All datatrafik i meddelanden och anteckningar krypteras. Ingen känslig information skickas via e-post.

2. Att använda en styrelseportal sparar tid

Din tid är värdefull, så varför uppfinna hjulet? Administrativa och repetitiva uppgifter automatiseras när du använder en styrelseportal. 

 • Automatisering av mötesagendor, mallar, utskick och påminnelser sparar massor av tid – en dröm för både ordförande och sekreterare.

 • Allt på en plats – förenklar förberedelser, kommunikation och inläsning.

 • Papperslöst – styrelsen sparar tid och energi på att slippa skriva ut och distribuera papper.

3. Strukturerar dokumenthanteringen

En styrelseportal ska erbjuda ett säkert, strukturerat dokumentarkiv som gör det enkelt att organisera och hitta bland styrelsens material. 

 • Stöd för compliance genom t.ex. checklistor som hjälper er att säkerställa att viktiga dokument och avtal finns samt hålls uppdaterade över tid. 
 • Sökbart och med fullständig historik med alla dokument, avtal och mötesprotokoll sparade på ett samlat ställe.
 • Säkerhetskopiering sker automatiskt.

4. Förenklar mötesprocessen

En bra styrelseportal fungerar som en pedagogisk guide. Genom en enkel steg-för-steg-process tar sig även den oerfarne genom hela mötesprocessen.

  • Stöd att skapa ny dagordning och hjälp att distribuera kallelse.
  • Användarvänligt protokollverktyg och digital justeringsprocess.
  • Automatisk hjälp med beslutsuppföljning genom t.ex. dashboard, utskick eller uppföljning i nästa dagordning.
  • E-signering och automatisk arkivering av protokoll.

Åtta skäl till att skaffa en Styrelseportal

Det är aldrig försent att digitalisera ert styrelsearbete. Här är åtta skäl som talar för nyttan av användandet av en Styrelseportal.

5. Tillgängligt 24/7​

När du använder en styrelseportal som är en molntjänst innebär det att allt material alltid finns tillgängligt när du loggar in i plattformen.

 • Styrelsemedlemmarna får flexibiliteten att arbeta när och var de vill.
 • Det mesta kan utföras direkt i portalen – det krävs ingen särskild programvara.
 • Integrerad videomötesfunktion som körs direkt i en webbläsare gör att styre

6. Överblick och full kontroll genom att använda en styrelseportal​

En styrelseportal ger kontroll. Alla medlemmar har en personlig översikt där att-göra-uppgifter, aktiviteter och kommande möten listas. Har du fler styrelseuppdrag där ni använder samma styrelseportal? Grattis – då kan du hantera alla styrelseuppdrag i samma plattform.

7. Assisterar med hjälpfunktioner

Vem vill inte ha påminnelser om mötestider, att-göra-uppgifter och avtal som löper ut? Styrelseportalen fungerar som en assistent och underlättar för alla medlemmar.

 • Mötespåminnelser
 • Att-göra-uppgifter
 • Automatiska påminnelser
 • Integration till din kalender
 • Färdiga mallar för bl.a. dagordning

8. Finansiell överblick på nolltid

Genom att använda Boardeasers styrelseportal kan styrelsen få ekonomisk översikt på nolltid, med era utvalda nyckeltal presenterade i pedagogiska dashboards, visualiserade så att alla snabbt förstår.

 • Automatiska, professionella rapporter
 • Fatta beslut på färsk data
 • Tydliggör trender för bättre beslut
 • Allt i samma plattform

Styrelseportalen snabbt värd sin investering

Oavsett storleken på er styrelse gör sig styrelseportalen snabbt värd sin investering. Som digital helhetslösning hanterar den ständigt föränderliga krav på IT-säkerhet och spårbarhet. Det är ett smidigt sätt att övergå till en digital arbetsmetodik som både gamla och nya medlemmar enkelt kan anamma.

Genom att arbeta i en gemensam, lättillgänglig plattform upptäcker ni snart hur er vardag förenklas, för styrelsen i sin helhet och för dig som enskild medlem.

Testa vår Styrelseportal gratis i 30 dagar eller boka en demo i formuläret nedan.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

 • en skräddarsydd genomgång av portalen
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar