Fintech-bolagets vd om receptet bakom den starka tillväxten: “Kombination av hjärta och hjärna”

Det blåser hårdare vindar men fintech-bolaget Boardeaser står stadigt. Bolagets vd Pär Haga berättar om satsningarna framåt och varför fokus på människorna runt tekniken är en viktig del av företagets framgång.

Boardeaser har gått från uppstickare till att vara en etablerad aktör inom molntjänster för styrelsearbete och automatiserad rapportering. Med en snabb utvecklingstakt och ett starkt intåg på koncernmarknaden har man lyckats nå hög tillväxt – utan riskkapital. Nu fortsätter man satsa högt, trots konjunktursvängningarna.

Samarbeten med Danske Bank och Fortnox medverkar till tillväxten

Under första halvan av året har bolaget växt med drygt 30 procent. Målsättningen är en tillväxt på 65 procent vid årets slut, ett mål som Pär ser inom räckhåll. 

– Det är tilltagande efterfrågan på våra lösningar oavsett konjunkturläge och det ger stabilitet till vårt bolag. Vi ger våra kunder insikter i finansiell ställning, prognosunderlag och skapar bra beslutsunderlag och det är extra viktigt nu, när det är svajiga tider, säger Pär.

Bolaget fortsätter att växa organiskt och har hittills avstått från externa investeringar. En viktig del i tillväxtstrategin är istället de samarbeten man inlett med stora aktörer som Danske Bank och Fortnox.

– Våra samarbetspartners ser samma framtid som vi i automatiserad rapportering och strömlinjeformad bolagsstyrning. Att ett innovativt och starkt bolag som Fortnox väljer att erbjuda vår teknik, ger oss bekräftelse på att Boardeaser nått en mycket stark position på marknaden, säger Pär.

Fortnox väljer Boardeaser för storsatsning på koncerner

Börsnoterade Fortnox meddelade för ett år sedan att man storsatsar på en ny produkt för koncernrapportering, konsolidering och koncernårsredovisning. Efter en noggrann urvalsprocess hade man då valt Boardeasers koncernlösning att integrera i sin egen produktsvit. Lansering sker i höst och efterfrågan väntas vara stor.

– Boardeaser kan koncernkonsolidera och ta fram rapporter på bara en minut per koncernbolag. Det är en kraftfull lösning som kommer att betyda en enorm tidsvinst och ett kvalitetssteg för många koncerner framöver, säger Pär.

Långt utvecklad koncernlösning möter stor uppskattning

Under året har stora framsteg gjorts i utveckling av produkterna för koncerner, och lansering av bland annat IFRS 16 och koncernårsredovisning står näst på tur. Boardeaser kan hantera allt från små koncerner till miljardkoncerner med många dotterbolag. Pär berättar om en bredd och intelligens i funktionaliteten som får mycket uppskattning från kunderna. 

– Det är en fröjd att visa våra nya koncernlösningar, vi får så positiva reaktioner. Boardeaser har en styrka i att vi är transaktionsbaserade och kan fånga enskilda transaktioner och automatiskt leta efter matchningar i andra bolag. Det underlättar enormt för kunden, säger Pär. 

Rekryterar för att säkra innovation och kundnöjdhet

Företaget rekryterar nya medarbetare i stadig takt, dels för att hålla högt tempo i produktutveckling, men också för att bibehålla och framtidssäkra den höga kundnöjdhet man har idag. Pär menar att kunderna värdesätter smidig uppstart och bra support, något Boardeaser satsat på sen start.

– Det ska vara tryggt att vara kund hos Boardeaser. Vi ska inte bara leverera en pålitlig, smart lösning utan också vara en kunnig och stabil partner åt alla våra kunder. Rekrytering är en ständig utmaning, där vi hela tiden måste ligga steget före när vår kundbas växer så snabbt, menar Pär.

I takt med att medarbetarna blir fler har företaget etablerat sig i både Linköping och Stockholm. Nyss inflyttade i större kontorslokaler börjar man redan bli trångbodda och rekryteringstakten ser inte ut att avta.

– Vi rekryterar och växer med både hjärta och hjärna. Det är viktigt för oss att bygga ett engagerat och välmående team, det är det absolut viktigaste för att fortsätta leverera bra, lönsamma lösningar åt våra kunder, säger Pär.

Flera nya produktlanseringar på gång redan i höst

Pär berättar att bolaget har en serie stora produktlanseringar som väntar redan i höst. Det sker utveckling på alla områden, men särskilt fokus ligger på att vidareutveckla produkter och erbjudanden mot koncerner. Där menar Pär att det fortsatt finns mycket värde att tillföra, genom mer automatisering men också genom att bygga in intelligens och kunskap i tekniken. 

– Vi fortsätter utveckla våra lösningar tillsammans med kunderna, det blir alltid bäst så. Det är ju deras utmaningar som motiverar oss, kunddialogen är utgångspunkt för all utveckling vi gör. Användarvänlig teknik som ger stort kundvärde är ett absolut måste för att lyckas som molntjänstbolag, avslutar Pär. 

Foto: Emelie Otterbeck