Vad innebär samarbetet för Garps kunder?

För Garps kunder innebär det nya samarbetet att de får tillgång till Boardeasers alla produkter genom att exportera verifikationer via SIE-export i Garp och läsa in dem i Boardeaser. Garps kunder kommer att förbättra sin planering och veta i förväg att bokslutsprocessen är komplett och sammanhållen i Garp. De kommer att få möjlighet att skapa rutiner kring koncernredovisningen och sitt arbete mot styrelsen och ledning.

Arbetet kommer att planeras bättre och de kommer att slippa koncernredovisningen i Excel.