framgångsrik vd

Framgångsrik vd – här de är 4 viktigaste egenskaperna för att lyckas!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Överst på trappan är insatserna höga och kraven intensiva. Som vd har du ständigt ögonen på dig. Det är inte helt lätt att navigera rätt och uppnå de högt ställda kraven och målen.

Vad krävs egentligen för att bli en framgångsrik vd? Detta ville ett forskningsteam ta reda på. För att bli en framgångsrik vd finns det 4 egenskaper som har störst betydelse. Här kan du ta del av forskningsresultaten.

I en omfattande ledarskapsstudie Ceo Genome, identifierar ett forskningsteam fyra egenskaper som är de viktigaste för att en vd ska nå framgång.

Studien har genomförts av 14 forskare under tio års tid där de följ 17 000 ledare varav 2 000 var verkställande direktörer. Forskarna kom från University of Chicago, Copenhagen Business School och från SAS Inc.

Resultaten av studien utmanar många vanliga föreställningar. Till exempel visar studien att även om styrelser ofta dras mot och vill anställa karismatiska extroverta ledare, så är introverta ledare mer benägna att överträffa förväntningarna och resultaten.

VD-rapport på 1 minut!

Ta snabba välgrundade beslut baserde på fakta i realtid.

Deras slutsats är att dessa fyra egenskaperna är de viktigaste om man som vd vill bli framgångsrik.

1. Förmåga att fatta snabba beslut

Handlingskraft och målmedvetenhet kännetecknar en bra vd. Att ta snabba beslut med självförtroende och samtidigt lyckas med att förankra dem i organisationen.

Föreställningen om att vd:ar alltid verkar veta exakt hur de ska göra för att styra sina bolag mot succé är vanlig. Därför är det intressant att studien upptäckte att högpresterande vd:ar inte nödvändigtvis utmärker sig för att de alltid fattar bra beslut i alla lägen. Det som verkligen utmärker dem är snarare att de alltid är handlingskraftiga, även om det ibland blir fel.

Ta hellre fel beslut än inga beslut alls

Högpresterande vd:ar fattar beslut tidigare, snabbare och med större övertygelse. Detta görs även när det finns oklarheter och fullständig information saknas.

”Är jag 65 procent säker på utfallet så måste jag agera”, säger Jerry Bowe, vd på Vi-Jon och pekar på att konsekvenserna av att avvakta kan bli större än att inte göra det.

Enligt forskarna är en framgångsrik vd fullt medveten om att ett dåligt beslut kan vara bättre än att inte göra något alls. Att kunna visa på handlingskraft och en tydlig riktning är långt mycket viktigare. Sannolikheten för att vara en högpresterande vd var 12 gånger högre om de fick höga poäng gällande beslutsamhet.

Studien upptäckte att bland vd:ar som fick sparken så var det långt mycket vanligare att man avsattes på grund av obeslutsamhet än för att man fattat dåliga beslut.

Vill du fatta snabbare och bättre beslut? Idag finns smarta lösningar som ger dig stenkoll på alla väsentliga siffror med alla era viktiga nyckeltal. Nyfiken? Boka en gratis demo.

2. Få med sig alla på tåget

När du som vd satt en tydlig riktning för syn verksamhet är det viktigt att snabbt få med dig dina medarbetare, styrelsen och andra intressenter så att alla kan sträva mot samma mål.

Den framgångsrika vd:n har förståelse för medarbetarnas och styrelsens behov och vad de motiveras av. Hen använder sig skickligt av detta när hen vill få dem med sig i besluten.

För att lättare få med sig organisationen, kartläggs nyckelpersoner som är avgörande att ha på sin sida. Vd:n identifierar kritiker samt vad deras kritik består i, för att konstruktivt bemöta och övervinna den. Det är också viktigt att tydligt klargöra att de är viktiga för processen och en stor del av framgångarna.

Ingjut förtroende och hantera motsättningar

En vd som inte bryr sig om den är omtyckt och som inte skyddar sitt team från smärtsamma beslut, är egenskaper som ses hos både lågpresterande och högpresterande vd:ar.

Skillnaden är att den högpresterande vd:n använder sin skicklighet för att få stöd hos sina kollegor genom att ingjuta förtroende, att hen kommer att vara den som leder bolaget till framgång även om det innebär obekväma och impopulära beslut.

Förmågan att hantera och inte ducka för motsättningar är också något som sticker ut bland de vd:ar som är mest framgångsrika.

3. En framgångsrik vd är flexibel och proaktiv

Att ha förmågan att reagera blixtsnabbt på oväntade utmaningar och möjligheter är ett ofrånkomligt krav för att kunna fungera som en skicklig ledare i dagens snabba och föränderliga värld.

Forskning visar att en vd som snabbt kan anpassa sig har sex till sju gånger större chans att bli framgångsrik. Vd:ar som ser motgångar och bakslag som möjligheter och en chans att lära sig och bli bättre når i mycket högre grad större framgång. 

Ha ditt fokus inställt på framtiden

Som vd ställs du ständigt inför nya situationer där du inte kan ta stöd i någon handbok eller tidigare upplevelse. Därför måste en vd alltid vara redo att ta sig an nya situationer och anpassa sig efter dessa.

En vd:s intresse fördelar sig mellan kort-, medellång- och långsiktiga perspektiv. Utmärkande för de snabbfotade vd:arna är att de spenderar betydligt mer av sin tid på att fokusera på framtiden.

När fokus är långsiktigt möjliggör det för vd:n snabbt fånga upp tidiga signaler, då det innebär ett mycket bredare perspektiv och informationsflöde. De kan hitta relevans i information som till en början kan verka helt orelaterat till verksamheten. I och med att de lättare känner av förändringar och rörelse kan de mycket snabbare fatta fördelaktiga strategiska drag som gynnar bolaget.

4. Skapa resultat

Förmågan att leverera stabila, förutsägbara resultat år efter år, är den absolut viktigaste egenskapen hos den framgångsrika vd:n. Enligt studien har en vd som lyckas med att skapa tillförlitliga resultat 15 gånger högre chans att lyckas och att få stanna kvar.

Både medarbetare, styrelsen och investerare känner mycket större förtroende för en ledare som uppnår de mål som har satts upp. 

För att lyckas med att uppnå stabilitet behöver du vara bra  på att både planera och organisera – vilket 75 procent av de framgångsrika vd:arna var, enligt studien.

Du behöver också tydligt fördela ansvaret i organisationen, ha en strukturerad möteskultur och ständigt följa upp hur det går för bolaget.

Testa ett kraftfullt verktyg som ser till att du alltid har stenkoll på siffrorna och hur ni ligger till gentemot de uppsatta målen. Verktygen hjälper dig också att skapa finansiella rapporter som imponerar på din styrelse. Behöver du hjälp med att skapa struktur och uppföljning gällande era möten finns det stöd även för detta i Styrelseportalen

Omge dig med komptens

En nyckelfaktor för att lyckas är förmågan att omge sig med ett kompetent team, där fokus ligger på kompetens och prestation snarare än lojalitet och status.

Läs mer om studien här

Fatta beslut med självförtroende!

Boardeaser är en helhetslösning för professionell bolagsstyrning. Vår lösning ger dig enkelt stenkoll på verksamheten och du generar professionella rapporter som styrelsen kommer att älska, med några få klick. Du kommer kunna fatta snabbare och bättre  beslut grundande på fakta i realtid.

Nyfiken? Boka en förutsättningslös demo och testa gratis i 30 dagar!

Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeasers styrelseportal i 30 dagar.

Läs fler inlägg