Framgångsrik vd

Framgångsrik vd – här de är 4 viktigaste egenskaperna för att lyckas

Överst på trappan är insatserna och kraven höga. Som vd har du ständigt ögonen på dig. Det är inte helt enkelt att uppnå de högt ställda kraven och målen. 

Vad är det som krävs för att bli en riktigt bra vd som når de uppsatta målen? Svaret på detta ville ett forskningsteam ta reda på. I denna artikel kan du ta del av vilka fyra egenskaper de kom fram till som avgörande för att vara framgångsrik som vd.

I en omfattande ledarskapsstudie Ceo Genome, identifierade ett forskningsteam fyra egenskaper som de viktigaste för att en vd ska lyckas i sin roll.

Studien genomfördes av fjorton forskare under tio års tid där de följt 17 000 ledare varav 2 000 var verkställande direktörer. Forskarna kom från University of Chicago, Copenhagen Business School och från SAS Inc.

Resultatet av studien utmanar många vanliga föreställningar. Studien visar bland annat att introverta ledare är mer benägna att överträffa förväntningarna och resultaten. Styrelsen å andra sidan blir ofta förförda och dras mot och anställer helst karismatiska och extroverta ledare.

1. Förmåga att fatta snabba beslut

Handlingskraft och målmedvetenhet kännetecknar en bra vd. Att ta snabba beslut med självförtroende och samtidigt lyckas med konststycket att förankra dem i organisationen kännetecknar en bra vd.

Det finns en utbredd föreställning om att vd:ar alltid verkar veta exakt hur de ska göra för att styra sina bolag mot framgång. Det kan därför ses som förvånande att studien upptäckte att högpresterande vd:ar inte nödvändigtvis utmärker sig för att de alltid fattar bra beslut i alla lägen. Det som verkligen utmärker dem är snarare att de alltid är handlingskraftiga, även om den ibland fattar fel beslut.

Ta hellre fel beslut än inga beslut alls

Högpresterande vd:ar fattar beslut tidigare, snabbare och med stor övertygelse, även om det finns oklarheter och fullständig information saknas.

”Är jag 65 procent säker på utfallet så måste jag agera”, säger Jerry Bowe, vd på Vi-Jon och menar att konsekvenserna av att avvakta kan bli större än att inte göra det.

Enligt studien vet en framgångsrik vd att ett dåligt beslut kan vara bättre än att inte göra något alls och vara passiv. Att vara handlingskraftig och peka ut en tydlig riktning väger mycket tyngre. Sannolikheten för att lyckas som vd var 12 gånger högre om de fick höga poäng gällande beslutsamhet.

Studien upptäckte att bland vd:ar som fått sparken så var det långt mycket vanligare att man avsattes på grund av obeslutsamhet än för att man fattat dåliga beslut.

Vill du fatta snabbare och bättre beslut? Idag finns smarta lösningar som ger dig stenkoll på alla väsentliga siffror med alla era viktiga nyckeltal. Nyfiken?

Boka en gratis konsultation här >

2. Få med sig alla på tåget

När du som vd har satt en tydlig riktning för din verksamhet så är det av yttersta vikt att du snabbt får med dig alla på tåget så att ni alla strävar mot samma mål.

En bra vd förstår medarbetarnas och styrelsens behov, vad de drivs och motiveras av. När hen vill få med sig styrelsen och medarbetarna i sina beslut använder hen sig skickligt av dessa insikter i sin kommunikation.

För att lättare få med sig organisationen, kartläggs nyckelpersoner som är avgörande att ha på sin sida. Vd:n identifierar kritiker samt vad deras kritik består i, för att konstruktivt kunna bemöta och vinna över dem på sin sida.

Ingjut förtroende och hantera motsättningar

En vd som inte skyddar sitt team mot smärtsamma beslut och som inte bryr sig om hen är omtyckt eller inte är en egenskap som ses hos både lågpresterande och högpresterande vd:ar.

Det finns dock en väsentlig skillnad, den högpresterande vd:n lyckas med att ingjuta förtroende hos organisationen. Hen övertygar dem om att det är hen som kan leda bolaget mot framgång, även om det kommer att innebära obekväma och impopulära beslut.

Förmågan att hantera och inte ducka för motsättningar är också något som sticker ut bland de vd:ar som lyckas bäst med sitt uppdrag.

3. En framgångsrik vd är flexibel och proaktiv

Förmågan att reagera blixtsnabbt på oväntade utmaningar och möjligheter är ett ofrånkomligt krav för att kunna fungera som en skicklig ledare i dagens snabba och föränderliga värld.

Forskning visar att en vd som snabbt kan anpassa sig har sex till sju gånger större chans att lyckas. En bra vd ser motgångar och bakslag som möjligheter och en chans till att ta lärdom och bli bättre.

Som vd ställs du ständigt inför nya situationer där du inte kan ta stöd i någon handbok eller tidigare upplevelse. En vd måste därför alltid vara redo att ta sig an nya situationer och snabbt kunna anpassa sig efter dessa.

Som vd fördelar sig ditt perspektiv mellan kort-, medellång- och långsiktiga perspektiv. Utmärkande för de mer snabbfotade vd:arna är att de lyckas fokusera betydligt mer på det som ligger i framtiden.

När merparten av vd:ns fokus är det långsiktiga perspektivet så kan hen fånga upp tidiga signaler då det innebär ett mycket bredare perspektiv och informationsflöde. Vd:n kan hitta relevans i information som till en början kan verka helt orelaterat till verksamheten.

Genom att ha örat mot marken kan hen snabbt känna av nya rörelser och förändringar och kan därmed snabbt fatta fördelaktiga strategiska beslut som gynnar bolaget.

4. Skapa resultat

Den absolut viktigaste egenskapen hos en bra vd är förmågan att leverera stabila, och hållbara resultat, år efter år

Enligt studien har en vd som lyckas med att skapa tillförlitliga resultat 15 gånger högre chans att lyckas och att få stanna kvar på sin position.

Vd:n vinner både medarbetare, styrelsen och investerares förtroende om hen uppnår de mål som har satts upp.

För att lyckas med att uppnå stabilitet behöver du vara bra på att både planera och organisera – vilket, enligt studien, 75 procent av de framgångsrika vd:arna var.

Därtill behöver en framgångsrik vd tydligt fördela ansvaret i sin organisation, ha en strukturerad möteskultur och ständigt följa upp hur det går för verksamheten så att hen snabbt kan agera om något avvikande uppstår.

Omge dig med kompetens

En annan viktig nyckelfaktor för att lyckas är förmågan att omge sig med ett kompetent team, där fokus ligger på kompetens och prestation snarare än lojalitet och status.

Här kan du läsa mer om studien.

Boka demo och testa våra vd-verktyg

gratis i 30 dagar

En demo är kostnadsfri och helt utan förbindelser. Den tar ungefär en halvtimme och du får:

  • en genomgång av vår plattform och hur den kan stötta just dig och ditt företag.
  • se hur du skapar en vd-rapport på bara minuter.
  • svar på dina frågor och funderingar.
  • tips på hur du kan jobba smartare istället för hårdare.

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något och abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer inom kort med förslag på tider.

Fyll i formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar