Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Att sätta mål och följa upp hur ditt bolag går är avgörande för dess framgång. Det är viktigt att styrelse och ledning har god insyn och överblick så att rätt insatser snabbt kan tillsättas. Med rätt nyckeltal är det enkelt att följa utvecklingen i ditt företag och att jämföra hur det går mot andra bolag. Här tipsar vi dig om hur du tar fram viktiga nyckeltal för just ditt företag.

Att ha bra rapportering kan vara skillnaden mellan konkurs och framgång. Har man inte koll på t.ex. likviditet, eget kapital, kassaflöde så kan bolaget snabbt hamna på obestånd eller i kontrollbalansräkning.

3 tips för att välja viktiga nyckeltal

1. Ta fram nyckeltal som är relevanta

Nyckeltal är bara relevanta i förhållande till något. Utgå från de mål och strategier som antagits av styrelsen och mät hur verksamheten presterar i förhållande till dessa. Så här kan en plan från vision till handling se ut:

 • Vision – Vad/var vill vi vara i framtiden?

 • Strategi – Hur kommer vi dit?

 • Mål – Vilka mål måste uppfyllas?

 • Kritiska faktorer – Vilka faktorer krävs för att målen ska kunna nås?

 • Nyckeltal – Hur mäter vi hur det går?

 • Initiativ – Hur ser handlingsplanen ut?

När den värdeskapande kedjan ovan hänger ihop så går det lättare att ta fram relevant rapportering som i slutänden leder till att rätt åtgärder vidtas. Det är vanligt att en styrelse endast fokuserar på finansiella nyckeltal men har man till exempel antagit en strategi för ökad kundnöjdhet så bör denna mätas, så att strategin kan följas upp. Utgå från frågan ”Vilken data är nyckeln?” när något ska mätas för att lättare sålla bort irrelevant data.

En risk med att titta på konkurrenters KPI:er är just att varje verksamhet gör sin egen resa och antar sina egna mål. Börjar man mäta samma saker som konkurrenter gör är det lätt att tappa fokus från de egna strategierna och gå vilse.

Exempel på nyckeltal​

Styrelsen i Exempelbolaget AB tog fram en strategi för att förbättra likviditeten i bolaget. Tre KPI:er valdes ut för att utvärdera strategin:

 • Likviditet
 • Längd kundfakturor
 • Kassaflödesanalys

Med Boardeasers tillägg Financials ser styrelsen automatiskt grafer av ovanstående nyckeltal vid inläsning av bokföringsdata:

Likviditet, månadsvis

nyckeltal-likviditet

Kassaflöde

nyckeltal-kassaflöde

2. Välj nyckeltal baserat på vem mottagaren är

Till styrelse och ledning
I en stor organisation behövs inte all data kommuniceras till alla. Styrelse och ledning behöver bara se nyckeltal som säger något i förhållande till styrelsens ansvar och strategiska beslut. Denna rapportering ska vara summerad med få men noga utvalda och viktiga nyckeltal. Kommentarer till dessa mätvärden är mycket viktigt.

För olika avdelningar
Rapportering inom avdelningar längre ner i organisationen kan vara mer detaljerade och specifika. De ska också mäta uppsatta mål och handlingsplaner för respektive avdelning.

Extern kommunikation 
Extern kommunikation mot till exempel aktieägare och finansmarknad kan också innehålla KPI:er i rapportering. Genom att kommunicera samma nyckeltal externt som till styrelse och ledning förstår omvärlden vad som är viktigt för ledningen, och hur väl antagna strategier går. I extern rapportering är det dock ännu viktigare att väva ihop nyckeltalen med en berättelse om verksamheten.

Exempel på operativa nyckeltal

Säljchefen i Exempelbolaget AB vill följa KPI:er kopplade till pågående förändringsarbete. I Boardeaser kan grafer från operativa nyckeltal läggas in med Boardeaser KPI Analytics. 

Exempelbolaget skapade en intern rapportmall i Boardeaser med följande nyckeltalsgrafer, där rullande medelvärde för 3 och 12 månader ingår:

Supportärende per användare
nyckeltal-supportärenden

Churn

diagram som visar churn

3. Ska gå att tolka och vara lättillgängliga

Nyckeltalen ska vara både lätta att ta fram och att tolka. När man ska sätta en rapporteringsrutin är det lätt att ta ett alltför brett perspektiv med för många mätvärden och KPI:er från olika delar av verksamheten. Det riskerar att göra rapporteringen tungrodd.

Bättre då att välja de lägst hängande frukterna och utgå från dem. Vilka KPI:er är viktigast och enklast att få fram just nu? Tänk ROI – om kostnaden för att ta fram ett nyckeltal överstiger den eventuella vinsten av en förändring tack vare nyckeltalet, är det inte lönsamt.

Ladda ned gratis guide: Allt du behöver veta om vd-rapportering >

Enkel hantering i Boardeaser​

Med Boardeaser är det lätt att visualisera sin data. Boardeaser skapar en mängd viktiga nyckeltal automatiskt via inläsning av data från ekonomisystemet och operativa nyckeltal kan läsas in från excel. Det gör att ni kan skapa och följa upp era viktiga nyckeltal med några knappklick.

Så lätt skapar du skräddarsydda rapporter i Boardeaser

I Boardeaser kan dina KPI:er visualiseras med tre av våra verktyg:

 • Boardeaser Ekonomi – finansiella nyckeltal direkt från bokföring och budget
 • Boardeaser Nyckeltalsanalys – genererar grafer och tabeller av dina egna nyckeltal
 • Boardeaser Rapportverktyg – sammanställ enkelt rapporter till styrelsen med ovanstående nyckeltal

Med Boardeaser Ekonomi får du finansiell översikt där du på några minuter kan se hur verksamheten utvecklas. Du kan skräddarsy översikten med de nyckeltal du är intresserad av.

Komplettera med egna operativa KPI:er från verksamheten. Bägge typer av nyckeltal kan läggas in i rapporter och i den ekonomiska översikten.

Det är lätt att komma igång – så fort ny data laddas upp uppdateras grafer och tabeller automatiskt.

Vill du förenkla din rapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Vi visualiserar din bokföring i tydliga tabeller och grafer som du snabbt sammanställer i skräddarsydda rapporter. Vårt molnbaserade verktyg är integrerat med alla vanliga ekonomisystem.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av våra rapporteringsverktyg
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar