viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du dem

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Att sätta mål, mäta och följa upp hur ett bolag går är avgörande för dess framgång. Det är viktigt att såväl styrelse som ledning har bra insyn och uppföljning så att åtgärder snabbt kan tillsättas om utvecklingen inte går enligt plan. Med rätt nyckeltal är det lätt att följa hur det går för ditt företag samt att jämföra det mot andra bolag.

I denna artikel tipsar vi dig om hur du tar fram viktiga nyckeltal för ditt företag.

Att ha bra rapportering kan vara skillnaden mellan konkurs och framgång. Har man inte koll på t.ex. likviditet, eget kapital, kassaflöde så kan bolaget snabbt hamna på obestånd eller i kontrollbalansräkning.

Enkel hantering i Boardeaser

Med Boardeaser är det lätt att visualisera sin data. Boardeaser skapar en mängd viktiga nyckeltal automatiskt via inläsning av data från ekonomisystemet och operativa nyckeltal kan läsas in från excel. Det gör att ni kan skapa och följa upp era viktiga nyckeltal med några knappklick.

3 tips för att välja viktiga nyckeltal

1. Ta fram nyckeltal som är relevanta

Nyckeltal är bara relevanta i förhållande till något. Utgå från de mål och strategier som antagits av styrelsen och mät hur verksamheten presterar i förhållande till dessa. Så här kan en plan från vision till handling se ut:

 • Vision – Vad/var vill vi vara i framtiden?
 • Strategi – Hur kommer vi dit?
 • Mål – Vilka mål måste uppfyllas?
 • Kritiska faktorer – Vilka faktorer krävs för att målen ska kunna nås?
 • Nyckeltal – Hur mäter vi hur det går?
 • Initiativ – Hur ser handlingsplanen ut?

När den värdeskapande kedjan ovan hänger ihop så går det lättare att ta fram relevant rapportering som i slutänden leder till att rätt åtgärder vidtas. Det är vanligt att en styrelse endast fokuserar på finansiella nyckeltal men har man till exempel antagit en strategi för ökad kundnöjdhet så bör denna mätas, så att strategin kan följas upp. Utgå från frågan ”Vilken data är nyckeln?” när något ska mätas för att lättare sålla bort irrelevant data.

En risk med att titta på konkurrenters KPI:er är just att varje verksamhet gör sin egen resa och antar sina egna mål. Börjar man mäta samma saker som konkurrenter gör är det lätt att tappa fokus från de egna strategierna och gå vilse.

Exempel på nyckeltal

Styrelsen i Exempelbolaget AB tog fram en strategi för att förbättra likviditeten i bolaget. Tre KPI:er valdes ut för att utvärdera strategin:

 • Likviditet
 • Längd kundfakturor
 • Kassaflödesanalys

Med Boardeasers tillägg Financials ser styrelsen automatiskt grafer av ovanstående nyckeltal vid inläsning av bokföringsdata:

Likviditet, månadsvis
nyckeltal-likviditet
Kassaflöde
nyckeltal-kassaflöde

Se exempel på VD-rapport, skapad på 1 minut!

Nyckeltal och rapportering – såhär ska du tänka

2. Välj nyckeltal utefter vem mottagaren är

Till styrelse och ledning

I en stor organisation behövs inte all data kommuniceras till alla. Styrelse och ledning behöver bara se nyckeltal som säger något i förhållande till styrelsens ansvar och strategiska beslut. Denna rapportering ska vara summerad med få men noga utvalda och viktiga nyckeltal. Kommentarer till dessa mätvärden är mycket viktigt.

För olika avdelningar

Rapportering inom avdelningar längre ner i organisationen kan vara mer detaljerade och specifika. De ska också mäta uppsatta mål och handlingsplaner för respektive avdelning.

Extern kommunikation 

Extern kommunikation mot till exempel aktieägare och finansmarknad kan också innehålla KPI:er i rapportering. Genom att kommunicera samma nycketal externt som till styrelse och ledning förstår omvärlden vad som är viktigt för ledningen, och hur väl antagna strategier går. I extern rapportering är det dock ännu viktigare att väva ihop nyckeltalen med en berättelse om verksamheten.

Exempel på operativa nyckeltal

Säljchefen i Exempelbolaget AB vill följa KPI:er kopplade till pågående förändringsarbete. I Boardeaser kan grafer från operativa nyckeltal läggas in med Boardeaser KPI Analytics. 

Exempelbolaget skapade en intern rapportmall i Boardeaser med följande nyckeltalsgrafer, där rullande medelvärde för 3 och 12 månader ingår:

Supportärende per användare
nyckeltal-supportärenden
Churn
diagram som visar churn

3. Ska gå och tolka och vara lättillgängliga

Nyckeltalen ska vara både lättillgängliga att ta fram och tolka. När man ska sätta en rapporteringsrutin är det lätt att ta ett alltför brett perspektiv med för många mätvärden och KPI:er från olika delar av verksamheten vilket gör att rapporteringen blir för tungrodd och inte kommer igång alls.

Bättre då att välja de lägst hängande frukterna och utgå från dem, vilka KPI:er är viktigast och enklast att få fram just nu? Tänk ROI, om kostnaden för att ta fram ett nyckeltal överstiger den eventuella vinsten av en förändring tack vare nyckeltalet är det inte lönsamt.

Så här lätt skapar du rapporter i Boardeaser som är baserade på era viktiga nyckeltal

I Boardeaser kan era KPI:er visualiseras med tre av våra verktyg:

 • Boardeaser Financials – Finansiella nyckeltal direkt från bokföring och budget
 • Boardeaser KPI Analytics – Skapa egna nyckeltalsgrafer
 • Boardeaser Reports – Skriv vd-rapporter till styrelsen med ovanstående nyckeltal

Med Financials får du en ekonomisk översikt där du på några minuter kan se hur verksamheten utvecklas. Du kan skräddarsy översikten med de nyckeltal du är intresserad av.

Komplettera med egna operativa KPI:er från verksamheten. Bägge typer av nyckeltal kan läggas in i rapporter och i den ekonomiska översikten.

Det är lätt att komma igång – så fort ny data laddas upp uppdateras grafer och tabeller automatiskt.

Klicka på video för att se hur du rapporterar i Boardeaser

Play Video

Se hur du kan förenkla er rapportering!

Boka en kostnadsfri demo och testa gratis i 30 dagar. Helt utan förpliktelser. Upptäck fördelarna du med!

En snabb genväg till tydliga och uttömmande rapporter? Boardeaser genererar automatiska analyser direkt från ditt företags bokföring. Du sammanställer enkelt i anpassningsbara rapportmallar. Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeaser Reports.

Läs fler inlägg