Engelsk styrelseordlista

Här har vi samlat vanliga begrepp som underlättar för dig som skriver om styrelse- och ledningsarbete på både svenska och engelska. 

Saknar du ord i listan? Hör gärna av dig till: info@boardeaser.com

SvenskaEnglish
Absolut majoritetAbsolute majority
AcklamationAcclamation
AdjungeraCo-opt
AdjungeradAdjunct
AjourneraAdjourn
AnbudProposal, tender
AndelstalParticipatory share
AnsvarsfrihetDischarge
Att-satsProposals
AvsiktsförklaringDeclaration of intent
AvskrivningWrite-off
AvslagDenial refusal, rejection
AvsägelseAbdication, renunciation, resignation, waiver
BalansräkningBalance sheet, statement of financial position
BeslutDecision, resolution
BeslutsförCompetent to make decisions, form a quorum
BeslutsgångDecision-making procedure
BeslutsmässigLegally able to make decisions, having a quorum, having present the required number of members e.g. of a board
BesvaraAnswer
BifallApproval
BindningstidContract period
BolagCompany
BordläggaTable, place on the table
BordläggningTabling
BostadsrättsföreningHousing cooperative, tenant-owners’ society
BudgetBudget
DagordningAgenda
Ekonomisk föreningIncorporated association (society), economic association
Ekonomisk planFinancial plan
Enkel majoritetSimple majority
Extra ordinarieExtraordinary
FirmatecknareAuthorised signatory, company signatory
FondavsättningFund allocation
FriköpRedeem
FullmaktPower of attorney
FyllnadsvalBy-election
FöredragningslistaOrder paper, agenda
FöreningAssociation
FöreningslagenAssociation Act
FöreningsstämmaGeneral assembly
FörhandsavtalAdvance agreement
FörslagsrättRight to introduce (submit) proposals
FörsöksvoteringTest vote
FörtroendevaldaElected representatives
FörtursrättFirst refusal, option
FörvaltaAdminister
FörvaltningAdministration
FörvaltningsberättelseAdministration report, report of the directors and statement of accounts
HuvudförslagMain proposal
Högsta beslutande organHighest decision-making authority
I förening medJointly (together) with, in combination with, in connection with
InkomstskattIncome tax
IntresseanmälanExpression of interest
IntygsgivareCertifier, certifying officer
JusteraAdjust, approve
JusterareAdjuster
JämkningAdjustment
KallelseSummons, notice
KapitaltillskottCapital contribution
KassaflödeCash flow
KonsensusConsensus
KonstituerandeConstituent, statutory
KonstitueringAppointment
KontraktContract
KontrapropositionsvoteringCounter-proposal voting
KontrareplikCounter-rejoinder
KontrollantController, inspector, supervisor
KontrollplanControl plan
Kvalificerad majoritetQualified majority
KöpstämmaPurchase meeting
LedamotMember
LedamöterMembers
LikviditetLiquidity
Lägga till handlingarnaFile, put on file, consider a matter closed
MajoritetMajority
MandatAuthorisation, authority, mandate
MandatperiodTerm, term of office
MedlemsförteckningList of members
MinoritetMinority
MotionMotion
MötesprotokollMinutes of meeting
NettoräntaNet interest
Nominering,Nomination
NomineringskommittéNomination committee
NormalstadgarNormal statutes
Ny frågaNew question
Omedelbar justeringImmediate adjustment
OmröstningVote, ballot, polling
OmsättningRevenue, turnover
OrdförandeChair
OrdinarieOrdinary
OrdningsfrågaPoint of order
OrganisationsnummerOrganisation number
OtillbörligInappropriate,
ParagrafParagraph
PartParty
PlenumPlenary meeting
PraxisPractice, usage, custom
PresidiumPresiding officers, board
PropositionProposal, proposition, suggestion
PropositionsordningOrder of proposals
PropositionsvägranRefusal to put forward a proposal
ProtokollMinutes
Relativ majoritetRelative majority
RemissReport for comment
ReplikRejoinder
ReservationReservation
Reservera sigEnter a reservation
ResolutionResolution
ResultaträkningIncome statement
RevisionAudit
RevisionsberättelseAudit statement
RevisorAuditor
RöstlängdElectoral register, register of voters
RösträknareVote counter
Rösträkning(Vote) count
RösträttRight to vote
SammankallandeConvener
SammanträdeMeeting, sitting, session
SchablonbeskattningStandard taxation
SekreterareSecretary
SkattereduktionTax reduction
SoliditetSolidity, reliability, financial strength
StadgarStatutes, charter, constitution
Streck i debattenEnd discussion, procedure for closing a debate
StyrelseBoard of directors
StyrelsemöteBoard meeting
StyrelseprotokollBoard meeting minutes
StämmaMeeting, assembly, gathering
StämpelskattStamp duty
SuppleantDeputy, deputy member
SäteRegistered address, registered office
TalarlistaList of speakers
Teckna föreningSign on behalf of an association
TidsbegränsningTime limit
Tilläggsatt-satsAmendment to motion
UppdragslydelseWording of assignment/remit/mandate/task/commission
UtslagsröstCasting vote
UtträdeSecession
ValberedningElection (nominating) committee
ValkommittéElection committee
VerifikationerVerifications
VerksamhetsberättelseAnnual report
VerksamhetsplanBusiness plan
VoteringVote, ballot, polling
YrkandeMotion
YttrandeComments, opinion
YttranderättRight to speak
ÅrsmöteAnnual meeting
ÅrsredovisningAnnual accounts, annual report
ÅrsstämmaAnnual meeting
ÅterremissReturn for reconsideration