Portätt på kvinna i bakgrunden blurrat står tre kollegor

Verklig huvudman är styrelsens ansvar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Har Bolagsverket hört av sig angående anmälan av verklig huvudman? Det är styrelsen som ansvarar för anmälan och en utebliven sådan kan få stora konsekvenser. Lagen gäller styrelser i nästan alla organisationsformer, från aktiebolag till bostadsrättsföreningar.

Varför ska verklig huvudman anges?

Det är styrelsen som ansvarar för att informera om verklig huvudman enligt Lagen om registrering av huvudmän. Lagen utgår från EUs direktiv om penningtvätt som innebär att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. 

Vad är syftet med registret?

Direktiven tillkom för att försvåra penningtvätt och därigenom finansiering av terror och kriminalitet. Tidigare har styrelsen inte haft ansvar för att kontrollera om uppgifter kring aktier och röster verkligen stämmer. Banker och finansinspektion ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. 

Mer struktur i ert styrelsearbete?

Luta dig tillbaka med en digital styrelseportal.

Vem är verklig huvudman?

Verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ytterst kontrollerar ett bolag eller en förening. De allra flesta företag och föreningar är skyldiga att utreda vem som är huvudman, men reglerna ser olika ut beroende på organisationstyp:

Aktiebolag
Alla typer av aktiebolag måste utreda vem som är huvudman och anmäla detta till Bolagsverket. Nyregistrerade bolag är dessutom skyldiga att anmäla inom fyra veckor. Reglerna gäller:

 • aktiebolag, även de i konkurs där konkursen inte är avslutats
 • fondbolag
 • kreditmarknadsbolag
 • värdepappersbolag.

Den verkliga huvudmannen är den eller de som äger eller kontrollerar aktiebolaget. Det kan se ut på olika sätt, exempelvis kan personen:

 • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Föreningar
Precis som för aktiebolag måste alla bostadsrättsföreningar anmäla verklig huvudman. En person kan kontrollera en bostadsförening på olika sätt, exempelvis:

 • ha mer än 25 procent av rösterna
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.
Ideella föreningar har oftast fler än tre medlemmar med 1 röst var. Eftersom man behöver kontrollera mer än 25 procent som verklig huvudman, finns det vanligtvis ingen verklig huvudman i en ideell förening. Om det inte finns en  verklig huvudman behöver ni inte anmäla någon till Bolagsverket. Detta gäller dock bara ideella föreningar.
 
På Bolagsverkets webbplats kan du läsa mer detaljerad information om verklig huvudman för olika företag och föreningar.

Har ditt bolag aktiebok enligt lagkraven?

En digital aktiebok gör det enklare.

Utreda och anmäla

När ni utrett om företaget eller föreningen har en verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är, ska ni anmäla det. Anmälan görs till Bolagsverket mot en mindre avgift och måste göras digitalt via deras webbtjänst. Den som anmäler ska vara behörig företrädare eller ombud för er organisation.

Vad händer om vi inte anmäler?

Utebliven anmälan kan ha stora konsekvenser. Bland annat kan ditt företag eller förening få problem i relation till banker och kreditupplysningsföretag.

 • Ni är skyldiga att anmäla enligt lag.
 • Att inte göra en anmälan i tid medför en markering som fungerar som varningssignal för alla som har med företaget/föreningen att göra.
 • Utebliven anmälan är en offentlig uppgift som finns tillgänglig offentligt via nätet.
 • Banker och kreditupplysningsföretag, använder registret för riskbedömning. Finns er organisation inte med, kan det innebära att ni får sämre villkor eller att ni nekas att ingå i avtal med t.ex. en bank.
 • Bolagsverket kan ålägga er viten tills en anmälan gjorts.

Kan ni inte komma fram till vem som är verklig huvudman? Då ska ni alltså anmäla det också.

Boka en demo och testa vår kraftfulla Styrelseportal som underlättar alla delar i ert lednings- och styrelsearbete.

Boardeaser är en säker Styrelseportal för styrelsearbete och ekonomirapportering. Med våra verktyg är det tryggt och enkelt att hantera känslig och affärskritisk information.  Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeasers styrelseportal.

Läs fler inlägg

Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Är du styrelseledamot eller rapporterar till styrelsen? Lär dig välja rätt och viktiga nyckeltal att följa. Vi ger dig tre enkla tips.