Styrelseprotokoll – allt du behöver veta

Är du en aktiv medlem i en styrelse eller funderar du på att bli det? Då är det viktigt att förstå betydelsen och innehållet i ett styrelseprotokoll. Det är inte bara en formell handling, det är en viktig del av hur beslut fattas och dokumenteras inom en organisation.

I styrelseprotokollet kan ni och kommande styrelser se tillbaka över vilka besluts som fattas och varför.

Vad är ett styrelseprotokoll?

Ett styrelseprotokoll är en skriftlig sammanfattning av diskussioner, beslut och handlingar som sker under ett styrelsemöte. Det fungerar som en officiell inspelning av vad som diskuterades, vilka beslut som togs och vilka åtgärder som beslutades under mötet. Ledamöter och vd har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.

Styrelseprotokollen ska skapas i nummerordning och förvaras på ett säkert sätt, syftet är att skydda protokollen mot manipulation.

Vad ska ett styrelseprotokoll innehålla?

 • Mötesinformation: Starta med att ange datum, tid och plats för mötet samt de närvarande och eventuella gäster.

 • Dagordning och ärenden: Lista de ämnen som diskuterades under mötet enligt dagordningen.

 • Diskussion och beslut: Beskriv diskussionen kring varje ärende, vilka synpunkter som framfördes och vilka beslut som fattades.

 • Åtgärder och uppföljning: Notera eventuella beslutade åtgärder och uppföljningspunkter för kommande möten.

 • Underskrifter och godkännande: Få alla närvarande att signera för att godkänna protokollet som en korrekt reflektion av mötet.

I vår Styrelseportal erbjuder vi ett användarvänligt och säkert system för hantering av styrelseprotokoll. Här kan behöriga användare enkelt lämna kommentarer i protokollet, skicka det till redigeraren och slutligen signera det med e-signering när styrelseprotokollet är klart. Detta säkerställer en smidig och effektiv process.

Varför är ett styrelseprotokoll viktigt?​

 • Transparens och ansvarighet: Protokollet skapar transparens i beslutsprocessen och skapar ansvarighet bland styrelsemedlemmarna för deras handlingar och beslut.

 • Juridiskt stöd: Det fungerar som ett juridiskt dokument som kan användas som bevis på fattade beslut och diskussioner vid behov.

 • Historisk referens: Protokollet fungerar som en historisk referenspunkt för framtida styrelsemöten, vilket underlättar kontinuitet och beslutsfattande över tid.

 • Kommunikation och transparens: Det underlättar kommunikationen med intressenter som vill veta om hur beslut har fattats och vilka riktlinjer som har fastställts.

Styrelseprotokoll är inte bara viktiga för att skapa ordning och klarhet kring beslut inom företaget, utan de utgör även betydande dokument vid potentiella företagsavyttringar eller när företaget söker finansiering.

Vid investeringar i företaget kan investerare behöva dokumenterad information om fattade beslut, och vid en möjlig företagsavyttring kan värdet på företaget öka om viktiga handlingar och beslut är tydligt dokumenterade. Det är därför viktigt att noggrant föra protokoll från styrelsemöten samt att säkert bevara och hantera dessa dokument.

En professionell Styrelseportal hjälper dig inte bara med att skriva protokoll, den ser också till att du har ordning och reda på alla viktiga dokument.

Att skapa och upprätthålla korrekta och detaljerade styrelseprotokoll är en viktig uppgift för alla styrelsemedlemmar. Det hjälper till att säkerställa en smidig och effektiv drift samt en tydlig väg framåt för organisationen. Se till att du tar dig tid att lära dig rätt sätt att dokumentera och använda styrelseprotokoll för att optimera din organisations prestanda och framgång.

Vem får se styrelseprotokollet?​

 • Styrelsemedlemmar: Alla medlemmar i styrelsen har rätt att se och granska protokollet. Det är viktigt för att säkerställa transparens och att alla medlemmar är informerade om de beslut som har fattats och de åtgärder som planerats.

 • Auktoriserade personer inom organisationen: Vissa nyckelpersoner inom organisationen, som revisorer eller ledningsgruppen, kan ha behov av att se styrelseprotokollet för att utvärdera organisationens beslutsprocess och efterlevnad.

 • Juridiska eller regulatoriska myndigheter: I vissa fall kan juridiska eller regulatoriska myndigheter kräva tillgång till styrelseprotokoll för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler.

 • Externa intressenter: Beroende på organisationens stadgar och policy kan externa intressenter, såsom aktieägare eller investerare, ha rätt att begära tillgång till eller granska styrelseprotokoll för att förstå organisationens beslutsprocess och framsteg.

Så underlättar en styrelseportal för dig​

En styrelseportal är en digital plattform som underlättar hanteringen och tillgängligheten av styrelserelaterad information, inklusive styrelseprotokoll. 

Att använda en styrelseportal kan effektivisera hanteringen av styrelseprotokoll, göra informationen lättillgänglig och skapa en mer effektiv och strukturerad styrelseprocess. Det är ett viktigt verktyg för moderna organisationer och styrelser för att säkerställa smidig kommunikation och effektiva beslut.

Testa vår styrelseportal helt gratis under 30 dagar utan några krav på köp.

Boka demo idag och testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad!

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar